Меню

«

»

29 червня 2016 р. відбулося засідання вченої ради університету

Перед початком засідання ректор університету Надія Скотна вручила атестати професора Ірині Бермес і Галині Сабат, атестати доцента Наталії Закаляк та Степанові Сеньківу.

Вчена рада розглянула питання про роботу Дрогобицького педагогічного ліцею у 2015/2016 н.р., побутові умови проживання студентів та виховну роботу в гуртожитках університету, затвердила План засідань вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на 2016/2017 н.р., норми часу для планування й обліку начальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників, Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти, Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком, Положення про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін та Положення про вивчення вибіркових дисциплін у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, внесла зміни до Правил прийому Університету в 2016 році, створила в штаті виховного відділу ДДПУ інструментальний ансамбль „Джерело”, а також розглянула 9 конкурсних справ. Крім того, було рекомендовано до друку 2 монографії, 1 альбом-путівник, 1 науково-популярне альбомне видання, 1 навчальну програму та 93 навчальних посібники.