Дрогобицький університет долучився до роботи Міжрегіонального науково-методичного семінару

22 квітня 2021 року на основі угоди про співпрацю № 3ст-21 від 15.03.2021 р. між Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника відбувся Міжрегіональний науково-методичний семінар «Проблеми та перспективи підготовки магістрів і докторів філософії зі спеціальності 011 «Освітні і педагогічні науки»» з питань розвитку вищої педагогічної освіти за участю КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» та Херсонського державного університету. На заході були присутні 53 науковці.

З вітальним словом виступила деканка педагогічного факультету професорка Оксана Кондур, яка привітала учасників семінару та побажала їм успіхів в обговоренні основних проблем і перспектив розвитку спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Модераторка семінару завідувачка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти професорка Марія Чепіль наголосила на важливості розробки єдиної стратегії щодо підходу до акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. Доповідачка презентувала регіональний проєкт підготовки магістрів, окреслила основні аспекти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Педагогіка вищої школи». Вона акцентувала на потребі творчого підходу до побудови освітніх програм, зокрема орієнтації вибіркових дисциплін на поглиблене вивчення спеціальності та застосування своїх знань на практиці.

Основні напрями процесу формування освітньо-професійних програм підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» окреслила професорка Тетяна Завгородня.

Завідувачка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика Любов Прокопів проаналізувала особливості роботи ОПП «Освітні, педагогічні науки», визначила основні напрямки інформатизації, особливості вивчення предметів за вибором в університеті.

Завідувач кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності професор Василь Кузьменко (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти») наголосив, що необхідно змінювати підходи до вибіркового циклу дисциплін.

Професорка Олена Невмержицька, гарант ОПП доцентка Оксана Гевко висвітлили питання впровадження професійного стандарту на групу професій «Викладачі вищої освіти», затвердженого 23.03.2021 року, та врахування компетентнісного підходу щодо підготовки магістрів за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

В обговоренні взяли участь: професорка Тетяна Пантюк, яка акцентувала увагу на формуванні вибіркових дисциплін; професорка Ореста Карпенко, котра поділилася австрійським досвідом вибору студентами вибіркових дисциплін.

Проблему вдосконалення ОНП спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» висвітлив професор Василь Кузьменко. Особливості реалізації права аспірантів на вибір навчальних дисциплін розкрила перша проректорка КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» професорка Ірина Жорова. Організацію освітнього процесу в аспірантурі зі застосуванням дистанційних технологій представила професорка кафедри педагогіки й менеджменту освіти цього ж університету Олена Кохановська. Про необхідність наближення освітнього процесу в аспірантурі до тематики наукових досліджень молодих учених розкрила професорка кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Ніна Слюсаренко (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти).

Спікери семінару акцентували увагу на необхідності реалізації професійного Стандарту спеціальності «Освітні, педагогічні науки» та єдиного підходу до формування компетентностей на освітніх рівнях. Чимало тез обговорювалося з приводу «Soft skills». Гарант освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (PHD) рівня професорка Вікторія Стинська проаналізувала можливість вільного вибору дисциплін у межах кількох освітніх програм.

Учасники семінару наголосили на актуальності сучасних проблем розвитку вищої педагогічної освіти та ухвалили рішення щодо подальшої співпраці і проведення таких міждисциплінарних зустрічей у плановому режимі.

Вам буде цікаво