До питання про реорганізацію структурних підрозділів університету

Шановна академічна спільното

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка!

Шановні представники громадськості!

Упродовж минулих днів у засобах масової інформації, зокрема у мережі Інтернет, з’явилися повідомлення та коментарі щодо реорганізації структурних підрозділів Університету – навчально-наукових інститутів, факультетів і кафедр. Особливо гостро обговорюється питання об’єднання філологічного факультету з навчально-науковим інститутом іноземних мов. Навколо нього за доволі короткий час сформувалося декілька недостовірних тверджень, які цілеспрямовано і наполегливо транслюються у громадський простір з метою збурити суспільну думку та створити викривлене уявлення щодо закономірних і системних процесів у Франковому Університеті. Прагнучи пояснити позицію керівництва Університету та спростувати неправдиві тези й інсинуації, твердо заявляємо:

По-перше, жодного «знищення» філологічного факультету не відбувається. Шляхом об’єднання філологічного факультету та навчально-наукового інституту іноземних мов утворюється факультет української та іноземної філології. Уперше за 80 років існування нашого Університету формується структурний підрозділ факультетського рівня, у назві якого буде чітко зафіксоване національно-ідентичнісне означення «українська філологія». Одразу ж підкреслимо, що факультети з такими ж назвами успішно функціонують в інших закладах вищої освіти України.

По-друге, жодної ліквідації «української складової» – україністики, спеціальності «українська мова», українознавчих кафедр університету не здійснюється. Обидві кафедри філологічного факультету – кафедра української мови і кафедра української літератури та теорії літератури – будуть збережені як структурні одиниці в рамках факультету української та іноземної філології. Кафедра світової літератури та славістики, яка упродовж минулих п’яти років опинялася на межі закриття через недостатню кількість ставок, потребує підтримки через закріплення за нею додаткових навчальних дисциплін, а відтак і кооптацію до її складу досвідчених науково-педагогічних працівників. Порятунок зазначеної кафедри є одним із пріоритетних завдань керівництва Університету.

По-третє, керівництво Університету не має намірів позбавити працівників і студентів філологічного факультету їхнього навчального корпусу. Зважаючи на наявність належної матеріальної бази та враховуючи історичну тяглість освітянської традиції, вважаємо, що студенти філологічних спеціальностей (014 Середня освіта (Українська мова та література) повинні і надалі здобувати знання та формувати власну українську ідентичність у зазначеному корпусі. Збереження історичної будівлі, в якій навчалися Іван Франко, Василь Стефаник, Лесь Мартович і працювали десятки українських, польських, єврейських діячів освіти, мистецтва і науки, є пріоритетом керівництва Університету.

Відзначимо, що відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу освіту» питання організації структурних підрозділів Університету належить винятково до компетенції вченої ради Університету. З метою комплексного напрацювання рішень, які стосуються структури Університету, була створена постійна комісія вченої ради Університету з питань структури нашого закладу вищої освіти. Комісія розробила проект структури Університету, покликаний забезпечити найбільш оптимальне поєднання інтересів колективу, врахування завдань і викликів, які чекають на Університет у фінансовому, соціальному, культурно-освітньому вимірах. Проект передбачав об’єднання восьми з дев’яти факультетів і навчально-наукових інститутів та утворення загалом п’яти факультетів. При цьому об’єднання двох філологічних структурних підрозділів – філологічного факультету та інституту іноземних мов – є безумовно логічним і обґрунтованим, особливо зважаючи на спільний науковий та освітній профілі, а також тісну співпрацю, яка полягає насамперед у поєднанні спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (українська)) з предметними спеціалізаціями: англійська, німецька мови та літератури. Значна частина професорів і доцентів філологічного факультету викладає дисципліни в інституті іноземних мов – і навпаки.

Попри це, питання об’єднання філологічного факультету та навчально-наукового інституту іноземних мов викликало ажіотаж у певних громадсько-політичних колах. В умовах передвиборчих перегонів йому цілеспрямовано надається політичний підтекст. З вуст політиків, які у боротьбі за депутатські мандати прагнуть отримати якомога більше інформаційних дивідендів і сформувати певні політичні образи «захисника скривджених» та «справжнього патріота», лунають обвинувачення у «наступі на українську мову», «ліквідації україністики», «знищенні філологічного факультету», «зросійщенні» тощо. У мережі Інтернет навіть з’явився відбиток депутатського звернення одного з народних депутатів України (щоправда, без підпису) із вимогою надати роз’яснення щодо реорганізаційних змін в Університеті.

Закликаємо усі громадські та політичні сили припинити інсинуації щодо питання, яке, відповідно до законодавства, є складовою автономії Університету. Вибори минуть, а Університет і надалі працюватиме над підготовкою здобувачів освіти, зокрема майбутніх учителів української мови та літератури.

Закликаємо працівників і студентів університету зберігати спокій, виваженість, не піддаватися на провокаційні заклики, з розумінням ставитися до проблем, на розв’язання яких спрямовані зусилля керівництва Університету.

Адміністрація Університету

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors