Меню

Сятецький Корнель Кіндратович

Сятецький Корнель Кіндратович

Сятецький  Корнель Кіндратович – професор, Заслужений працівник освіти України. Відмінник освіти України, нагороджений почесними грамотами МОН України. Автор понад 40 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: Вивчення вокальної спадщини та творчо-педагогічної діяльності співаків України та діаспори

 

 

 

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету

 1. Методичні прийоми формування технічних елементів співу чоловічих, жіночих та дитячих голосів : методичні рекомендації / І.Кліш, К. Сятецький. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – 36 с.
 2. Сятецький К.,Б.Пиц., А Славич Педагогічний репертуар вокаліста-початківця для середніх голосів у супроводі фортепіано: навчально-методичний посібник / автори-упорядники: К.Сятецький, Б.Пиц., А Славич. Вид. друге, виправлене. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 184с.
 3. Сятецький К.Вокальні твори з репертуару Корнеля Сятецького в опрацюванні Володимира Баб’яка: навчально-методичний посібник / автор-упорядник: К. Сятецький. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 120 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Сятецький К.К.Український хор «Думка» з Нью-Йорка: етапи становлення, розвитку і творчих злетів колективу // Молодь і ринок. – 2012. – № 10(93). – С.59 – 64.
 2. Сятецький К. К.,Німилович О., Трицецький Ю. Йосип Гошуляк – видатний співак та музично-громадський діяч // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Матеріали П’ятого всеукраїнського науково-практичного семінару / Редактори-упорядники С. Дацюк,  М. Каралюс, І.Фрайт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 179 – 198.
 3. Сятецький К.К.Збирач перлин музичної творчості бойківського краю (до 90-річчя від дня народження Ю. Корчинського // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2011. – С. 48-50.
 4. Сятецький К.К.Пам’яті товариша (спогади про педагога О. Яцківа // Орест Яцків: Спогади, Матеріали, Статті / Упор. Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 82-85.
 5. Сятецький К.К.Розвиток хорового мистецтва на Яворівщині (за матеріалами М.Т. Завадки) //Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. –  С.342-347.
 6. Сятецький К.К.«Думка» з Нью-Йорка – Форпост українства в діаспорі // Бойківщина: збірник наукових статей / Ред.-упор. О. Німилович. – Т.4 – Дрогобич: Коло, 2013. – С. 505 – 511.
 7. Сятецький К.К.Марченко Є.М. До питання розвитку музичного смаку шкільної молоді // VI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІІІ-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9 – 10 травня 2013 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С 43 – 47.
 8. Сятецький К.К.Зірка Романа // Роман Сов’як: митець і людина / Ред.-упор.: Л.Філоненко, О.Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С.79-82.
 9. Сятецький К.К.Творча діяльність Володимира Баб’яка в контексті розвитку вокального мистецтва на Дрогобиччині / VІI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2014 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів і тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – С.148-151.
 10. Сятецький. К. Юрій Кипоренко-Доманський – оперний співак неперевершеного героїчного стилю / Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2016. – С. 234-237.
 11. Сятецький К. Творча спадщина видатного українського співака Йосипа Гошуляка з мистцями Дрогобиччини // Молодь і ринок. – 2016. – № 4(135). – С.98-103.
 12. Сятецький. К. Юрій Кипоренко-Доманський – співак світової слави / Гомін Підгір’я: Збірка поезії і прози. – Випуск ХХІХ. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 35-39.
 13. Сятецький К. Видавнича, просвітницька й звукозаписуюча діяльність Йосипа Гошуляка – яскравого представника української діаспори / К. Сятецький // Молодь і ринок. – 2017. – № 2(145). – С.100-105.
 14. Сятецький. К. Сіяч мудрого, вічного (Спогади про Святослава Процика) / К. Сятецький // Святослав Процик: Спогади. Матеріали. Статті: [навчальний посібник] / Упор.: Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 53-58. (0,3 др.арк.)
 15. Сятецький К. Видавнича, просвітницька й звукозаписуюча діяльність Йосипа Гошуляка – яскравого представника української діаспори // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: матеріали Другого Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів, М. Каралюс – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, – 2017. – С.245-256.
 16. Сятецький. К. «Буковинський Соловейко, «український Карузо», співак, який має Богом даний теноровий голос найсолодшої звукової принади»: виконавська і музично-громадська діяльність видатного співака Ореста Руснака / К. Сятецький // Молодь і ринок. – 2018. – № 6 (161). – С. 113-118.
 17. Сятецький К., Л. Німилович Співачка і педагог Ірина Кліш // Літопис Бойківщини. – ЗСА-Канада-Україна, – Ч. 1/96 (107). – С. 52-57.

у міжнародних науково-метричних базах даних (крім РІНЦ):

 1. Сятецький. К. «Буковинський Соловейко, «український Карузо», співак, який має Богом даний теноровий голос найсолодшої звукової принади»: виконавська і музично-громадська діяльність видатного співака Ореста Руснака / К. Сятецький // Молодь і ринок. – 2018. – № 6 (161). – С. 113-118.
 2. Сятецький К. Національна спрямованість творчості видатного українського співака Івана Козловського // Молодь і ринок. – 2019. – № 5 (172). – С. 110-115.

за кордоном :

 1. Syatetskiy K., Dushniy А., Pyts B. Mykola Kopnin’s vocal and pedagogical school // Horizonty umenia 6: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie (20.10.2019 – 01. 11. 2019). Banská Bystrica, 2017.
 2. Syatetskiy K., Ometyukh Y., Pyts B. Singer and teacher Lydia Ulukhanova // Horizonty umenia 6: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie (20.10.2019 – 01. 11. 2019). Banská Bystrica, 2017.
 3. Syatetskiy K., Dushniy А., Pyts B. Mykola Kopnin’s vocal and pedagogical school. Horizonty umenia 6: Zborník abstraktov príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie (20.10.2019 – 01.11.2019). Banská Bystrica, 2019. S.45-46
 4. Сятецький К. Виконавська і музично-громадська діяльність видатного співака Йосипа Гошуляка як засіб у боротьбі за становлення української державності // MODERN SCIENCE: PROMBLEMS AND INNOVATIONS / Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference ( September 20-22) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. pp. 283-290.

на міжнародних конференціях :

 1. Сятецький К. Феномен професора Михайла Бурбана // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XIII-ої міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка 29.11.2019, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 45-49.