Акредитація напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Транспорт)»

30 травня – 1 червня 2018 року в інституті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій працювала експертна комісія Міністерства освіти України з акредитації напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Транспорт)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Головою комісії було призначено Миколу Руденка, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри основ професійного навчання Київського національного університету будівництва i архітектури, членом комісії – Олександра Россолова, кандидата технічних наук, доцента кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

На початку роботи комісії було проведено нараду із заступником директора інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій доцентом Юрієм Галем, завідувачем кафедри технологічної та професійної освіти професором Леонідом Оршанським, а також із науково-педагогічними працівниками та студентами.

Упродовж трьох днів роботи комісія вивчила матеріали самоаналізу напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Транспорт)», що акредитується; перевірила установчі документи, які підтверджують загальні відомості про Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; здійснила аналіз виконання студентами комплексних контрольних робіт із дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки; перевірила стан матеріально-технічної бази навчальних приміщень, кабінетів, лабораторій, навчально-виробничих майстерень, а також кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності.

За результатами проведеної акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» (Транспорт)» освітнього ступеня «Бакалавр» комісія сформувала експертні висновки, які підписали у присутності ректора професора Надії Скотної.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors