Меню

Філоненко Людомир Павлович

Філоненко Людомир Павлович

        Філоненко Людомир Павлович – завідувач кафедри, доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник голови ДрО Національної спілки композиторів України, голова Дрогобицького осередку НТШ (музикологічно-фольклористична комісія), член Асоціації педагогів-піаністів України (EPTA). 1994 року захистив дисертацію «Українська музична культура як компонент професійної підготовки майбутнього вчителя музики». Автор близько  400 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми української музичної культури на сучасному етапі становлення та розвитку національної школи.

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. ФілоненкоЛ. Ярослав Барнич: науково-популярний нарис про життя та творчість. – Дрогобич: Відродження, 1999. – 152 с.
 2. Філоненко Л., Молчко У. Жанр біографічного нарису в музично-публіцистичній творчості Михайла Тележинського // Музичне мистецтво Волині ХІХ-ХХ століть: колективна монографія. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012. – С. 51-79.

Посібники з грифом МОН України

 1. Філоненко Л. Твори українських композиторів для двох фортепіано: навчальний посібник / Ред.-упор. Л.Філоненко. – Дрогобич: Посвіт 2008. – 63 с.
 2. Філоненко Л. Три прелюдії Василя Барвінського. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – Вид. друге, виправлене і доповнене. – 36 с.
 3. Філоненко Л. Ярослав Барнич. Дитячі твори для фортепіано / Ред.-упор. Л.Філоненко, Н. Філоненко. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – Вид. друге виправлене і доповнене. – 36 с.
 4. Філоненко Л., Німилович О. Фольклористична діяльність Михайла Тимофіїва. – Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2012. – Вид. друге, виправлене і доповнене. – 196 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Філоненко Л. Філоненко Юрій. Свята до музики любов:навчальний посібник / Упор. Л.Філоненко. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – 96 с.
 2. Філоненко Л. Ярослав Барнич. Вибрані твори / Упор. Л.Філоненко. – Дрогобич: Посвіт, 2004. – 109 с.
 3. Філоненко Л. Володимир Шлюбик. Пісні та романси. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 107 с.
 4. Філоненко Л. Орест Яцків: Спогади. Матеріали. Статті / Ред.-упор. Л.Філоненко, О.Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 416 с.
 5. Філоненко Л. Василь Барвінський і сучасна українська музична культура: збірник наукових праць / Упор. В.Грабовський, Л.Філоненко , О.Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 328 с.
 6. Філоненко Л., Німилович О. Роман Сов’як: митець і людина / Упор. Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 248 с.
 7. Філоненко Л. Роман Сов’як. Соната для фортепіано ля-мінор / Ред.-упор., вст. ст. Л.Філоненко. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 24с.
 8. Філоненко Л. Ластовецький М. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва / Упор. Л.Філоненко, З.Ластовецька-Соланська. – Дрогобич: Коло, 2015. – Зошит – 116 с.
 9. Філоненко Л. Анна Школьнікова. Одинадцять етюдів для фортепіано / Ред.-упор. Л.Філоненко і В.Шафета. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 64 с.
 10. Філоненко Л. Ярослав Барнич. Вибрані твори / Упор. Л.Філоненко. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 140 с.
 11. Філоненко Л., Німилович О. Святослав Процик: Спогади. Матеріали. Статті / Упор., вст. ст.: Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 292 с.
 12. Філоненко Л., Кузьо В. Корж Петро. Пори року / Вступна стаття та редагування Л.Філоненко, В.Кузьо. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 32 с.
 13. Філоненко Л., Ластовецька-Соланська З. Микола Ластовецький. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва (зошит 3) / Ред.-упор. Л.Філоненко, З.Ластовецька-Соланська. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 128 с.
 14. Філоненко Л. Форма етюду у фортепіанній творчості українських композиторів (на матеріалі «Одинадцяти етюдів» Анни Школьнікової) / Упор. Л.Філоненко. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2017. – 24 с.
 15. Філоненко Л. Корж П.В. На смішній хвилі (Гуморески) / Упор. Філоненко Л.П. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 44 с.
 16. Філоненко Л., Кузьо В., Шафета В. Школьнікова Анна, Філоненко Юрій. Пісні / Упор. Філоненко Л., Кузьо В., Шафета В. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 68 с.
 17. Філоненко Л., Ластовецька-Соланська З. Микола Ластовецький. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва (зошит 4) / Ред.-упор. Л.Філоненко Л., З.Ластовецька-Соланська. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 148 с.
 18. Філоненко Л., Німилович О. Кафедрі музикознавства та фортепіано – 50: Біобібліографічний довідник / Упор. Л.Філоненко, О.Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 120 с.
 19. Філоненко Л. Барнич Ярослав. Гуцулка Ксеня. Оперета. Лібрето / Вст. стаття та ред. Людомир Філоненко. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – 57 с.
 20. Філоненко Л. Барнич Ярослав. Гуцулка Ксеня. Оперета. Партитура / Музична редакція Олександра Драгана, ред.-упор. Людомир Філоненко. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – 251 с.
 21. Філоненко Л. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва (зошит 5) Миколи Ластовецького / Ред.-упор. Людомир Філоненко, Зоряна Ластовецька-Соланська. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – 148 с.
 22. Філоненко Л., О.Німилович Барвінський Василь. Вісім прелюдій. Для фортепіано / Ред.-упор., вст. ст. Л.Філоненко, О.Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – 64 с.
 23. Філоненко Л. Володимир Шлюбик. Вибрані твори для баяна (акордеона) / Ред.-упор., вст. ст. Л.Філоненко. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – 44 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Філоненко Л., Матюха Я. Декілька штрихів до портрета Богдани Фільц // Музична україністика і сучасний вимір / Упор. В.Кузик. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 85-89.
 2. Філоненко Л., Німилович О. Творча діяльність виконавця-віртуоза на народних музичних інструментах Михайла Тимофіїва // Музикознавчі студії / Упор. В.Рожок, В.Посвалюк, О.Коменда. – Луцьк: Волин. нац. універ. ім. Л.Українки, 2010. – Вип. 6. – С. 87-94.
 3. Філоненко Л., Молчко У. Біографічний нарис Михайла Тележинського «Український композитор К.Стеценко» // Молодь і ринок / Упор. М.Вачевський. – Дрогобич: Коло. – 2011. – №4. – С. 89-93.
 4. Філоненко Л., Молчко У. Мистецька спадщина Миколи Лисенка в оцінці композитора Михайла Тележинського / «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №9. – С. 14-18.
 5. Філоненко Л. Йосип Гошуляк та його десять заповідей для музикантів (педагогічний аспект) // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №5. – С. 53-56.
 6. Філоненко Л. Музично-просвітницька діяльність дрогобицького педагога-музиканта Теодора Барнича / «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №8. – С. 33-37.
 7. Філоненко Л. Ярослав Барнич та його «Гуцулка Ксеня» / Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського. – Вип. 86: Історія в особистостях: збірник статей / Ред.-упор. М.Скорик. – Київ: НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2013. – С. 324-339.
 8. Філоненко Л. Музично-громадська діяльність дрогобицького митця Теодора Барнича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Ред. О.Смоляк. – Тернопіль: Вид. ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – № 1 – С. 28-34.
 9. Філоненко Л., Німилович О. Музично-педагогічне мистецтво в житті і творчості Святослава Процика (До 70-річчя від дня народження) // Молодь і ринок / Упор. М.Вачевський. – Дрогобич: Коло. – 2014. – №10. – С. 34-40.
 10. Філоненко Л., Німилович О. Науковий доробок Стефанії Павлишин в соціокультурному просторі України // Молодь і ринок / упор. Примаченко Н. – 2016. – № 1 (132). – січень. – С. 21-24.
 11. Філоненко Л., Німилович О. Стефанія Павлишин у висловах сучасників // Музика / Ред. Корнійчук О. – 2016. – № 2. – С. 46-47.
 12. Філоненко Л. «Гуцулка Ксеня» Ярослава Барнича // Музика / Ред. В.Корнійчук. – 2016. – № 2. – С. 34-37.
 13. Філоненко Л. Мистецькі обрії Ярослава Барнича // Дзвін / Гол. ред. Ю.Коваль. – Львів: ТОВ «Література та мистецтво», 2016. – С.155-165.
 14. Філоненко Л., Турянський П. Служіння музиці: творчі обрії Зіновія Бабія / «Молодь і ринок» / Упор. Н.Примаченко. – 2017. – № 2 (145). – С. 91-96.
 15. Філоненко Л. Леся Українка і музика (до проблеми синтезу в мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя) / Хроніка Ладомерії. Науковий збірник. Випуск ІІ. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1025-й річниці заснування єпископської кафедри у Володимирі, 30 листопада 2017 року, м. Володимир-Волинський / Заг. ред. В. Пикалюк. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – С. 177-182.
 16. Філоненко Л. Тріумф «Гуцулки Ксені» Ярослава Барнича у Хмельницькому // Українська музика: науковий часопис / Гол. ред. І.Пилатюк. – Львів: ЛНМА імені М.В.Лисенка, 2017, число 4 (26). – С. 157-165.
 17. Філоненко Л. Фестиваль музики Богдани Фільц / Українська музика: науковий часопис / Гол. ред. І.Пилатюк. – Львів: ЛНМА імені М.В.Лисенка, 2018, число 1 (27). – С. 134-140.
 18. Філоненко Л. «Гуцулка Ксеня» Ярослава Барнича на хмельницькій сцені // Музика. – Ред. В.Корнійчук. – 2018. – № 4 (424). – С.11-16.
 19. Філоненко Л., Німилович О. Невичерпні джерела творчості (до 75-річчя від дня народження Володимира Грабовського) // Музика. – Ред. В.Корнійчук. – – № 5 (425). – С.17-21.
 20. Філоненко Л. Любимо землю свою. Фестиваль музики Богдани Фільц // Дзвін / Упор. Ю. Коваль. – Львів: Література та мистецтво, 2018. – № 11. – С. 230-234.
 21. Філоненко Л. Сторінками «Особової справи» Василя Барвінського / Українська музика: науковий часопис / Гол. ред.. І.Пилатюк. – Львів: ЛНМА імені М.В.Лисенка, 2018. – С. 75-84.
 22. Філоненко Л. Міф та реальність «Гуцулки Ксені»/ https://zaxid.net/mif_ta_realnist_gutsulki_ksenyu_n1476977
 23. Філоненко Л. Творчі взаємини видатних постатей музичного мистецтва: Зіновій Бабій і Павло Філоненко / Хроніки Ладомерії. Науковий збірник. Випуск ІV. Матеріали ІV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Хроніки Ладомерії», присвяченої 820-тій річниці надання Володимиру магдебурзького права, м. Володимир-Волинськ / заг. ред. В.Пикалюк. – Луцьк: Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2019. – С. 221-231. (у співавторстві з Філоненко Н.)
 24. Філоненко Л. Грані мистецької спадщини Ярослава Барнича / Мистецтво. Культура. Освіта: збірник наукових праць Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Випуск 3. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. – С. 58-62.
 25. Філоненко Л. «Вітрогони» Остапа Нижанківського та їх транскрипція для двох фортепіано / Українська музика: науковий часопис. / Гол. ред. І.Пилатюк. – № 3. – Львів, 2020. – С. 58-63.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Філоненко Л., Турянський П. Музично-просвітницька діяльність Зіновія Бабія в контексті еволюції вокального мистецтва України // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва ДДПУ імені Івана Франка / Гол. ред. А.Душний. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 285-294.
 2. Філоненко Л., Німилович О. Особливості творчого процесу Мерзіє Халітової: вокальний триптих для голосу і фортепіано на слова Івана Франка / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 125-132.
 3. Філоненко Л., Німилович О. Мистецька палітра творчості Романа Сов’яка (До 80-річчя від дня народження) / Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VIII (40), I.: 232. Budapest, 2020. – С. 50-53. (Google Scholar, Index copernicus).