Меню

Душний Андрій Іванович

Душний Андрій ІвановичДушний Андрій Іванович – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри  народних музичних інструментів та вокалу, доцент. Автор: монографії, статей у наукових виданнях з питань музичної педагогіки та музикознавства, довідника навчальних посібників, навчально-репертуарних збірників, перекладень для дуету баяністів та аранжувань для бандури й оркестру народних інструментів; публіцистичних статей у місцевій пресі, історико-музикознавчої програми.

Сфера наукових зацікавлень: музичне мистецтво та педагогіка в соціокультурному просторі України.

Перелік публікацій
Монографії
 1. Dushniy A. I. BAYAN-ACCORDION ART OF WESTERN UKRAINE AT THE END OF THE TWENTIETH –THE BEGINNING OF THE TWENTY FIRST CENTURY:PRIORITY INSTRUMENTS OF FUNCTIONING / Art criticism: challenges of the XXI century : collective monograph / A. I. Dushniy, V. G. Dutchak, A. Ya. Stashevskyi, M. Strenacikova, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 124 p. / PP. – 24.
Посібники з грифом університету
 1. Власов В. Педагогічний репертуар баяніста : Навчальний посібник / Редактори-упорядники А. Душний, В. Шафета. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 46 с.
 2. Пукшин Ю. Педагогічний репертуар для народних інструментів: Навчальний посібник / Реда.-упор. А. Душний, В. Шафета, В. Салій. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 49 с.
 3. Власов В. Дитячий альбом (цикл п’єс для виборного баяна): Навчально-репертуарний збірник / Ред.-упор. А. Душний, В. Шафета. – Дрогобич: Швидкодрук, 2012. – 36 с.
 4. Онуфрієнко А. Твори для бандури: Навчально-репертуарний збірник / Ред.-упор. А. Душний, В. Шафета. – Дрогобич: РВВ ім. І.Франка, 2012. – 18 с.
 5. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів : навчальний посібник / Автори-упорядники А. Душний, В. Шафета. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 156 с.
 6. Творчість композиторів Львівської баянної школи : навчальний посібник / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. 3. – 80 с.
 7. Педагогічний репертуар баяніста-акордеоніста : навчальний посібник / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц, В. Шафета. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 76 с. Педагогічний репертуар для вокальних ансамблів (з репертуару народного вокально-хореографічного ансамблю «Пролісок») : навчальний посібник / Редактори-упорядники В. Шафета, А. Душний, Ю. Добуш. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 52 с.
 8. Гудзій В. 15 художніх етюдів для гітари : навчально-репертуарний збірник / Редактори-упорядники В. Салій, А. Душний. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 36 с. Стахнів Р. Педагогічний репертуар для народних інструментів : навчально-репертуарний збірник / Редактори-упорядники А. Душний, В. Шафета. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Випуск 2. – 40 с.
 9. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів : навчальний посібник / [Редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – Випуск 2. – 124 с.
 10. Соколов К. Педагогічний репертуар музиканта-інструменталіста : навчально-методичний посібник / [редактори-упорядники А. Душний, В. Шафета]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 38 с.
 11. Гамар В. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів : навчальний посібник / [редактори-упорядники А. Душний, В. Шафета]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Випуск 3. – 76 с.
 12. Максимов С. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів : навчальний посібник / [редактори-упорядники А. Душний, В. Шафета]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Випуск 4. – 90 с.
 13. Онуфрієнко А. Альбом баяніста : навчальний посібник / [редактори-упорядники А. Душний, В. Шафета, С. Карась, О. Карась]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – Випуск 3. – 32 с.
 14. Душний А. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів : навчальний посібник. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Випуск 5. – 96 с.
 15. Марценюк А. Педагогічний репертуар баяніста (акордеоніста) : навчальний посібник / [редактор-упорядник Андрій Душний]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 68 с.
 16. Антоніо Вівальді. Цикл концертів «Чотири пори року» у перекладенні для готово-виборного баяна Сергія Карася : навчально-методичний посібник / [упорядники та автори текстів А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – 88 с.
 17. Власов В. Педагогічний репертуар баяніста : навчальний посібник / [редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – Вип. 2. – 40 с.
 18. Марценюк А. Педагогічний репертуар баяніста (акордеоніста) : навчальний посібник / [редактор-упорядник Андрій Душний]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – Вип. 2. – 36 c.
 19. Творчість композиторів Львівської баянної школи: навчальний посібник / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: По́світ, 2019. – Вип. 4. – 96 с.
 20. Головчак М. Педагогічний репертуар баяніста (із серії «Творчість композиторів Львівської баянної школи»): навчальний посібник / [редактори-упорядники А. Душний, В. Шафета]. Дрогобич: Посвіт, 2019. – 80 с.
 21. Максимов С. Популярні твори для камерного оркестру: навчальний посібник / [редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета]. Дрогобич: Посвіт, 2019. – 72с.
 22. Максимов С. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів: навчальний посібник / [редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета]. Дрогобич: Посвіт, 2019. Випуск 6. – 116с.
Збірники :
 1. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть: збірник матеріалів V-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДПУ ім. В. Барвінського, 22.03.2012, , м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2012. – 120 с.
 2. Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 1. – 552 с.
 3. Збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: матеріали ІІ- ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творчість композиторів України для народних інструментів», присвяченої 75-річчю від дня народження видатного українського композитора Віктора Власова (ДДПУ ім. Івана Франка, 2.12.2011, м. Дрогобич) / Редактор-упорядник А. Душний. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – Вип. 2. – 86 с.
 4. Душний А., Шафета В. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів: Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 60с.
 5. ІV-й Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття», II-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Творчість композиторів України для народних інструментів» (ДДПУ ім. І. Франка, 2 – 4 грудня 2011 року) : програма / Ред.-упоряд. А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана  Франка, 2011. – 28 с.
 6. ІІІ-й Всеукраїнський конкурс виконавців на народних, струнних, духових та ударних інструментах імені Анатолія Онуфрієнка. V-а Всеукраїнська науково-практична конференція “Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ–ХХІ століть” (Дрогобич, ДДМУ ім. В. Барвінського, 22-25 березня 2012): Програма / Ред.-упоряд.: А. Душний, І. Гордельянов, Б. Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 46 с.
 7. V-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile». V-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» (ДДПУ ім. І. Франка, 27 квітня – 1 травня 2012 року): Програма / Ред.-упоряд.: А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 72 с.
 8. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. 3. – 340 с.
 9. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 4. – 268 с.
 10. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 5. – 232 с.
 11. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2012, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2012. – 176 с.
 12. VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IІІ-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9 – 10 травня 2013 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2013. – 412 с.
 13. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 6. – 216 с.
 14. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 6. – Ч. ІІ – 288 с.
 15. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 7. – 260 с.
 16. VІ-й Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття», VIІ-а міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» (ДДПУ ім. І. Франка, 29 листопада – 1 грудня 2013 року) : програма / [упоряд. А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 36 с.
 17. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 25 квітня 2014 року) / [Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 172 с.
 18. VІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile», VІІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІV-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 3 травня 2014 року) : програма / [ред.-упоряд. : А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 52 с.
 19. VІI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2014 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів і тез / [ред.-упор. А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – 168 с.
 20. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – Вип. 8. – 448 с.
 21. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 9. – 224 с.
 22. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 10. – 300 с.
 23. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 11. – 356 с.
 24. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 12. – 344 с.
 25. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 13. – 308 с.
 26. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез VІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 05.12.2014, м. Дрогобич) / [Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – 96 с.
 27. VІIІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та V-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2015 р., м. Дрогобич) : збірник матеріалів та тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2015. – 100 с.
 28. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26 – 27 березня 2015 року) / [редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 360 с.
 29. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26 – 27 березня 2015 року) : програма / [редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 24 с. (1,3 д/а).
 30. VІІ-й Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття», VIІІ-а міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» (ДДПУ ім. І. Франка, 5 – 7 грудня 2014 року) : програма / [упоряд. А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 32 с.
 31. VІІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile», VІІІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та V-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 3 травня 2015 року) : програма / [ред.-упоряд. : А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 44 с.
 32. Душний А. І., Собіль І.В. Постать Володимира Зубицького у мистецькій культурі ХХІ століття (баянно-акордеонний аспект) // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 169 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 67-72.
 33. Душний А. Конкурс баянистов-аккордеонистов «Perpetuum mobile» в социокультурном пространстве Украины XXI века («Perpetuum Mobile» – Competition of Bayanists-Accordеonists in he Socio-Cultural Space of 21st Century Ukraine) // Tradition & Contemporarity: scientific works Department of Music Academy of Arts Klaipėda University (Lithuania). – Klaipėda, 2018. – № 13. – S. 321-338 .
 34. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Вип. 17. – 372 с. (21,62 др.арк. – авт. 7 др.арк. )
 35. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Вип. 18. – 284 с. (16,51 др.арк. – авт. 5 др.арк.)
 36. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 19. Том 1. – 238 с. (27,67 др.арк. – авт. 9 др.арк.)
 37. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 19. Том 2. – 234 с. (27,20 др.арк. – 9 др.арк.)
 38. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 20. Том 1. – 168 с. (19,53 др.арк. – 6 др.арк.)
 39. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 20. Том 2. – 180 с. (20,93 др.арк. – авт. 6 др.арк.)
 40. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 20. Том 3. – 186 с. (21,62 др.арк. – авт. 7 др.арк.)
 41. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку –Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – 424 с. (24,64 др.арк. – 6 др.арк.).
 42. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез ХI-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 08.12.2017, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – 96 с. (5,6 др.арк. – авт. 2,8 др.арк.)
 43. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : По́світ, 2018. – Вип. 4. – 404 с. (23,5 др.арк.)
 44. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 21. Том 1. – 214 с. (24,87 / 6,21 д/а).
 45. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 21. Том 2. – 204 с. (23,71 / 5,93 д/а).
 46. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 22. Том 1. – 172 с. (19.99 / 5 д/а).
 47. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 22. Том 2. – 176 с. (20,46 / 5,11 д/а).
 48. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 23. Том 1. – 172 с. (20 / 5 д/а).
 49. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 23. Том 2. – 172 с. (20 / 5 д/а).
 50. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 23. Том 3. – 188 с. (21,86 / 5,46 д/а).
 51. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 24. Том 1. – 194 с. (22,55 / 5,67 д/а).
 52. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 24. Том 2. – 212 с. (24,64 / 6,16 д/а).
 53. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 25. – 300 с. (32,78 / 8,19 д/а).
 54. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХIІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: По́світ, 2018. – 236 с. (13,7 / 8 д/а)
 55. International Scientific and Practical Conference «Achievements and problems in the field of social sciences in the modern world». Baku, The Republic of Azerbaijan, December, 14–15, 2018. Baku: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 152 pages. (15 / 3 д/а)
 56. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку: Посвіт, 2019. – Вип. 5. – 556 с. (32,3 д/а).
 57. Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects / [Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, M. Strenacikova, V. Ilnytskyi, I. Zymomrya]. – Banska Bystrica – Baku – Uzhhorod – Kherson – Kryvyj Rih: Posvit, 2019. – 372 p. (21,6 / 4,32 д/а)
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Душний А. Боженський А., До питання організаційної роботи викладача з основного музичного інструменту (баян-акордеон) // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20 жовтня 2011 р.). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – С. 48 – 51. (
 2. Душний А. Боженський А., Творчість для дітей композиторів Львівської баянної школи // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2011. – С. 90-94.
 3. Душний А. Активізація творчої діяльності в музичній педагогіці // Давидов М. Виконавське музикознавство: Енциклопедичний довідник. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. – С. 157-158.
 4. Душний А. До питання репертуарного забезпечення народно-оркестрової форми музикування на зламі століть // Крымские диалоги: культура, искусство, образование. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2011. – Вып. 5. – С. 41-44. (0, 2 друк. арк.).
 5. Душний А. Ідея професора Анатолія Онуфрієнка та її трактування на зламі століть // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть: Збірник матеріалів ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 19.03.2010, м. Дрогобич) / Ред.-упор. А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2010. – С. 3-11 (0, 5 друк. арк.).
 6. Душний А. Методична модель залучення студентів до елементарної композиторської творчості у класі музично-інструментальної підготовки // Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г.М. Падалки. Колективна монографія / під. науковою редакцією А.В. Козир. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2010. – С. 162-170.
 7. Душний А. Методична модель творчого розвитку студента в класі основного музичного інструмента // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20 жовтня 2011 р.). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – С. 44 – 48.
 8. Душний А. Репертуарне забезпечення народно-інструментального ансамблево-оркестрового мистецтва Львівської школи // Максимова О., Шафета В. Педагогічний репертуар для народних інструментів (з репертуару інструментального тріо «Гармонія»): Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – С. 3-5.
 9. Душний А. Теоретичні основи дослідження методики активізації музично-творчої діяльності студентів // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2011. – С. 48-50.
 10. Душний А., Пиц Б. Науково-мистецький проект «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін: Зб. мат. Всеукр. відк. наук.-практ. конф. присв. пам’яті А.Ф. Кречківського (Суми, 7-9 квітня 2011). – Суми: Вінніченко М.Д., 2011. – С. 55-57.
 11. Душний А., Шафета В. Всеукраїнський тур маестро Володимира Зубицького та його проекція на пропаганду баянно-акордеонного мистецтва // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2011. – С. 209-214.
 12. Душний А., Шафета В. Штрихи до Всеукраїнського туру В.Зубицького та лауреатів конкурсу «Премія міста Ланчіано» (Італія) // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін: Збірник матеріалів Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті А.Ф. Кречківського (Суми, 7-9 квітня 2011). – Суми: Вінніченко М.Д., 2011. – С. 57-60.
 13. Душний А. До питання репертуарного забезпечення Львівської баянної школи на зламі століть // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. – Вип. 6 / [упор. О. І. Коменда]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 244-256.
 14. Душний А., Боженський А. Баянно-оркестрова творчість Анатолія Онуфрієнка в контексті становлення оригінального репертуару для народних інструментів в Україні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Науковий журнал Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка. – Суми: СумДПУ ім. А.Макаренка, 2010. – № 7(9). – С. 238-247.
 15. Душний А., Шафета В. Творчий тандем Сергія та Оксани Максимових та їх проекція на мистецтво ансамблевої гри // Молодь і ринок. – 2011. – № 7 (78). – Липень. – С. 53-58.
 16. Боженський А., Душний А. До питання творчих паралелей дрогобицького конкурсу «Perpetuum mobile» // Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: матеріали IV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 15-16 березня 2012 р.). – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2012. – С. 33-34.
 17. Душний А. Активізація творчої діяльності студентів мистецьких факультетів як психолого-педагогічна проблема // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 90-99.
 18. Душний А. Дякунчак Ю. Невідомий композитор Старосамбірщини: творчий портрет Юліана Пукшина // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : матеріали IІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творчість композиторів України для народних інструментів», присвяченої 75-річчю від дня народження видатного українського композитора Віктора Власова (ДДПУ ім. Івана Франка, 2.12.2011, м. Дрогобич) / Редактор-упорядник А. Душний. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – Вип. 2. – С. 34-37. (
 19. Душний А. Передмова // Салій В. Педагогічний репертуар музиканта-інструменталіста на прикладі «Дитячого альбому баяніста (акордеоніста)»: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – С. 3-4.
 20. Душний А., Чумак Ю. «Прикарпатський дует баяністів» (до 30-річчя творчої діяльності) // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть : Збірник матеріалів V-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДМУ ім. В. Барвінського, 22.03.2012, м. Дрогобич) / Ред.-упор. А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2012. – С. 34–40.
 21. Душний А., Чумак Ю. Внесок В.Власова у формування дитячого баянно-акордеонного репертуару // Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес : матеріали IV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 15-16 березня 2012 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2012. – С. 37–38.
 22. Душний А. «Дитячий альбом» як основа дидактичного репертуару у доробку представників Львівської баянної школи // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Збірник наукових праць: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 17. – Рівне: РДГУ, 2011. – Т. 1. – С. 257-262.
 23. Душний А. До питання мистецьких традицій села Стрільбичі // Молодь і ринок. – 2011. – № 11 (82). – Листопад. – С. 34-38.
 24. Душний А. Елементарна композиторська творчість як засіб творчого розвитку музиканта-інструменталіста // Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського: Виконавське музикознавство: історія, теорія, практика / Автори проекту, ред.-упор.: М.А. Давидов, В.Г. Сумарокова. – К.: НМАУ ім.. П.Чайковського, 2012. – Вип. 3. – С. 229-237. (0, 6 друк. арк.).
 25. Душний А. Компонування творчості для бандури представниками Львівської баянної школи в контексті національної соціокультури // Молодь і ринок. – 2012. – № 5 (85). – Травень. – С. 67-71.
 26. Душний А. Пиц Б. Розповсюдження баяна у Західній Україні // Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського: Виконавське музикознавство: історія, теорія, практика / Автори проекту, ред.-упор.: М.А. Давидов, В.Г. Сумарокова. – К.: НМАУ ім. П.Чайковського, 2012. – Вип. 3. – С. 83-93.
 27. Душний А., Пиц Б. Науково-мистецький проект «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» в контексті баянно-акордеонного руху ЗахідноїУкраїни // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. праць. – Вип. 8 / Ред.-кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін.; упоряд. О. І. Коменда]. – Луцьк : Волин. нац.Ун-т ім.. Лесі Українки, 2011. – С. 47-57.
 28. Душний А. Пріоритетність дослідження національної школи баянно-акордеонного мистецтва у Західній Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / А. Душний // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. праць / [ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін. ; упоряд. О. І. Коменда]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 10 – С. 193–205.
 29. Душний А. Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» як чинник пропаганди народно-інструментального мистецтва України / А. Душний // Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського: Виконавське музикознавство : стильові парадигми композиторської творчості та музично-виконавської інтерпретації, актуальні проблеми музиної педагогіки / [Автори проекту, ред..-упор. : М.А. Давидов, В.Г. Сумарокова]. – К. : НМАУ ім. П.Чайковського, 2013. – Вип. 107. – С. 72–84.
 30. Душний А. Мистецькі стереотипи Львівщини як центру народно-інструментального мистецтва Західної України: події та факти періоду 2010 – 2012 років // Молодь і ринок. – 2013. – № 5 (100). – Травень. – С. 48-60.
 31. Душний А., Боженський А. Дрогобиччина як наукова інституція баянно-акордеонного руху України ХХІ століття / А. Душний, А. Боженський // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. / [упоряд. В. Г. Виткалов ; редкол.: А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ]. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 20. – Т. 1. – С. 311–316.
 32. Душный А. Приоритеты деятельности баянистов-аккордеонистов Западной Украины ХХI века: аналитика и унификация / А. Душный // Таврические студии. Искусствоведение № 5. – Симферополь : ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 2014. – C. 40–46.
 33. Душний А., Боженський А. Колективне інструментальне музикування педагогічних університетів на прикладі конкурсу «Perpetuum mobile» // Молодь і ринок. – Жовтень, 2014. – № 10 (117). – С. 89-96.
 34. Душний А., Боженський А. Дрогобиччина – як наукова інституція баянно-акордеонного руху України ХХІ століття / А. Душний, А. Боженський // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. До 75-річчя каф. нар. інстр. НМАУ ім. П. Чайковського. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – С. 74–85.
 35. Душный А., Шафэта В. Приоритеты творчества композиторов Львовщины в жанре коллективного народно-инструментального музицирования / А. Душный, В. Шафэта // Мистецької освіта: історія, теорія, технології : зб. наук. праць / [за заг. ред. док. пед. наук., проф. Т. А. Смирнової]. – Х. : ХНПУ ім. Г. Сковороди, 2015. – С. 50–59.
 36. Душний А. Володимир Шлюбик – пріоритети творчої діяльності // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез VІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 05.12.2014, м. Дрогобич) / [Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – С. 62-65.
 37. Душний А. Легендарна особистість (до 65-річчя від дня народження Віктора Чумака) / А. Душний // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26 – 27 березня 2015 року) / [редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 104–106.
 38. Душний А. Нова сторінка творчості Сергія Максимова / А. Душний // VІIІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та V-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2015 р., м. Дрогобич) : збірник матеріалів та тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2015. – С. 79–82.
 39. Душний А. Пріоритети творчо-виконавської діяльності Володимира Шлюбика в контексті соціокультури Західної України / Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2014. Вип. 28–29. Ч. 2. – С. 73-80.
 40. Душний А., Чумак Ю. Естетика «третього напряму» в естрадній і джазовій музиці Віктора Власова / МІСТ : Мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. пр. з мистецтвознав. і культурології [Текст] / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. : В. Д. Сидоренко (голова редкол.), О. О. Роготченко (гол. ред.), А. О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. – К. : Фенікс, 2015. – Вип. 11. – С. 286-298.
 41. Душний А. Наукові пріоритети баянно-акордеонного мистецтва в контексті української академічної школи гри на народних інструментах / Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки : Мистецькі обрії ’2015 : зб. наук. праць [Текст] / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; наук. керівник теми і голов. наук. ред. М. І. Яковлєв ; редкол. : А. В. Чебикін, М. І. Яковлєв, А. О. Пучков та ін. – К. : Фенікс, 2015. – Вип. 7 (18). – С. 75-82.
 42. Душний А., Кундис Р. Авторська школа Михайла Оберюхтіна в контексті баянного мистецтва Львівщини / Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка : Педагогічні науки. Серія : Мистецька освіта: історія, теорія, практика. – Березень, 2016. – № 2 (299). – С. 99-113.
 43. Душний А., Салій В. Робота над музичним образом в контексті початкового навчання гри на баяні-акордеоні: методичний аспект / Молодь і ринок. – Січень, 2016. – № 1 (132). – С. 30-35.
 44. Душний А., Чумак Ю. Суспільний резонанс творчості Віктора Власова в мистецькому середовищі сьогодення / Виконавське музикознавство / [за ред. М. Давидова] – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М., 2016. – Вид. 4-те. – С. 147–150.
 45. Душний А., Чумак Ю. Мистецька різноплановість особистості: інтерв’ю з Віктором Власовим / Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2016. – С. 279-294.
 46. Душний А., Чумак Ю. Інструментальна творчість Віктора Власова // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез ІХ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2015, м. Дрогобич) / [Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2015. – С. 15-18.
 47. Душний А., Шафета В. Особливості формування засад ансамблевої баянної концертної практики на Львівщині // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез ІХ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2015, м. Дрогобич) / [Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2015. – С. 49-51.
 48. Душний А., Салій В. Роль мотивації в процесі навчання гри на музичному інструменті / Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : мат. ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 110-111.
 49. Душний А. Сторінки творчості для баяна-акордеона Анатолія Марценюка / Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя : збірник матеріалів та тез VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 7 травня 2016 р., м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2016. – С. 43-45.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Душний А. Наукове осмислення баянно-акордеонної педагогіки в контексті музичної освіти ХХІ століття // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького держаного педагогічного університету ім. І.Франка / Редактори-упорядники В Ільницький, А Душний, І.Зимомря. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 96-102.
 2. Душний А., Пиц Б. Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile – 2014» // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – Вип. 9. – С.205–208   (Відповідно до ліцензійного договору № 180-03/2014 від 27.03.2014 р. збірник включений до міжнародної науково-метричної бази РІНЦ (Російський індекс наукового цитування));
 3. Душний А. Декілька штрихів про концерт відділу народних інструментів Дрогобицького державного музичного училища імені Василя Барвінського (19 травня 2014) // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич, 2014. – Вип. 10. – С. 282-285.
 4. Душний А., Савчин Г. Визначні постаті Дрогобича: штрихи до портрету Віктора Чумака / А. Душний, Г. Савчин // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 11. – С. 62–69.
 5. Душний А., Чорний Ю. Оркестрове музикування на народних інструментах в контексті академічного синтезу ХХІ століття / А. Душний, Ю. Чорний // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 12. – С. 97–106.
 6. Душний А., Боженський А. Сегменти творчості для дітей композиторів Львівської школи баянно-акордеонного мистетва / А. Душний, А. Боженський // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 13. – С. 103–110.
 7. Душний А., Олексюк А. Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва в наукових студіях сьогодення // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С. 94-100.
 8. Душний А., Шафета В. Науковий контекст формування засад українського колективного баянно-акордеонного мистецтва на прикладі Львівщини / Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка , [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 121-130.
 9. Душний А., Пиц Б. Постать Михайла Петеліна в контексті Львівської баянної школи // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : По́світ, 2017. – Вип. 2. – С. 14-19.
 10. Душний А., Шафета В., Паньків М. Типологія самодіяльно-аматорського колективного музикування за участі баяна-акордеона в Україні (друга половина ХХ століття) // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : По́світ, 2017. – Вип. 3. – С. 79-86.
 11. Стахнів Р., Душний А. Технічно-виконавські тенденції твору Романа Стахніва «Коло.Мийка» // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : По́світ, 2017. – Вип. 3. – С. 236-241.
 12. Чумак Ю., Душний А. Ансамблево-оркестрова творчість Віктора Власова як складова музичної культури України другої половини ХХ – початку ХХІ століття // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 132-139 .
 13. Душний А. Весняний фестивальний марафон баяністів-акордеоністів у Дрогобичі // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 356-361 .
 14. Душний А., Пиц Б. Х-й ювілейний міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» (29 квітня – 3 травня 2017 року) // Music Art XXI Century – history, theory, practice : collection of scientifi c papers Institute of Musical Art Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University / [edited and compilers A. Dushnіy]. – Drohobych – Kielce – Kaunas – Almaty : Posvit, 2018. – Issue 4. – С. 376-383 .
 15. Душний А. Перший ювілей – Х-й Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» // Music Art XXI Century – history, theory, practice : collection of scientifi c papers Institute of Musical Art Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University / [edited and compilers A. Dushnіy]. – Drohobych – Kielce – Kaunas – Almaty : Posvit, 2018. – Issue 4. – С. 384-389.
 16. Душний А. І., Собіль І.В. Постать Володимира Зубицького у мистецькій культурі ХХІ століття (баянно-акордеонний аспект) // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 169 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 67-72.
 17. Душний А. Конкурс баянистов-аккордеонистов «Perpetuum mobile» в социокультурном пространстве Украины XXI века («Perpetuum Mobile» – Competition of Bayanists-Accordеonists in he Socio-Cultural Space of 21st Century Ukraine) // Tradition & Contemporarity: scientific works Department of Music Academy of Arts Klaipėda University (Lithuania). – Klaipėda, 2018. – № 13. – S. 321-338.
 18. Душний А. Штрихи до конкурсу «Візерунки Прикарпаття – 2018» // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. Вип. 24. Том 1. С. 186-188.
 19. Душний А., Салій В. Деякі методи дитячого вокального розвитку // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. Вип. 25. С. 44-48.
 20. Душний А. Чумак Ю., Соната-експромт «Буковинська» Віктора Власова в контексті сонатної форми баянної музики // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. Вип. 25. С. 56.
 21. Душний А. Боженский А., Турянський П., Вокальне виховання індивіда в контексті соціокультури України ХХІ століття // Music Art XXI Century – history, theory, practice : collection of scientifi c papers Institute of Musical Art Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University / [edited and compilers A. Dushnіy]. – Drohobych – Kielce – Kaunas – Almaty: Posvit, 2019. – Issue 5. – С. 243-250. 
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Dushnyi А., Zymomrya І., Ottaman D. The Methodological Aspects of Education within the Context of 21st Century Artistic Pedagogy // Edukation of Tommorov. Edukation and Upbringing in the Edukation School System / [Editet by: K. Danek, A. Kaminska, P. Olesniewicz]. – Sosnowiec: «Humanitas», 2013. – S. 357 – 365.
 2. Душный А. Украинские школы баянного и аккордеонного искусства ХХІ века. К вопросу научного осмысления приоритетных исследований / А. Душный // Баян, аккордеон, национальная гармоника в ХХІ века: материалы научно-практической конференции. – Ростов н/Д: Издательство РГК им. С.В. Рахманинова, 2013. – С. 64-74.
 3. Душный А. Приоритеты функционирования баяна (аккордеона) в Западной Украине на рубеже ХХ – ХХІ веков / А. Душный // Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство : сб. статей по мат. Х-й междун. науч.-практ. Конф. (Тамбов,ТГМПИ им. С. Рахманинова, 7 февраля 2014 г.). – Тамбов, 2014. – С. 175–188.
 4. Душный А. Дрогобычские конкурсы баянистов-аккордеонистов как фактор пропаганды народно-инструментального искусства / А. Душный // Исполнительство на народных инструментах: теория, история, практика : мат. междунар. наук.-практ. конф. (Казань, 10 марта 2014 г.) / [сост. А.А. Усов]. – Казань, 2014. – С. 320–330.
 5. Душный А. Методические подходы к оркестровому музицированию на народних инструментах в контексте академического исполнительства современности / А. Душный // Перспективы работы образовательных учреждений искусства в условиях модернизации художественного образования : мат. ІІ-й междунар. науч.-практ. пед. конф. (Белгород, 28 ноября 2014 г.). – Белгород : Изд-вы БГИИК, 2014. – С. 37–46.
 6. Душный А., Шафета В. Развитие баянно-аккордеонного ансамблево-оркестрового искусства в Западной Украине // Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении [Текст]: сб. науч. ст. / Кемеров. гос. ин-т культуры; ред. кол.: Е. Л. Кудрина (гл. ред.), А. В. Шунков, Л. Ю. Егле, сост. и науч. ред. И. Г. Умнова. – Кемерово: КемГИК, 2016. – Вып. 3. – С. 67-73.
 7. Душный А. И., Дякунчак Ю. И. Творчество для баяна-аккордеона композиторов Украины конца XX начале XXI веков: стилевые особенности // Наука. Искусство. Культура : научный рецензируемый журнал. – Белгород : БГИИК, 2016. – Вып. 4 (12). – С. 16–24.
 8. Душный А. И., Кузё В. И. Творческое развитие музыканта-инструменталиста как составляющая художественного образования Украины ХХI века // Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении [Текст] : сб. науч. ст. / Кемеров. гос. ин-т культуры; ред. кол.: А. В. Шунков (гл. ред.), В. Д. Пономарев, Л. Ю. Егле; сост. и науч. ред. И. Г. Умнова. – Кемерово : КемГИК, 2017. – Вып. 4. – С. 118-124.
 9. Dushniy A. I. Popularization of the bayan-accordion art Ukraine through the example Competition «Patterns Prikarpattya» // Horizonty umenia 4: zbornik prispevkov z medzinarodvej vedeckej wedeckej konferencie (1.12.2017 – 15.12.2017). – Banská Bystrica, 2017. – S. 18-36
 10. Душный А.И., Боженский А.В. Приоритетные сегменты вокальной педагогики в научных исследованиях современности // Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации: Сборник материалов II Международной научно-практической конференции Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». Таганрог, 20 апреля 2018 г. / Науч. ред. Карнаухова Т.И. – Таганрог: Таганрогский институт имени А.П. Чехова, 2018. – С. 23-30.
 11. Салий В.С., Душный А.И. Праксеологические измерения эстетического воспитания младших школьников средствами украинского фольклора // Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации: Сборник материалов II Международной научно-практической конференции Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». Таганрог, 20 апреля 2018 г. / Науч. ред. Карнаухова Т.И. – Таганрог: Таганрогский институт имени А.П. Чехова, 2018. – С. 563-567 .
 12. Dushniy A. Figure Andriy Stashevskyi in the Context of the Ukrainian Bayan School // Horizonty umenia 5: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 1.11.2018 – 30.11.2018. Banská Bystrica, 2017. S. 92-105. (0,5 д/а)
 13. Dushniy А., Dydyk R. Repertural direction for accordion of the drohobych mysters of Roman Stahniv on the example of creativity // Horizonty umenia 6: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie (20.10.2019 – 01. 11. 2019). Banská Bystrica, 2017. Режим доступу.
 14. Stakhniv R., Dushniy А. Creative development of children’s vocal ensemble «Future» // Horizonty umenia 6: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie (20.10.2019 – 01. 11. 2019). Banská Bystrica, 2017. Режим доступу
 15. Syatetskiy K., Dushniy А., Pyts B. Mykola Kopnin’s vocal and pedagogical school // Horizonty umenia 6: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie (20.10.2019 – 01. 11. 2019). Banská Bystrica, 2017. Режим доступу.
на міжнародних конференціях :
 1. Душний А., Пиц Б. У сплетінні ювілейної імпрези «Perpetuum mobile – 2017» // Fundamental and Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches: A Collection of Materials of the III International Scientific-Practical Conference / [Editors-compilers: A. Dushniy, M. Makhmudov, V. Ilnytskyi, I. Zymomria]. – Baku – Uzhhorod – Drohobych: Posvit, 2017. – S. 113-115.
 2. Душний А., Шафета В. Популяризатори колективного народно-інструментального мистецтва Львівщини нового тисячоліття // Folk-Instrumental Art at the turn of XX – XXI century : collection of materials and theses VI-th International Scienti􀏐ic and Practical Conference (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, December 8, 2017, Drohobych) / [editors-compilers A. Dushniy, B. Pyts]. – Drohobych : Posvit, 2017. – С. 56-59
 3. Салій В., Душний А. Уроки-образи та їх роль у формуванні творчої особистості учня у початкових мистецьких навчальних закладах // Folk-Instrumental Art at the turn of XX – XXI century : collection of materials and theses VI-th International Scienti􀏐ic and Practical Conference (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, December 8, 2017, Drohobych) / [editors-compilers A. Dushniy, B. Pyts]. – Drohobych : Posvit, 2017. – С. 29-31
 4. Душний А. Штрихи до портрету Сергія Карася // Współczesne trendy rozwoju edukacji i nauki w kontekście interdyscyplinarnym: Materiały ІІI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, 29–30 marca 2018 roku / [red.: I. Zymomrya, W. Ilnytskyj, H. Burunowa, D. Romaniuk, A. Sochal]. – Częstochowa – Użhorod – Drohobycz: Posvit, 2018. – S. 140-143 .
 5. Душний А., Пиц Б. Становлення баяніста-акордеоніста початкової ланки навчання на прикладі конкурсу «Perpetuum Mobile» (Дрогобич, 2018) // Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy / [red.: J.Grzesiak, I.Zymomrya, W.Ilnytskyj]. – Konin – Użhorod – Drohobycz: Posvit, 2018. – S. 82-85.
 6. Собіль І., Душний А. Творчість Володимира Зубицького у рамках міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum Mobile» // Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy / [red.: J.Grzesiak, I.Zymomrya, W.Ilnytskyj]. – Konin – Użhorod – Drohobycz: Posvit, 2018. – S. 89-91 .
 7. Чумак Ю., Душний А. Штрихи до «Парафразу на народну тему» Віктора Власова // Музична Україніка (композитори України у парадигмі світової музичної культури): збірник матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (ДМК ім. В. Барвінського, 15 лютого 2018 р., м. Дрогобич) / [ред.-упор. О. Сеник]. – Львів: Вид. «Растр-7», 2018. – С. 87-90.
 8. Душний А., Пиц Б. Конкурс «Perpetuum mobile – 2018»: концертно-виконавський дискурс // Мистецька освіта та естетичне виховання молоді: Збірник праць магістрантів та молодих науковців. ч. 1 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 квітня 2018 р.). – Полтава : ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» : 2018. – С. 30-32.
 9. Душний А., Собіль І. Популяризація творчості Володимира Зубицького в контексті конкурсу «Perpetuum mobile» (геограічно-виконавське представництво) // Мистецька освіта та естетичне виховання молоді: Збірник праць магістрантів та молодих науковців. ч. 1 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 квітня 2018 р.). – Полтава : ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» : 2018. – С. 32-35.
 10. Губаль І., Душний А. Генезис постаті Андрія Сташевського // Folk-Instrumental Art at the turn of XX – XXI century : collection of materials and theses VI-th International Scientific and Practical Conference (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, December 7, 2018, Drohobych) / [editors-compilers A. Dushniy, B. Pyts]. – Drohobych : Posvit, 2018. – С. 128-131.
 11. Душний А. Дрогобич – Шяуляй: співпраця перевірена часом // Folk-Instrumental Art at the turn of XX – XXI century : collection of materials and theses VI-th International Scientific and Practical Conference (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, December 7, 2018, Drohobych) / [editors-compilers A. Dushniy, B. Pyts]. – Drohobych : Posvit, 2018. – С. 216-219. Душний А., Пиц Б. «Perpetuum mobile – 2019» в соціумі інтеграційних процесів // Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects: collection the articles of the IV International Scientifical-practical conference (June 27, 2019) / [Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, M. Strenacikova, V. Ilnytskyi, I. Zymomrya]. – Banska Bystrica – Baku – Uzhhorod – Kherson – Krivoy Rog : Posvit, 2019. С. 40-42.
 12. Салій В., Душний А. Деякі методи дитячого вокального розвитку (на прикладі методики Д. Огородникова) // Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects: collection the articles of the IV International Scientifical-practical conference (June 27, 2019) / [Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, M. Strenacikova, V. Ilnytskyi, I. Zymomrya]. – Banska Bystrica – Baku – Uzhhorod – Kherson – Krivoy Rog : Posvit, 2019. С. 57-58.
 13. Шафета В., Душний А. Деякі аспекти популяризації колективного народно-інструментального мистецтва на Львівщині за участі баяна-акордеона // Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects: collection the articles of the IV International Scientifical-practical conference (June 27, 2019) / [Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, M. Strenacikova, V. Ilnytskyi, I. Zymomrya]. – Banska Bystrica – Baku – Uzhhorod – Kherson – Krivoy Rog : Posvit, 2019. С. 64-66.
на всеукраїнських конференціях :
 1. Боженський А., Душний А. Популяризація академічного вокального мистецтва України на прикладі конкурсно-фестивального руху сучасності // Музична Україніка (композитори України у парадигмі світової музичної культури): збірник матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (ДМК ім. В. Барвінського, 14 березня 2019 р., м. Дрогобич) / [ред.-упор. О. Сеник]. – Дрогобич: Швидкодрук, 2019. – С. 50-53.
 2. Душний А., Ільницький В. Творчі сегменти Володимира Листопада // Академічне народно-інструментальне мистецтво : традиції та сучас-ність (до 80-річчя заснування кафедри народних інструментів Київської кон-серваторії). – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. – С. 60-62. (0,2 д/а)
 3. Ніженець Б., Душний А. Генезис постаті Анатолія Семешка // Академічне народно-інструментальне мистецтво : традиції та сучас-ність (до 80-річчя заснування кафедри народних інструментів Київської кон-серваторії). – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. – С. 96-99. (0,2 д/а)
 4. Прокіпчин Г., Душний А. Народно-пісенна тематика у баянній музиці Анатолія Марценюка // Академічне народно-інструментальне мистецтво : традиції та сучас-ність (до 80-річчя заснування кафедри народних інструментів Київської кон-серваторії). – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. – С. 106-107.