12 квітня 2023 року відбулося обговорення проєктів освітніх програм зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

В обговоренні взяли участь члени робочих груп ОПП та запрошені викладачі Самбірського фахового педагогічного коледжу ім. І.Филипчака ( Г.І.Мількович, М.М.Гапак, Л.І.Заріцька, І.І.Нам’як), викладачі образотворчих дисциплін спеціальності «Дизайн середовища» Дрогобицького механіко-технологічного коледжу (Н.В.Дума, Н.В.Ткач), викладачі Дрогобицької дитячої художньої школи (завуч В.І.Басараб, викладачі О.В.Крижанівська, С.М.Новосільська, О.Й.Самбірська, Софія Сергієнко), керівник гуртка «Розпис на склі» Будинку науково-технічної творчості учнівської молоді м. Дрогобич Соломія Сергієнко, вчитель образотворчого мистецтва Львівського ліцею імені Івана Пулюя ЛМР С.Р.Кухар, студенти бакалаврату (Кадирова Мєдінє, Носач Юлія, Олійник Ірина, Федунів Зоряна, Мотуз Вероніка, Сигляк Володимир, Кретчак Софія, Приходько Вікторія) та магістратури (Монастирська Аліна, Федина Софія, Федькович Юрій) за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Гарантами освітніх програм, доцентами В.І.Дротенко та М.Б.Сидором зазначено, що освітньо-професійні програми 2023 року зазнали суттєвих змін у частині переліку компонентів ОПП та їх логічної послідовності як серед обов’язкових освітніх компонентів, так і вибіркових.

Старший викладач Галина САВЧИН обґрунтувала необхідність упровадження на бакалавраті дисципліни «Нетрадиційне малювання та ліплення», що забезпечить формування у студентів умінь та навичок роботи з нетрадиційними матеріалами та техніками і сприятиме їхньому творчому розвитку у сфері мистецтва. Доцент Валентина ДРОТЕНКО та старший викладач Жанна ЯСЕНИЦЬКА підкреслили необхідність упровадження дисциплін «Українське народне мистецтво», «Українське народне малярство», «Українознавство у мистецтві», що актуалізують традиції і цінності української культури та своєрідність українського мистецтва. Доцент Михайло СИДОР окреслив зміни, внесені до переліку обов’язкових компонентів ОПП магістратури, а саме впровадження дисципліни «Технологія роботи над сюжетно-тематичною картиною», що сприятиме удосконаленню методології та методики виконання магістерської роботи. Студентка магістратури Аліна МОНАСТИРСЬКА підкреслила важливість упровадження широкого вибору дисциплін з іноземної мови, що дає можливість популяризувати сучасне українське мистецтво за кордоном. Крім того, зазначили важливість запровадження дисципліни «Мистецтво оформлення книг», знання з якої значно підвищують конкурентоспроможність випускників магістратури.

Галина МІЛЬКОВИЧ, завідувач відділення образотворчого мистецтва, спеціаліст вищої категорії, старший викладач образотворчих дисциплін КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» підкреслила доцільність щорічного оновлення освітніх програм спеціальності, котре робить їх сучасними у сфері мистецької освіти та забезпечує випускникам ґрунтовні знання й відповідну потребу на ринку праці.

Ігор НАМ’ЯК, викладач образотворчих дисциплін КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» зазначив важливість участі студентів бакалаврату і магістратури в обговоренні змісту освітніх програм та урахування робочими групами освітніх зацікавлень студентства. Позитивним також є залучення до моніторингу освітніх програм викладачів інших закладів мистецької освіти, оскільки такий вид співпраці та обміну думками сприяє удосконаленню педагогічної та мистецької творчості, окреслює шляхи просування сучасного українського мистецтва у сферу соціальної політики держави Україна.

Гаранти ОПП Валентина Дротенко, Михайло Сидор

Вам буде цікаво