Меню

Ек Наталія Богданівна

Ек Наталія Богданівна

 Ек Наталія Богданівна – старший викладач. Автор 25 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: фортепіанна творчість маловідомих галицьких композиторів ХХ століття.

 

 

 

 

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Ек Н. Жанр сюїти в українській фортепіанній музиці: ґенеза, типологія, проблеми інтерпретації в курсі основного музичного інструменту (фортепіано): навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ, 2013. – 28с.
 2. Ек Н. Станіслав Людкевич та українська музична педагогіка: методичні рекомендації. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 28 с.
 3. Ек Н. Проблеми інтерпретації дитячих фортепіанних творів композиторів Галичини першої третини ХХ століття: методичні рекомендації. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 36 с.
 4. Ек Н. Цикл «Пори року» Ігоря Соневицького в процесі професійної підготовки вчителя музичного мистецтва: навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 44 с.
 5. Ек Н. Фортепіанні цикли композиторів української діаспори в музично-естетичному вихованні молоді: навчальний посібник. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 6. Ек Н. Проблеми інтерпретації дитячих творів для фортепіано Василя Барвінського (на прикладі збірки «38 українських народних пісень») навчальний посібник [для самостійної роботи студентів]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 34 с.
 7. Ек Н. Особливості виконання фортепіанних творів Федора Надененка: навчальний посібник (для студентів ЗВО) / Наталя Ек. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2019. – 38 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Ек Н. Проблеми інтерпретації фортепіанних п’єс для дітей Зиновія Лиська, Ярослава Барнича й Ігоря Соневицького // «Молодь і ринок» / Упор. Примаченко Н. – 2016. – №7 (138). – С. 105-111.
 2. Ек Н. Фортепіанна творчість західноукраїнських композиторів у практиці вчителя музичного мистецтва / «Молодь і ринок» / Гол. ред. Примаченко Н. – 2017. – № 3 (146). – С. 107-112.
 3. Ек Н. Фортепіанні п’єси для молоді композиторів української діаспори у практиці вчителя музичного мистецтва (на прикладі фортепіанного циклу для дітей Стефанії Туркевич // «Молодь і ринок» / Гол. ред. Примаченко Н. – 2018. – № 6 (161). – С. 123-128.
 4. Ек Н. Фортепіанна спадщина Федора Надененка та її використання в процесі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва / «Молодь і ринок» // Гол. ред. Примаченко Н. – 2019. – № 4 (171). – С. 131-138.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Ек Н. Музично-виховні аспекти педагогічної спадщини Софії Русової // Молодь і ринок / Гол. ред. Галів М. – 2020. – № 2 (181). – С. 151-157.