Відкрита онлайн-лекція Фізичне виховання в умовах Нової української школи

У межах підписаної угоди між Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка та Львівським державним університетом фізичної культури ім. І. Боберського 5 листопада 2021 року на платформі ZOOM для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти інституту фізичної культури і здоров`я, які навчаються за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)», відбулася відкрита онлайн-лекція «Фізичне виховання в умовах Нової української школи»

Лекторка – доцентка кафедри теорії та методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Заслужена вчителька України, Відмінниця освіти України Наталія Сороколіт.

Лекторка ознайомила студентів та викладачів зі складовими формули та ключовими компетентностями НУШ, із новою структурою школи, державними стандартами та освітніми галузями в межах НУШ, із прийнятою модельною навчальною програмою, техніками формувального оцінювання з фізичного виховання та іншими важливими особливостями проведення занять із фізичного виховання у межах реалізації НУШ.

Насамкінець відбулося активне обговорення лекції. Як студенти інституту, так і викладачі кафедр теорії та методики фізичного виховання ДДПУ імені І.Франка, теорії та методики фізичної культури ЛДУФК імені І. Боберського і спортивно-педагогічних дисциплін ПНУ імені В.Стефаника поставили багато запитань, на які лекторка дала повні та змістовні відповіді. Також було запропоновано, щоб викладачі вищезазначених кафедр і надалі проводили такі онлайн-лекції для студентів.

Вам буде цікаво