Меню

Турянський Петро Іванович

Турянський Петро Іванович

Турянський Петро Іванович – Заслужений працівник культури України. Відмінник освіти України, нагороджений почесними грамотами МОН України,  доцент. Автор  понад 30 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: Індивідуальний підхід і проблеми розвитку вокально-виконавських  даних студентів на уроці з постановки голосу.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Турянський П. Вокальні твори для сопрано у супроводі фортепіано (українські народні пісні) : методичні вказівки до практичних занять / Упор. П. Турянський. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 86 с.
 2. Турянський П., Радевич-Винницька Л. Хрестоматія вокальних творів для різних голосів у супроводі фортепіано (вокалізи, українські народні пісні) / Упорядники П.Турянський, Л.Радевич-Винницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 80с.
 3. Турянський П., Радевич-Винницька Л., Боженський А. Вокальні твори з шкільного репертуару під власний супровід / Упорядники: П. Турянський, Л. Радевич-Винницька, А. Боженський. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. – 60с.
 4. Турянський П., Салій В., Сторонська Н. 12 художніх вокалізів у супроводі фортепіано: навчально-методичний посібник / П. Турянський,  В. Салій, Н. Сторонська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. – 48с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Турянський П.І. Індивідуальний підхід до студента в класі сольного співу (на матеріалі роботи над народною піснею) // Молодь і ринок. – 2012. – № 3(86). – С.107 – 109.
 2. Турянський П.І. Слово – основа виразності у вокальному виконавстві // Молодь і ринок. – 2012. – № 1(84). – С.103 – 105.
 3. Турянський П.І., Василик Д. Народнопісенні традиції у літературній музиці О. Кошиця // Молодь і ринок. – 2012. – № 10 (93). – С.112 – 114.
 4. Турянський П. Василик Д. Музичний обрядовий фольклор українців у художньо-естетичному вихованні молоді // Молодь і ринок. -2013. – №6. – С. 125-128.
 5. Турянський П.І. Пісенні символи України: національно-культурний досвід поколінь // Молодь і ринок. – №11(106), 2013. – С. 119-123.
 6. Турянський П.І. Медіатизація українського обрядового фольклору як спосіб продукування, естетизації і транслювання соціального досвіду // Молодь і ринок. – №12.(107). – 2013. – С. 107-110.
 7. Турянський.П. Ю.Добуш. Розвиток інтелектуальних здібностей – важливий засіб формування гуманістичних якостей майбутніх педагогів // Молодь і ринок. – №12.(112). – 2014. – С. 112-116.
 8. Турянський П.І. Фрайт М.В. Камерно-вокальна творчість Василя Барвінського // Василь Барвінський і сучасна українська музична культура / Упор. В. Грабовський, Л. Філоненко, О Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 242-251.
 9. Турянський П. Добуш Б.В. Пісенні символи України: національно-культурний досвід поколінь // Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. –  С.63-69.
 10. Турянський П.І. Радевич-Винницька Л.М. Любомир Яким: штрихи з життя і творчості талановитої людини // Літопис Бойківщини. – 2015. – Ч.1/88(99) С. 26-29.
 11. Турянський П. Вокально-методичні принципи практичної діяльності П.Р. Колбіна // Молодь і ринок. – №3.(134). – 2016. – С. 117-120.
 12. Турянський П., Добуш Ю.В. Вокально-хорова творчість Галицьких композиторів для дітей кінця ХІХ-ХХ ст.: педагогічний аспект // Молодь і ринок. – №1.(132). – 2016. – С. 127-132.
 13. Турянський П., Філоненко Л. Творчий доробок Зіновія Бабія в соціокультурному просторі України / П. Турянський, Л. Філоненко // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: матеріали Другого Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів, М. Каралюс – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, – 2017. – С. 235-245.
 14. Турянський П., Філоненко Л. Мистецька діяльність українського співака Зіновія Бабія / П. Турянський, Л. Філоненко // Гомін Підгір’я: Збірка поезії і прози. – Випуск ХХ. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 37-43.
 15. 1. Турянський П., Боженський А. Значення навчального матеріалу у індивідуальній вокальній підготовці студента // Молодь і ринок. – 2018. – № 3 (158). – С. 111-116.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Турянський П., Філоненко Л. Музично-просвітницька діяльність Зіновія Бабія в контексті еволюції вокального мистецтва України / П. Турянський, Л. Філоненко // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2017. – С. 285-294.
у міжнародних науково-метричних базах даних(крім РІНЦ) *
 1. Турянський П., Боженський А. Значення навчального матеріалу у індивідуальній вокальній підготовці студента // Молодь і ринок. – 2018. – № 3 (158). – С. 111-116.
 2. Турянський П., Радевич-Винницька Л. Роль емоційних засобів у виконанні вокально-камерного твору // Молодь і ринок. – 2019. №4 (171). – С. 104-108.
 3. Турянський П., Радевич-Винницька Л. Штрихи з життя і творчості Гілярія Ділинського // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку: Посвіт, 2019. – Вип. 5. – 556 с. – С. 483-488.
 4. Турянський П., Боженский А., Душний А. Вокальне виховання індивіда в контексті соціокультури України ХХІ століття // Music Art XXI Century – history, theory, practice : collection of scientifi c papers Institute of Musical Art Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University / [edited and compilers A. Dushnіy]. – Drohobych – Kielce – Kaunas – Almaty: Posvit, 2019. – Issue 5. – С. 243-250.
на міжнародних конференціях
 1. 1. Турянський П., Боженський А. Спів без супроводу / Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез ХI-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 08.12.2017, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – С.86-88.