Дві львів’янки захистили дисертації у нашому університеті

24 вересня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (голова ради – професор О.В. Невмержицька, заступник голови – професор Н.В. Скотна) відбувся захист двох дисертацій – докторської та кандидатської  зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Докторську дисертації на тему «Теоретико-методологічні основи підготовки фахівців фізичного виховання і спорту до педагогічної діяльності з дітьми і молоддю в Австрії (ХХ – поч. ХХІ ст.)» захистила випускниця нашого університету Ольга Василівна Романчук – завідувач кафедри української та іноземних мов Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Науковий консультант дисертації – професор Микола Іванович Лук’янченко. На засіданні спецради  був присутній ректор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського професор Євген Никодимович Приступа. Одним із офіційних опонентів виступив ректор Харківської державної академії фізичної культури професор Олександр Юрійович Ажиппо. Тож наш університет мав нагоду водночас вітати у своїх стінах і двох керівників шановних в Україні та закордоном закладів вищої освіти.

Кандидатську дисертацію на тему «Освітньо-просвітницька діяльність Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1873–1939 рр.)» захистила Оксана Ігорівна Ковалишин – асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка.  Науковий керівник – декан факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка доцент Дмитро Дмитрович Герцюк.

Члени спецради відзначили високий науковий рівень дисертаційних досліджень і одноголосно підтримали рішення про присудження відповідних наукових ступенів.

Вітаємо Ольгу Василівну Романчук і Оксану Ігорівну, а також їхніх наукового консультанта та наукового керівника й бажаємо подальших успіхів на науковій ниві.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors