Меню

Фрайт Іван Васильович

Фрайт Іван Васильович

Фрайт Іван Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, заступник директора з наукової роботи та міжнародної співпраці. У 1998 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми музичного виховання школярів у діяльності західноукраїнських композиторів (друга половина ХІХ початок ХХ століття)». Автор понад 100 наукових публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: Музично-просвітницька діяльність галицьких композиторів другої половини XIX – початку XX століття.

 

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету

 1. Львівська баянна школа та її видатні представники (70-річчю від дня народження А.Онуфрієнка присвячується) // Збірник матеріалів науково-практичної конференції // Упорядники А.Душний, С.Карась, І.Фрайт. – Дрогобич: Коло, 2005. – 148 с.
 2. Повій, вітре, на Вкраїну. Обробки українських народних пісень у перекладі для баяна // Хрестоматія педагогічного репертуару баяніста. Випуск 1 / Упорядники Марченко Є.М., Фрайт І.В. – Дрогобич: Коло, 2005, 52 с.
 3. Твори М.Лисенка в перекладі для баяна // Навчальний посібник //Редактори – упорядники Марченко Є.М., Фрайт І.В. – Дрогобич: Вимір, 2006. – 56 с.
 4. Верховина. Твори для дуета та тріо баяністів / Упорядники Мантулєв Е.І., Марченко Є.М., Фрайт І.В. – Дрогобич: Посвіт 2006. – 52 с.
 5. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Матеріали Другого Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів, молодих вчених / Редактори-упорядники С.Дацюк, М.Каралюс, І.Фрайт. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 224 с.
 6. Твори Дениса Січинського в перекладі для баяна / Редактори-упорядники Марченко Є.М., Фрайт І.В. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 52 с.
 7. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Матеріали Третього Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів, молодих вчених / Редактори-упорядники С.Дацюк, М.Каралюс, І.Фрайт. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – 212 с.
 8. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Матеріали Четвертого Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів, молодих вчених / Редактори-упорядники С.Дацюк, М.Каралюс, І.Фрайт. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 336 с.
 9. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання // Матеріали V Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів, молодих вчених / Упор. Дацюк С., Каралюс М., Фрайт І. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – Вип.5. – 243 с.
 10. Душний А., Пиц Б. Кафедра народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка: Науково-історичний довідник / Головний редактор І.Фрайт. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 196 с.
 11. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання / збірник статей / Ред.-упор. Дацюк С.Я., Каралюс М.М., Фрайт І.В. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 188 с.
 12. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання : Збірник статей. Випуск 7. / Ред.-упор. С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 252 с.
 13. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 8 / Ред.-упор. С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 214 с.
 14. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Збірник статей. Випуск 9 / Редактори-упорядники С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,   – 144 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Фрайт І.В. Педагогічно-просвітницька діяльність        Дениса Січинського (1865-1909) // Обрії. – 1998. – №1. – С.12-15.
 2. Фрайт І.В. Просвітницька діяльність    Максима      Копка (1859-1918) // Мистецтво та освіта. – 1998. – №2. – С.33-34; 52-54.
 3. Фрайт І.В. Проблема розвитку  творчих  здібностей  дітей у педагогічній спадщині галицьких композиторів кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя  // Освітянин. – 1998.– № 2. – С.16-17.
 4. Фрайт І.В. Історія   створення  перших українських шкільних підручників з музики в Західній  Україні в другій половині ХІХ сторіччя  // Джерела. – 1998. – №   – С.19 – 22.
 5. Фрайт І.В. Забута педагогічна спадщина  Віктора Матюка // Джерела.- 1999. – № 1 – 2. – С.100 – 104.
 6. Фрайт І.В. Педагогічна спадщина   М.Копка // Джерела. – 1999 . –   № 4 .– С.16 – 20.
 7. Фрайт І.В. Забута педагогічна спадщина Івана Кипріяна // Джерела. – 2001. – № 1-2. – С.14-19.
 8. Фрайт І.В., Мартинів Л. Музична освіта і виховання в Галичині від окупації її Австрією до 1848 року // Молодь і ринок.- 2008. – № 12 (47). – С.17-22.
 9. Фрайт І.В. Формування теоретичних основ національного музичного виховання у педагогічній діяльності та спадщині Максима Копка // Молодь і ринок. – 2008. – № 5 (40). – С.63-68.
 10. Фрайт І.В. Ідея музичного національного виховання у педагогічній спадщині та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини XIX – початку XX століття // Молодь і ринок. – 2009. – № 5 (52). – С.9-14.
 11. Фрайт І.В. Музично-просвітницька діяльність Віктора Матюка (до 160 річчя від дня народження) // Молодь і ринок. – 2012. – № 5 (88). – С.71-77.
 12. Фрайт І.В. Внесок Дениса Січинського у розвиток музичної освіти і виховання Західної України (кінець XIX – початок XX століття) // Молодь і ринок. – 2013. – № 6 (101). – С. 85-90.
 13. Фрайт І., Метеньканич О. Джазове мистецтво у творчій діяльності Стефана Ґрапеллі // Молодь і ринок. – № 12 (179). – 2019. – С. 112-116.
 14. Фрайт І., Шуневич Є. Внесок Анатолія Вахнянина у розвиток музичної освіти Східної Галичини // Молодь і ринок. – № 1 (180). – 2020. – С. 125-130.

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Фрайт І., Веселовський О. Музична освіта в Україні на межі XX-XXI століть: стан, проблеми, перспективи // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – С. 163-168.
 2. Фрайт І., Капустей І. Історичні джерела виникнення системи музичного виховання Золтана Каодая // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – С. 169-174.
 3. Фрайт І., Летнянка-Рибіцька Н. Внесок Михайла Вербицького у розвиток музичної освіти Галичини // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – С. 175-180.
 4. Фрайт І., Любінська Л. Вокальна педагогіка Олександра Мишуги // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – С. 294-299.
 5. Фрайт І., Голубка Я. Проблеми музичної освіти і виховання у діяльності західноукраїнських композиторів (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2018. – С. 195-201.
 6. Фрайт І., Питлак З. Музичне видавництво «Бібліотека музикальна» Максима Копка та його значення у розвитку музичної освіти і виховання Східної Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2018. – С. 210-216. (0,3 др. арк. – авт. 0,2 др.арк.) Google Scholar.
 7. Фрайт І., Горяк А. Внесок Остапа Нижанківського у становлення і розвиток нотно-видавничої діяльності // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2018. – С. 325-331.
 8. Фрайт І., Сенів М. Проблеми розвитку музичної освіти Галичини у першій половині XIX століття // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку : Посвіт, 2019. – С. 311-316. (0,4 др. арк. – авт. 0,2 др.арк.).
 9. Фрайт І., Мартін Ю. Підручники і збірники з музики у творчій спадщині Максима Копка // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку : Посвіт, 2019. – С. 284-290.

на міжнародних конференціях:

 1. Фрайт І., Лопушанський В. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у сучасних умовах реформування шкільної освіти // Народно-інструментальне мистетцтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XII міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м Дрогобич / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 77-80.
 2. Фрайт І., Сметанський С. Проблеми музичної освіти і виховання школярів у сучасних умовах інтеграції освітнього процесу // Народно-інструментальне мистетцтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XII міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м Дрогобич / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 92-95.
 3. Фрайт І., Котляр Л. Музика – важливий засіб естетичного виховання молодших школярів // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XIII міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 29.11.2019, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 59-62.
 4. Фрайт І., Попова Р. Ігрова діяльність – важливий засіб розвитку відчуття ритму молодших школярів // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XIII міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 29.11.2019, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 65-68.
 5. Фрайт І., Кирик Р. Дихання важливий засіб при грі на духових музичних інструментах // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XIII міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 29.11.2019, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 9-12.
 6. Фрайт І., Дулиш Н. Проблеми і перспективи навчання дітей дошкільного віку естрадному співу // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XIV міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич: Посвіт, 2020. С.71-73.
 7. Фрайт І., Кушпета А. Психолого-педагогічні принципи вокальної підготовки співака у теоретичних працях О. Бандрівської // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XIV міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич: Посвіт, 2020. С.168-170.
 8. Фрайт І., Кушпета А. Проблеми поєднання слова і музики при навчанні вокалу // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XIV міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич: Посвіт, 2020. С.179-182.
 9. Фрайт І., Михайлик П. Естрадний спів як синтез різних видів мистецтв // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XIV міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич: Посвіт, 2020. С.171-173.
 10. Фрайт І., Михайлик П. Форми, методи і принципи навчання дітей підліткового віку естрадному співу // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XIV міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич: Посвіт, 2020. С.74-76.