Меню

Стахнів Роман

Стахнів Роман

Стахнів Роман – викладач, магістр педагогічної освіти. Автор навчальних посібників, навчально-репертуарних збірників, наукових статей.

 

 

Перелік публікацій

посібники з грифом університету :

  1. Р. Стахнів.Педагогічний репертуар для народних інструментів Навчальний посібник / [ред.-упор. А.Душний, Ю.Чумак]. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 56с.
  2. Р. Стахнів. Педагогічний репертуар для народних інструментів навчально-репертуарний збірник [ред.-упор. А.Душний, В.Шафета]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 2. – 40 с.

за кордоном :

  1. Stakhniv R., Dushniy А. Creative development of children’s vocal ensemble «Future» // Horizonty umenia 6: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie (20.10.2019 – 01. 2019). Banská Bystrica, 2017. Режим доступу

у міжнародних науково-метричних базах даних(крім РІНЦ) :

  1. Технічно -виконавські тенденції розвитку твору «Коло.Мийка» Романа Стахніва. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практик: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упоряд-кування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: По́світ, 2017. – Вип. 3. – С. 236-241.

стаття у підручнику:

  1. Р. Стахнів. «Десь по світу». Антологія. Казка в шкільному курсі літератури: посіб. для 5-6 кл. закл. заг.сер.освіти /Автор-упор. Ю. О. Морщавська. – Харків: Соняшник. – 2019. – с.301.