Меню

Ластовецький Микола Адамович

Ластовецький Микола Адамович

Ластовецький Микола Адамович – доцент, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки композиторів України, НТШ, викладач-методист Дрогобицького музичного фахового коледжа імені Василя Барвінського. У його доробку 100 наукових і музикознавчих праць, понад 250 музичних творів.

Сфера наукових зацікавлень: вивчення творчої спадщини композиторів Західної України в сучасній соціокультурній ситуації.

 

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 

 1. Ластовецький М. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва (зошит 3) / Ред.-упор. Л.Філоненко Л., З.Ластовецька-Соланська. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 128 с.
 2. Ластовецький М. Мелодії смутку і надій (цикл п’єс для жіночого хору без супроводу): навчально-методичний посібник / Ред.-упор. Л.Ластовецька. – Дрогобич: Посвіт, 2016 – 76 с.
 3. Ластовецький М. Не забудь юних днів. Хори на вірші Івана Франка: Ред.-упор., вст. стаття Н.Синкевич. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 40 с.
 4. Ластовецький М., Матійчин І. Шкільний пісенний репертуар, 5-6-й клас: навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Методика музичного виховання». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2017. – 34 с.
 5. Ластовецький М. Contra spem spero! (жіночі хори): навчальний посібник / Ред.-упор. Любомира Ластовецька – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 136 с.
 6. Ластовецький М. Ластовецький Микола. Українські народні пісні для хору (із записів Івана Франка). – Редактор-упорядник, передмова Н.Синкевич / Микола Ластовецький. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 44 с.
 7. Микола Ластовецький. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва (зошит 4) / Ред.-упор. Л.Філоненко Л., З.Ластовецька-Соланська. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 148 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 

 1. Ластовецький М. Про ґенезу та жанрово-тематичні пріоритети творчості Богдани Фільц // Музична україністика:сучасний вимір / Упор. В.Кузик. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 122-128.
 2. Ластовецький М. До питання про хорову творчість Юліана Корчинського // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №10 (93). – С.29-35.
 3. Ластовецький М. Музично-виразові властивості труби в симфоніях Петра Чайковського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / За ред. О.Смоляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2016. – № 1 (Вип.34) – С. 5-11.
 4. Ластовецький М. Форма варіацій у музиці класико-романтичного періоду // «Молодь і ринок» / Упор. Примаченко Н. – 2016. – № 7 (138). – С. 98-102.
 5. Ластовецький М. Деякі зауваги щодо функціонування музичних освітніх закладів України на сучасному етапі / Мистецькі культура: історія, теорія, методологія. Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 30 вересня 2019. – С. 83-85.