Дрогобицький університет очолив список ЗВО з найнижчим ступенем ризику суб’єктів господарювання

Державна служба якості освіти України визначила ступені ризику суб’єктів господарювання у сфері вищої освіти в 2023 році. З-поміж 290 закладів вищої освіти до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать 28 (10%), середнім — 186 (64%), а з незначним — 76 (26%).

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, належать:

  1. чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки;
  2. кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;
  3. стан оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації;
  4. кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
  5. наявність відокремлених структурних підрозділів;
  6. наявність іноземних здобувачів вищої освіти;
  7. частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм.

Формування та оприлюднення переліку ЗВО за ступенями ризику має на меті дати змогу звернути увагу на чинники, що збільшують ризики провадження освітньої діяльності, та вжити заходів на запобігання зростання кількості балів за відповідними критеріями. Відтак відстежено стрімку позитивну динаміку за одним із критеріїв — станом оприлюднення на офіційних вебсайтах визначених законодавством документів та інформації.

Перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику у 2023 році

Вам буде цікаво