Акредитація освітньо-професійних програм «Хореографія» та «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво»

3 – 5 грудня 2018 р. на факультеті початкової та мистецької освіти працювали експертні комісії з акредитації освітньо-професійних програм «Хореографія» та «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво».Головою комісії зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за другим (магістерським) рівнем вищої освіти була Наталія Олексіївна Урсу, професор, завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор мистецтвознавства; членом комісії – Микола Іванович Резніченко, доцент кафедри образотворчого мистецтва Одеської державної академії будівництва та архітектури, кандидат педагогічних наук.

Головою комісії зі спеціальності 024 Хореографія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти була Тетяна Володимирівна Мартинюк, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор мистецтвознавства; членом комісії – Олена Євгенівна Реброва, професор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», доктор педагогічних наук.

Підготовлені експертні висновки на підставі аналізу акредитаційних справ та проведеної на місці акредитаційної експертизи стану кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення діяльності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та кафедри культурології та мистецької освіти.

Вам буде цікаво