Меню

Молчко Уляна Богданівна

Молчко Уляна Богданівна

Молчко Уляна Богданівна – доцент, член НТШ. Автор понад 300 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: музична культура Прикарпаття, дослідження творчості мистецьких персоналій української діаспори, вивчення музичної публіцистики західно-українських композиторів початку ХХ-ХХІ століть.

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Молчко У., Філоненко Л. Жанр біографічного нарису в музично-публіцистичній творчості Михайла Тележинського // Музичне мистецтво Волині ХІХ–ХХ століть: колективна монографія. Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. С. 51–79.
 2. Молчко У. Публіцистична спадщина Нестора Нижанківського: Монографія. Дрогобич : Посвіт, 2014. 304 с.

Посібники з грифом МОН України

 1. Молчко У. Остап Бобикевич. Хорові твори. Дрогобич : Посвіт, 2012. 88с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Молчко У. Бобикевич Остап. Хорові твори. / Ред.-упор., вступна стаття Уляни Молчко. Дрогобич : Ред.-вид. ДДПУ ім. І.Франка, 2011. 94 с.
 2. Молчко У. Стрийщина. Історія в іменах. Ч. 2. Стрий : Щедрик, 2012. 153 с.
 3. Молчко У. Музично-публіцистична діяльність Нестора Нижанківського: Навчальний посібник. Дрогобич: Ред.-вид. відділ, 2014. 154 с.
 4. Молчко У. Музично-критична публіцистика Меланії Нижанківської: навчальний посібник. / Уляна Молчко. Дрогобич : Посвіт, 2015. 112 с.
 5. Молчко У., Лоскоріх М. Дезидерій Задор. Вокальні твори на вірші Любові Забашти: Навчально-методичний посібник / Ред.-упор., вступна стаття У. Молчко, М. Лоскоріх. Дрогобич : Посвіт, 2016. 2016. 24 с.
 6. Молчко У. Бобикевич Остап. Вокальні твори на слова Івана Франка: навчально-методичний посібник / редактор-упорядник, вступна стаття Уляни Молчко. Дрогобич : Посвіт, 2016. 40 с.
 7. Молчко У. Публіцистичні нариси Кирила Студинського “Нестор галицької музики – Михайло Вербицький. З нагоди 65-ліття його смерти” та “Остап Нижанківський у моїх спогадах”: навчальний посібник. Дрогобич : Посвіт. 2018. 120 с.
 8. Молчко У. Бобикевич Остап. Солоспіви на вірші українських поетів / Редактор-упорядник, вступна стаття Уляни Молчко. Дрогобич : Посвіт, 2019. 28 с.
 9. Молчко У. Фельдман Юлюс. Фортепіанні твори / Упорядники Уляна Молчко, Наталія Карвацька, вступна стаття Уляни Молчко. Дрогобич : Посвіт, 2020. 48 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Молчко У. Богдан Шарко – подвижник української Західної діаспори (До 90-річчя від дня народження). Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2009–2010. Випуск 17-18. С. 92–97.
 2. Молчко У. Вокальні твори Анатолія Кос-Анатольського на вірші Віктора Романюка. Музикознавчі студії / Упор. В. Рожок, В. Посвалюк, О. Коменда. Луцьк: Волин. нац. універ. ім. Л. Українки, 2010. Вип. 5. С. 257–265.
 3. Молчко У. Фортепіанний цикл Богдани Фільц «Музичні присвяти». Музична україністика : сучасний вимір / Упор. В. Кузик. Київ, 2010. Вип. 5. С. 93–98.
 4. Молчко У., Німилович О. До питання інтерпретації творів для фортепіанного дуету Богдани Фільц. Музична україністика:сучасний вимір / Упор. В. Кузик. Київ, 2010. Вип. 5. С. 99–103.
 5. Молчко У., Філоненко Л. Біографічний нарис Михайла Тележинського «Український композитор К.Стеценко». Молодь і ринок / Упор. М. Вачевський. Дрогобич: Коло. 2011. №4. С. 89– 93.
 6. Молчко У. Музично-педагогічна діяльність Романа Никифоріва. Молодь і ринок / Упор. М. Вачевський. Дрогобич: Коло. 2010. №5. С. 83–87.
 7. Молчко У., Філоненко Л. Хорова культура Волині в першій половині ХХ сторіччя на сторінках журналу «Боян». Молодь і ринок / Упор. М. Вачевський. 2011. №9. С. 60–63.
 8. Молчко У. Проблеми інтерпретації фортепіанних творів Остапа Бобикевича. Музикознавчі студії. Луцьк, 2011. Вип. 7. С. 403–410.
 9. Молчко У. Проблеми інтерпретації фортепіанного ансамблю «Пори року» Лесі Дичко. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2011. Вип. 21-22. С. 229–232.
 10. Молчко У., Філоненко Л. Мистецька спадщина Миколи Лисенка в оцінці композитора Михайла Тележинського. «Молодь і ринок» / Упор. М. Вачевський. 2012. № 9. С. 14–18.
 11. Молчко У. Фортепіанний альбом «Наші веснянки» Романа Никифоріва – як зразок сучасного національно спрямованого репертуару. «Молодь і ринок» / Упор. М. Вачевський. 2012. №8. С. 12–16.
 12. Молчко У. Виховний потенціал пісенної творчості Богдана Янівського, Павла Дворського, Романа Сов’яка на слова Віктора Романюка. Науковий часопис НТУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики / Ред. В. Андрущенко. Київ, 2013. Вип. 22 (32). С. 82–86.
 13. Молчко У. Камерно-вокальні твори Богдана Весоловського як засіб виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва. Час мистецької освіти: збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2013) / За заг. ред. Т. А. Смірнової. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, «Федорко», 2013 . С. 192–201.
 14. Молчко У. Камерно-інструментальна діяльність скрипаля, педагога, диригента Іринея Турканика. Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір: матеріали міжнародної конференції, 17 квітня 2013. Львів : ЛНМА ім. М. В.Лисенка, 2013. С. 119-123.
 15. Молчко У. Концертна діяльність Марти Кравців-Барабаш (львівський період). Українознавство: науковий журнал Науково-дослідного інституту українознавства / засн. Науково-дослідний інститут українознавства; гол. ред. проф., академік, Петро Кононенко. Київ, 2013. №. 1 (46). С. 110– 113.
 16. Молчко У. Стильові особливості хорових творів українських композиторів на вірші Віктора Романюка. «Молодь і ринок» / Упор. М. Вачевський. 2013. №9 (104). С. 119–123.
 17. Молчко У. Фортепіанні твори Богдана Весоловського – яскраві зразки національної розважальної музики. Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 24-25 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ) / Ред.-упор. В. Дутчак. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. С. 128–132.
 18. Молчко У. Камерна кантата Ольги Криволап «Калинові коні» на вірші Віктора Романюка – узірець національного неоромантичного хорового циклу. Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського / Упор. О.І. Коменда. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. Вип. 11. С. 141–147.
 19. Молчко У. Фольклорні джерела солоспівів Остапа Бобикевича на вірші Тараса Шевченка. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. праць. / Гол. ред. Г. Скрипник. НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2013. Вип. 13. С. 158–164.
 20. Молчко У. Композиторська спадщина Остапа Бобикевича у сучасних навчально-методичних виданнях. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Ред. О. Смоляк. Тернопіль : Вид. ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. № 1. С. 16–21.
 21. Молчко У. Культурно-освітній потенціал інструментальних творів Богдана Весоловського. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького. Серія: Педагогіка / Ред. І. Амосов. Мелітополь, 2014. №1 (12). С. 59–65.
 22. Молчко У. Жанрові особливості фортепіанних творів Богдана Весоловського. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2014. Вип. 28-29. Ч. 2. С. 77–83.
 23. Молчко У. Концертне життя Львова початку ХХ сторіччя в рецензіях Меланії Нижанківської. Українська культура: минуле, сучасне, шлях розвитку: наук. зб. / упор. і наук. ред. В. Виткалов. Рівне: РДГУ, 2015. Вип. 21. С. 80–86.
 24. Молчко У. Виконавська творчість Іринея Турканика в контексті сучасного камерно-музичного мистецтва Галичини. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка / ЛНМА імені М. В. Лисенка; [гол. ред. Ігор Пилатюк, наук. ред-упор. Ніна Дика]. Львів, 2015. Випуск 34: Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. С. 475–480.
 25. Молчко У. Михайло Вербицький в публіцистичній оцінці Кирила Студинського. Молодь і ринок. 2016. №3 (134). Березень. С. 121– 124.
 26. Молчко У. Йосип Гошуляк: штрихи життєвого та творчого шляху (до першої річниці від дня смерті співака). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / за ред. О. С. Смоляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. №1. Вип. 34. С. 88–94.
 27. Молчко У. Стаття “Остап Нижанківський у моїх спогадах” Кирила Студинського – вартісна пам’ятка спогадової літератури початку ХХ сторіччя. Молодь і ринок. 2017. №6 (149). Червень. С. 104–109.
 28. Молчко У. Виховний потенціал хорових опрацювань стрілецьких пісень Нестора Нижанківського. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. / ред. кол. : Н. В. Гузій (відп. ред.). Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Випуск 29 (39). С. 56–60.
 29. Молчко У. Василь Барвінський в газетному слові Нестора Нижанківського. Українська музика: науковий часопис. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2018. Ч. 4 (30). С. 84–95.
 30. Молчко У. Музично-критична творчість Нестора Нижанківського в літературно-публіцистичному процесі початку ХХ століччя. Українська музика: науковий часопис. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2020. Ч. 3 (37). С. 69–79.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Молчко У. Поезія Івана Франка в музичній інтерпретації Остапа Бобикевича. Українська культура: минуле, сучасне, шлях розвитку: наук. зб. / упор. і наук. ред. В.Виткалов. Рівне : РДГУ, 2016. Вип. 22. С. 134–140.
 2. Молчко У. Соломія Крушельницька в газетних матеріалах авторства представників родини Нижанківських. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. / упор. і наук. ред. В. Г. Виткалов; редколегія Ю  П. Богуцький, С. В. Виткалов, С. М. Волков та ін. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 24. С. 200–210.
 3. Молчко У. Творча співпраця Святослава Крутикова та Геннадія Саська в рамках ХІ Музичного фестивалю “Струни душі нашої”. Молодь і ринок. 2018. №9 (164). С. 107–113.
 4. Молчко У. Стецівка І. Фортепіанна ансамблева музика Мирослава Скорика в репертуарі львівських дуетів піаністів. Молодь і ринок. 2018. № 11 (166). Листопад. С. 129–133.
 5. Молчко У. Греб Х. Фортепіанний цикл Юрія Шамо «Дитяча сюїта пам’яті Сергія Прокоф’єва»: до питання збагачення педагогічного репертуару. Молодь і ринок. 2018. № 12 (167). Грудень. С. 106–110.
 6. Молчко У. Кантати “Січ іде” та “Повстанці” Р. Никифоріва на вірші В. Романюка – взірець героїко-драматичної хорової музики. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. / упор. і наук. ред. В. Виткалов. Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 26. С. 140–145.
 7. Молчко У. Лірико-пісенні солоспіви Остапа Бобикевича на вірші українських поетів початку ХХ століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редак.-упор. В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 24. Том. 2. С. 29–34.
 8. Молчко У. Абрамів М. Творча діяльність Гніздичівської дитячої школи мистецтв. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редак.-упор. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 26. Том. 2. С. 26–32.
 9. Молчко У. Публіцистична діяльність Дениса Січинського на шпальтах щоденника «Діло». Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. / упор. і наук. ред. В.  Виткалов. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 30. С. 30–36.
 10. Молчко У. Жанрові особливості фортепіанних творів Юлюса Фельдмана. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редак.-упор. М.Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том. 5. С. 149-154.
 11. Молчко У. Творчість польських музикантів у рецензіях Остапа Нижанківського. Kelm / pod redakcją naukową Janusz Niczyporuk. Lublinie : Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznei, 2020. № 3 (31). Vol. 2. Czerwiec. P. 42–47.
 12. Молчко У., Ковач Т. Педагогічний внесок Мирослави Ліхтей у сучасну фортепіанну культуру Закарпаття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редак.-упор. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 33. Том. І. С. 112–117.
 13. Молчко У. Щодо проблем інтерпретації “Чабарашок” для фортепіанного дуету Станіслава Людкевича. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової / редак. колегія : Крістоф Фламм, О. І. Самойленко, Н. А. Овчаренко та інші. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 30. Книга 2. С. 429–440.
 14. Молчко У. Музичні артефакти Львова початку ХХ століття в публіцистиці о. Остапа Нижанківського. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. / упор. і наук. ред. В. Виткалов. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 34. С. 161–166.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Molchko U. Pianistka Marta Krawciw-Barabasz w ocenie lwowskich krytyków muzycznych. Musica Galiciana / pod redakcją naukową G. Oliwy. Rzeszów, 2014. Т. XIV. P. 334–343.
 2. Молчко У. Композиторські традиції родини Нижанківських. Остап Нижанківський – співець галицької землі. Dialog dwóch kultur. XІII Międzynarodowe spotkania muzealników I kulturoznawców. XV Międzynarodowe spotkania literatów. XV Międzynarodowa konferencja naykowa literaturoznawców historykó IV Międzynarodowa konferencja naykowa historyków. 3-9, 16 września 2018. Warszawa, 2019. С. 391–397.
 3. Mołczko Ulana. Artykuły krytyczno-muzyczne Mełanii Nyżankiwskiej – doniosłe wydarzenia z przeszłości artystycznej Lwowa w latach 30. XX wieku. Musica Galiciana / pod redakcją naukową G. Oliwy i K. Fink. Rzeszów, 2019. Тom XVI. P. 176–197.
 4. Молчко У. Творчість польських музикантів у рецензіях Остапа Нижанківського. Kelm / pod redakcją naukową Janusz Niczyporuk. Lublinie : Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznei, 2020. № 3 (31). Vol. 2. Czerwiec. P. 42–47.