Cинергія міжнародних проектів Еrasmus+ UKROTHE & REHAB

В рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу програми Еrasmus+ №598938-ЕРР-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP «Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні (REHAB)» колеги з Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського передали безкоштовно на кафедру фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я Дрогобицького державного  педагогічного університету імені Івана Франка навчальні посібники: «Клінічна практика з фізичної терапії у магістратурі: методичні настанови» (автори: Любов Ціж, Ольга Купрієнко, Катерина Тимрук-Скоропад, Богдан Крук), «Лімфостаз / лімфедема верхньої кінцівки: реабілітаційне обстеження» (автор Ольга Бас), «Хвороба Гантінгтона: реабілітаційне обстеження» (автори: Ольга Бас, Андрій Мотрук).

Навчально-методичні посібники, розроблені науково-педагогічними працівниками ЛДУФК імені Івана Боберського, та є результатом реалізації ними унікального міжнародного проекту REHAB, який фінансує програма Еrasmus+ «Розвиток потенціалу вищої освіти» упродовж 2018-2021 років. Отримана навчальна література суттєво доповнила навчально-методичне забезпечення ОПП «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Завдяки співпраці між нашими університетами ми отримуємо синергію двох  потужних міжнародних проектів програми Еrasmus + REHAB і  UKROTHE: Developing an Occupatioal Therapy study programme in Ukraine (609589-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP), участь в реалізації якого разом з вітчизняними і закордонними партнерами бере команда ДДПУ імені Івана Франка.

#UKROTHE #REHAB

Вам буде цікаво