Акредитація спеціальності «035 Філологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

28 – 30 листопада 2018 р. у навчально-науковому інституті іноземних мов у рамках акредитації освітньо-професійної програми «Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно))» зі спеціальності «035 Філологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти організовано роботу експертної комісії у складі завідувача кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного університету, доктора філологічних наук, професора Миколи Гамзюка та завідувача кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктора філологічних наук, професора Оксани Когут.

Зокрема, проходить вивчення матеріалів акредитаційної справи, проводиться повторне написання комплексних контрольних робіт, готуються експертні висновки.

Вам буде цікаво