Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць

Skotna01НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СКОТНА

Ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Перейти на веб-сайт: http://journals.dspu.in.ua/index.php/ridneslovo

 

Шановні колеги, автори та читачі!

Хочемо запросити вас до дослідницького співтовариства

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Приєднуйтеся до нас!

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2007

Міжнародний стандартний серійний номер: ISSN 2411-4758 (Print) ISSN 2518-1602 (Online)

Міжнародний стандартний номер книги ІSBN 974-966-2248-36-4

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 20445-10245 Р від 11.10.2013 р.

Збірник зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), ResearchBib – Academic resource index, Index Copernicus (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43876 ICV 2018: 84.08;ICV 2017: 73.52; ICV 2016: 50.67; ICV 2015: 39.16).

Мова видання: змішаними мовами: українська, російська, англійська.

Періодичність: 1 раз на рік (листопад).

Галузь науки: філологічні науки.

Проблематика: функціонування мови як етнокультурного феномена.