До відома випускників університету

Інформуємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти» випускникам закладів вищої освіти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності і галузі знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, надається у порядку, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки від 19 грудня 2019 року №1588, одноразова адресна грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового  мінімуму  для  працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Мають право на отримання одноразової адресна грошової допомоги за умови укладення на строк не менш як три роки договору про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти:

– випускники денної форми навчання університету, які навчалися за державним замовленням та здобули ступінь бакалавра або магістра із зазначених вище спеціальностей у 2022 році;

– випускники університету денної форми навчання, які навчались за державним замовленням і здобули ступінь магістра із зазначених вище спеціальностей за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді-грудні 2021 року.

Випускники університету до 10 жовтня  2022 року повинні подати у відділ кадрового забезпечення та документообігу (каб.11 навчального корпусу №1, вул.І.Франка,24) заяву про надання допомоги та такі документи:

  1. Оригінал договору про роботу строком не менш як три роки на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.
  2. Засвідчену випускником та роботодавцем копію трудової книжки (першої сторінки та сторінки(ок) із записом про працевлаштування у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти).
  3. Засвідчену випускником копію паспорта (усіх заповнених сторінок та додатків (за наявності)).
  4. Засвідчену випускником копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду (за наявності).
  5. Оригінал довідки з місця роботи про те, що він працює на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти (надається у випадках, коли заявник працює в навчально-виховних комплексах «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»).
  6. Оригінал витягу з наказу (засвідчену випускником та роботодавцем копію наказу) про прийняття на роботу на посаду педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.

Університет на підставі доведеної Міністерством освіти і науки України кількості одержувачів допомоги та документів заявника здійснює виплату допомоги до кінця поточного року.

Звертаємо увагу, що у разі відмови випускника приступити до роботи відповідно до укладеного договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги повертає суму фактично одержаної допомоги до університету.

Університет повертає зазначені кошти до державного бюджету.

У разі зміни місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін укладає договір за новим місцем роботи відповідно до встановлених законодавством вимог.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors