Меню

Шуневич Євгенія Вікторівна

Шуневич Євгенія Вікторівна

Шуневич Євгенія Вікторівна – доцент кафедри. Автор навчальних посібників, навчально-репертуарних збірників, наукових статей. В науковому доробку понад  50 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: Проблеми вокальної методики та виконавства при підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва у вищій школі

 

 

 

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету

 1. Шуневич Є.Вироблення основних вокально-педагогічних навиків у студентів під час проходження асистентської практики: методичні вказівки до практичних занять / Є. Шуневич . – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 42 с.
 2. Шуневич Є.Вокально-педагогічний репертуар для сопрано. Арії та романси зарубіжних композиторів / Упоряд. Шуневич Є.В. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013 р. – 72 с.
 3. Шуневич Є. Вокально-педагогічний репертуар для сопрано. Арії та солоспіви українських композиторів // Упорядник та методичні рекомендації Є.Шуневич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2014. – 53с.
 4. Шуневич Є.Вокально-педагогічний репертуар для сопрано: солоспіви українських композиторів: навчально-педагогічний посібник / упор. Євгенія Шуневич. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 56с.
 5. Шуневич Є.Пісні для учнів молодших класів загальноосвітньої школи / [редактор-упорядник, комп’ютерний набір та методичні рекомендації Шуневич Є.В., музичний редактор Козій Т.В.]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 20с.
 6. Шуневич Є.Вивчення та інтерпретація вокальних творів італійських композиторів ХVІ – ХVІІ століть: навчально-методичні рекомендації [для студентів музично-педагогічних факультетів] / Є. Шуневич. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 22с.
 7. Шуневич Є. Вокальні вправи для розвитку різних типів голосів: навчально-методичні рекомендації / Є. Шуневич. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 26с.
 8. Шуневич Є. Вокально-педагогічний репертуар для сопрано. Арії та солоспіви українських та зарубіжних композиторів // навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2019. – 69с.
 9. Вокально-педагогічний репертуар для різних типів голосів. / Редакт.-упор. Є. Шуневич, Н. Сторонська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. с.52.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Шуневич Є.Традиції та джерела професійного вокального мистецтва України // Молодь і ринок. – 2011. – № 10(81). – С.117 – 129.
 2. Шуневич Є.В.Специфіка вокально-хоровох роботи у камерному хорі «Легенда» // Молодь і ринок. – 2012. – № 3(86). – С.126 – 128.
 3. Шуневич Є.В. Особливості формування репертуару муніципального камерного хору «Легенда» (м. Дрогобич) // Молодь і ринок. – 2013. – № 9 (104). – С. 110-114 (
 4. Шуневич Є.В.Деякі аспекти формування самостійності студента у класі постановки голосу // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: збірник статей / Упор. Дацюк С., Каралюс М., Фрайт І. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 20-28
 5. Шуневич Є.Специфіка формування вокальної школи на Західній Україні та її роль у становленні національної вокальної школи // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Вип.8 / Ред.-упор. С.Дацюк, М.Каралюс, І.Фрайт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім..І.Франка, 2014. – С.173-181.
 6. Шуневич Є.Володимира Чайка: штрихи до портрету // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Збірник статей. Випуск 9 / Редактори-упорядники С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,    – С.70 – 74.
 7. Шуневич Є. Деякі аспекти становлення та розвитку камерного хору «Легенда» / Є. Шуневич // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: матеріали Другого Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів, М. Каралюс – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, – 2017. – С. 123-132.
 8. Шуневич Є. Фрайт І. Внесок Анатолія Вахнянина у розвиток музичної освіти Східної Галичини // Молодь і ринок. – № 1 (180). – 2020 – С. 125-130.

Статті у зарубіжних виданнях

Shunevych E. Vocal arts in socio-culture of Ukraine XXI century (scientific potential) // Horizonty umenia 6: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie (20.10.2019 – 01. 11. 2019). Banská Bystrica, 2017.

на міжнародних конференціях:

 1. Шуневич Є. Підготовка до самостійної роботи майбутнього вчителя музичного мистецтва у класі постановки голосу // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. З. Гнатів, М. Каралюс – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, – 2018. – С. 306-314.
 2. Шуневич Є.Творчий внесок камерного хору «Легенда» в розвиток хорової культури України / Є. Шуневич // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 19-20 жовтня 2017 року) (Електронний ресурс) / Редкол. : І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – С. 191-200.
 3. Шуневич Є.Педагогічно-виконавські традиції Львівської вокальної школи // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: матеріали ІV Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. З. Гнатів, М. Каралюс – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, – 2018. – С. 80-85.
 4. Шуневич Є. Особливості репертуарної політики муніципального хору «Легенда» // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018 року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Л. Бермес, В. В. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 160-178.