Досвід впровадження освітніх програм з ерготерапії: на прикладі реалізації проєкту ЕРАЗМУС+К2 «UKROTHE»

29 – 30 червня 2023 року доцентка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я факультету здоров’я людини та природничих наук Наталія Закаляк взяла участь у роботі I Міжнародної науково-практичної конференції в галузі реабілітації порушень слуху, яка проводилася на навчально-рекреаційній базі «Арніка» Івано-Франківського національного медичного університету (м. Яремче). Метою заходу було обговорення актуальних проблем і шляхів організації абілітаційного супроводу дітей із вадами слуху в Україні, розвиток абілітації та реабілітації цієї категорії дітей. Серед обговорюваних на конференції проблем важливе місце займала проблема підготовки кадрів для сфери фізичної терапії та ерготерапії.

Досвідом впровадження освітньої програми з ерготерапії з учасниками конференції поділилася доцентка Наталія Закаляк, виступивши з презентацією «Модель вітчизняної бакалаврської освітньої програми з ерготерапії з урахуванням європейського досвіду (в межах реалізації проєкту ЕРАЗМУС+К2 «UKROTHE»). Доповідачка продемонструвала присутнім матеріально-технічну базу для забезпечення реалізації освітньої програми «Ерготерапія» – навчально-наукову лабораторію з ерготерапії, обладнану за грантові кошти Європейського Союзу, завдяки участі Дрогобицького університету в реалізації міжнародного проєкту Еrasmus +К2 «UKROTHE.

Участь у міжнародній конференції дала можливість не лише поділитися з учасниками результатами реалізації проєкту Еrasmus +К2 «UKROTHE, а також розширити академічні зв’язки із закладами вищої освіти, що проводять освітню діяльність у сфері підготовки фахівців спеціальності 227 «Терапія та реабілітація», а також із закладами і громадськими організаціями, які практикують раннє втручання у сфері реабілітації, з метою обміну досвідом.

Вам буде цікаво