23 березня 2023 р. відбулося засідання вченої ради університету.

Вчена рада розглянула питання про підсумки наукової та науково-технічної діяльності університету 2022 року та завдання на 2023 рік, про підсумки атестації центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки та завдання на наступний атестаційний період; затвердила нові редакції положень: про навчальні плани першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, про освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, про бухгалтерську службу ДДПУ ім. Івана Франка.

Вчена рада утворила в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка разову спеціалізовану вчену раду для проведення захисту Алли Овсієнко «Функціонально-стилістичний потенціал метафори в газетній періодиці початку XXI століття» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 035 Філологія (Українська мова); заслухала звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених професора Василя Ільницького; визнала результати наукового стажування Алли Ревть, Лариси Костюк, Валентини Дротенко, Любомири Айзенбарт і Мирослави Іванишин як підвищення кваліфікації; затвердила рішення Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад.

Крім того, члени вченої ради рекомендували кандидатуру професора Василя Ільницького на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук, кандидатури професорів Миколи Галіва, Віталія Тельвака, Ірини Садової, Олени Невмержицької, Ірини Бермес та доцента Андрій Душного на здобуття обласної премії для працівників наукових установ і закладів вищої освіти Львівської області.

Вчена рада також рекомендували до друку 1 навчальний посібник та 5 навчально-методичних посібників.

Вам буде цікаво