Е-ЖУРНАЛ «ПРОБЛЕМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА» НОВЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ ФПОМ

Факультет початкової освіти та мистецтва презентує НОВЕ електронне наукове видання «Проблеми початкової освіти та мистецтва».  Концепція журналу дає змогу висвітлювати та доносити до широкої читацької аудиторії результати наукових досліджень студентів, аспірантів, різні погляди вчених на сучасні наукові проблеми в галузі освіти, педагогіки, культури та мистецтва.

Ініціатива заснування Е-журналу належить декану факультету початкової освіти та мистецтва, доценту Івану Михайловичу Кутняку. Відповідно, головними редакторами видання є заступник декана з наукової та виховної роботи, доцент Вікторія Полюга та декан факультету початкової освіти та мистецтва, доцент Іван Кутняк. Членами редколегії стали представники професорсько-викладацького складу факультету; проф. Ірина Бермес, доц. Анна Огар, доц. Наталія Калита, доц. Іван Василиків, доц. Володимир Салій, доц. Любомир Мартинів, ст. викл. Галина Савчин.

З вимогами до написання та оформлення статей можна ознайомитись на сайті ДДПУ імені Івана Франка, «навчальний підрозділ» –  «факультет початкової освіти та мистецтва» у рубриці «Е-Журнал»

 З огляду на те, що видання є платформою для апробації наукових досліджень студентів та аспірантів факультету, публікація матеріалів здійснюється БЕЗКОШТОВНО!!!

У журналі представлені такі розділи:

  1. Початкова освіта
  2. Середня освіта (музичне мистецтво)
  3. Музичне мистецтво
  4. Хореографія
  5. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація

Редакція електронного журналу пропонує усім хто бажає: студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам, опублікувати свої статті за зазначеними науковими напрямками.

Вам буде цікаво