Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Соціологія» за спеціальністю 054 Соціологія

31 березня – 2 квітня 2021 року на історичному факультеті відбулося проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку (платформа Zoom) освітньо-професійної програми «Соціологія» (ID у ЄДЕБО 24476) за спеціальністю 054 Соціологія за першим рівнем вищої освіти. Гарант освітньої програми – професор Світлана Щудло.

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 16.03.2021 р. №567-Е призначено експертну групу у складі: Нечітайло І.С., доктор соціологічних наук (Харківський національний університет внутрішніх справ) – керівник експертної групи; Стадник А.Г., кандидат соціологічних наук (Класичний приватний університет); Білоус К.Ю., здобувач вищої освіти (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Проведено вісім фокус-групових зустрічей, серед них з керівником та менеджментом ЗВО, академічним персоналом, здобувачами, роботодавцями, представниками студентського самоврядування, адміністративним та допоміжним персоналом, членами проектної та робочих груп з розробки та оновлення ОПП, а також додаткову відкриту зустріч.

У зустрічах узяли участь партнери закордонних університетів, зокрема професор Беата Шлюз (Жешувський університет, Республіка Польща), професор Марія Дептула та доктор Віолетта Юнік (Бидгощський університет імені Казимира Великого, Республіка Польща), професор Наталія Побірченко (Вища професійна школа імені Вітелона в Лєгніце, Республіка Польща). Переклад забезпечувала начальник відділу міжнародних зв’язків ДДПУ імені Івана Франка Лідія Романик.

Широке коло роботодавців представили, зокрема, директор Центру вивчення громадської думки «Соціоінформ» – Наталія Зайцева-Чіпак; віце-президент Соціологічної асоціації України – професор Людмила Сокурянська; керівник Дрогобицького міського центру соціальних служб – Оксана Матчишин, директор Інституту міста Дрогобича – Володимир Кондзьолка, представник благодійної організації Карітас – Олександра Козанкевич.

Активну участь узяли представники студентського самоврядування факультету та університету а також здобувачі освітньої програми «Соціологія».

Експертна комісія відзначила відкритість адміністрації університету та кафедри правознавства, соціології та політології до проведення експертизи. На фінальній зустрічі підкреслено сильні сторони програми, серед яких інтернаціоналізація освітнього процесу, участь студентів у забезпеченні якості освітньої програми, прикладна спрямованість програми на потреби регіону.

Комісія наголошувала на дорадчій функції експертів задля підвищення якості ОП. Вдячні членам комісії за професіоналізм і толерантність. Очікуємо на подальші етапи експертизи.

Вам буде цікаво