Акредитація напряму підготовки 6.040104 «Географія*»

30 травня – 1 червня 2018 року на кафедрі екології та географії біолого-природничого факультету працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України з акредитації напряму підготовки 6.040104 «Географія*» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Головою комісії було призначено Валентину Щабельську, кандидата географічних наук, завідувача кафедри географії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, членом комісії – Любов Вішнікіну, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри географії та методики її навчання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Упродовж трьох днів роботи комісія вивчала матеріали самоаналізу напряму підготовки 6.040104 «Географія*» що акредитується; перевірила установчі документи, які підтверджують загальні відомості про Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; здійснила аналіз виконання студентами комплексних контрольних робіт із циклу дисциплін гуманітарних і соціально-економічних, фундаментальних, професійно-орієнтованих; перевірила стан матеріально-технічної бази навчальних приміщень, кабінетів, лабораторій, а також кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності.
В результаті роботи експертної комісії Міністерства освіти і науки України були сформовані експертні висновки про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» із напряму підготовки 6.040104 «Географія*» у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Вам буде цікаво