Зовнішні рецензенти

Прізвище, ім’я,

по батькові  

 

Основне місце роботи Посада          

 

Науковий ступінь           Вчене звання

 

Голянич Марія ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” професор кафедри української мови доктор філологічних наук професор
Карпіловська Євгенія Інститут української мови НАН України завідувач відділу структурно-математичної лінгвістики доктор філологічних наук професор

 

Осадченко

Інна

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського професор кафедри теорії та методики початкової освіти доктор педагогічних наук професор
Штонь Григорій Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

професор кафедри історії української літератури та шевченкознавства доктор філологічних наук професор