Активне обговорення освітніх програм зі стейкхолдерами

v14 грудня 2020 року в режимі відеоконференції на платформі “Zoom” відбулося обговорення освітньо-професійних програм підготовки фахівців зі спеціальностей 014 “Середня освіта (Трудове навчання та технології)” та 015 “Професійна освіта (Транспорт)” для першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

В обговоренні освітніх програм взяли участь науково-педагогічні працівники випускової кафедри технологічної та професійної освіти (завідувач кафедри професор Л. Оршанський, професор І. Нищак, доценти Г. Мельник, М. Пагута, Л. Савка, Ю. Скварок), випускники спеціальностей (М. Матчишин, Х. Николишин, Р. Федак, А. Пахомов) та зовнішні стейкхолдери (директор ДНЗ «Меденицький професійний ліцей» доцент В. Лужецький, заступник директора Дрогобицького вищого професійного училища № 19 доцент В. Моштук, заступник директора з навчальної роботи ДНЗ «ВПУ-34 м. Стрий» старший викладач І. Заблоцька, заступник директора з наукової роботи та міжнародної співпраці Дрогобицького коледжу нафти і газу доцент В. Малик, завідувач відділення «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» Самбірського фахового педагогічного коледжу імені Івана Филипчака старший викладач Г. Мількович).

Завідувач кафедри технологічної та професійної освіти професор Л. Оршанський окреслив стратегічні напрями розвитку освітніх програм та важливе значення їх оновлення для підвищення якості професійної підготовки вчителів Нової української школи і системи фахової передвищої та професійно-технічної освіти. Із базовими підходами щодо укладання проєктів освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти присутніх ознайомили гаранти програм професор І. Нищак, доценти Г. Мельник, М. Пагута та Ю. Скварок. Гаранти освітніх програм зазначили, що у зв’язку з відсутністю Державних стандартів підготовки фахівців зі спеціальності 014 “Середня освіта (Трудове навчання та технології)” оновлення змістових компонентів освітніх програм повинно здійснюватися з урахуванням вимог ринку праці, можливостей матеріально-технічної бази та науково-педагогічного потенціалу викладачів кафедри. Щодо освітньої програми спеціальності 015 “Професійна освіта (Транспорт)”, то перегляд її структури та змісту здійснювався відповідно до нового Державного стандарту професійної освіти, прийнятого у 2019 році.

Під час обговорення виникла дискусія щодо окремих компонент освітніх програм. Так, в освітньо-професійних програмах “Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)” та “Середня освіта (Трудове навчання та технології)” другого (магістерського) рівня вищої освіти запропоновано переглянути зміст дисципліни “Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти” й, відповідно, змінити її назву на “Педагогічні вимірювання та моніторинг якості освіти”. Навчальну дисципліну “Основи техніки та технології” замінити на більш актуальний для студентів навчальний курс “Мехатроніка та робототехніка”. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Трудове навчання та технології)” запропоновано для вивчення навчальну дисципліну “Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів”, натомість навчальний курс “Електротехніка та електроніка” переведено у вибірковий блок.

Для освітніх програм бакалаврського рівня теж було запропоновано низку змін, які стосувалися збільшення кількості годин на практичну підготовку та самостійну роботу студентів, а також заходів щодо впровадження нових цифрових технологій навчання.

Всі учасники відеоконференції дійшли згоди, що рівень підготовленості нових освітньо-професійних програм підготовки фахівців за спеціальностями 014 “Середня освіта (Трудове навчання та технології)” та 015 “Професійна освіта (Транспорт)” для першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти відповідає нормативним вимогам, а їх зміст щороку оновлюється й удосконалюється.

 

Вам буде цікаво