Акредитація освітньо-професійних програм «Лабораторна діагностика біологічних систем» спеціальності 091 Біологія та «Середня освіта (Біологія, хімія)» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

28 – 30 листопада 2018 р. на біолого-природничому факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка працювали комісії МОН (згідно з наказами №1947-л і №1950-л) з метою акредитації освітньо-професійних програм «Лабораторна діагностика біологічних систем» спеціальності 091 Біологія та «Середня освіта (Біологія, хімія)» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу комісії для акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія, хімія)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) входили:

Ігор Васильович Красноштан – завідувач кафедри біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат біологічних наук, доцент;

Надія Іванівна Шиян – завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор.

До складу комісії для акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика біологічних систем» зі спеціальності 091 Біологія входили:

Андрій Мирославович Бабський – завідувач кафедри біофізики та біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник;

Володимир Григорович Кур’ята – завідувач кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор біологічних наук, професор;

Комісії ознайомилися з матеріально-технічною базою і кадровим забезпеченням, опрацювали матеріали акредитаційних справ, сформували експертні висновки.

Вам буде цікаво