Меню

Синкевич Наталія Тадеївна

Синкевич Наталія Тадеївна

Синкевич Наталія Тадеївна – кандидат мистецтвознавства, доцент.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Соціокультурні функції українського хорового мистецтва».

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій і семінарів. Автор 52 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: українське хорове мистецтво: історія і сучасність.

Перелік публікацій

Посібники з грифом МОН України

 1. Стрілецькі пісні в фортепіанному супроводі Ярослава Ярославенка: навч-метод. посібник / [ред.-упор., вступна стаття, метод. рекомендації Н. Синкевич]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2008. – 132 с.

Посібники з грифом університету

 1. Синкевич Н.«Вербовая дощечка» / Народна пісня на уроках музики у загальноосвітній школі (молодші класи). Методичні рекомендації / [упор. П. Гушоватий]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С.
 2. Синкевич Н. «Ой чи є, чи нема», «Болять мене руки», «Нова радість стала», «Коломийка» / Народна пісня на уроках музики в загальноосвітній школі. Методичні рекомендації. – Вип. 2. / [упор. П. Гушоватий]. – Дрогобич : редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 5-8, 17-20, 25-34.
 3. Синкевич Н. Станіслав Людкевич «Хоровий цикл «Чабарашки» для мішаного хору в супроводі фортепіано»: навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Хоровий клас та практикум роботи з хором» [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.02020401 «Музичне мистецтво»] / Ред.-упоряд., автор вступної статті Наталія Синкевич. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 46 с.
 4. Синкевич Н. «Дзвони щедрівки», «Косарі», «Максим козак Залізняк», «Перепілка» / Народна пісня в репертуарі шкільних хорів та ансамблів. Вип. № 3. Методичні рекомендації / [упор. З. Гнатів]. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – С. 14–17, 27–36, 47–
 5. Гушоватий П., Гнатів З., Синкевич Н. Хрестоматія шкільного пісенного репертуару «Музична символіка України» Випуск перший (видання 2-е, доповнене): навчально-методичний посібник / Петро Гушоватий, Зоряна Гнатів, Наталія Синкевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2016. – 88 с.
 6. Синкевич Н. Микола Ластовецький. Не забудь юних днів. Хори на вірші Івана Франка: Редактор-упорядник, вступна стаття Н. Синкевич. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 40 с.
 7. Синкевич Н. Микола Ластовецький. Українські народні пісні для хору (із записів Івана Франка): Редактор-упорядник, вступна стаття Н. Синкевич. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 44 с.
 8. Синкевич Н. Твори для жіночого хору: навчальний посібник: упорядник Н., вступна стаття Н. Синкевич. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2020. – 38 с.

 

 

Публікації у зарубіжних виданнях

 1. Синкевич Н.Socjokulturologiczne funkccje ukrainskiego ruchu choralnego w Galicij Wschodniej przez 1939 rokiem / Н. Синкевич // Musica Galiciana Tom XIV wydawnictwo uniwersytetu rzeszowskiego. Rzeszow 2014. – С. 305 – 314.
 2. Синкевич Н. Kierunki muzyczno-edukacyjnej działalności żeńskich dyrygentów chóralnych ukraińskiej diaspory na Zachodzie. (Вектори музично-освітньої діяльності жінок – хорових диригентів української діаспори Заходу) / Studia Kulturowo-Edukacyjne. – Lublin, 2016 ТОM XI Numer. – С. 97 – 103.
 3. Синкевич Н. Female Conductors’ contribution to the development of the choral art in Galicia // The role of culture and art in social and humanitarian development of modern society : Collective monograph / Dushniy A. I., Dutchak V. H., Stashevskyi A. Ya., Strenacikova M. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019 – 124 р. // РР. 80 – 101 http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/27/291/645-1

 

Публікації у міжнародних

науково-метричних базах даних

 1. Синкевич Н. Лев Туркевич і Є.-О. Садовський: порівняльна характеристика творчих силуетів хорових диригентів / Наталія Синкевич // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 137 – 144.
 2. Синкевич Н. Cultural figures of Lev Turkevych and Yevhen-Orest Sadovskyi in the context of functioning of Ukrainian choral art in the western diaspora / N. Synkevych // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал К.: Міленіум, 2017. – №. 1. – С. 142 – 147.
 3. Синкевич Н. Civic and patriotic motivation of Kyrylo Stetsenko’s life creativity / Synkevych N. / Громадянсько-патріотична мотивація життєтворчості Кирила Стеценка / Н. Синкевич // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал К.: Міленіум, 2019. – №. 3. – С. 333 – 337. https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk_3_19.pdf
 4. Синкевич Н., Зельман Н. Хорова шевченкіана Богдани Фільц для дітей // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – Випуск 26. – С. 37 – 43. http://www.aphn-journal.in.ua/26-2-2019

 

Публікації у наукових фахових виданнях,
затверджених МОН України

 1. Синкевич Н. Національний „Обрядовий архетип” у хорових циклах Кирила Стеценка й Левка Ревуцького / Н. Синкевич // Студії мистецтвознавчі. Число 1 (33). Театр. Музика. Кіно, Видавництво ІМФЕ, К., – 2011. – С. 66 – 71.
 2. Синкевич Н. Соціально-архетипове підґрунтя національно-хорового мистецтва /
  Н. Синкевич // Тернопільський національний університет ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – 2012. – С. 129 – 135.
 3. Синкевич Н. Соціокультурні функції українського хорового мистецтва в детермінантах тоталітаризму / Н. Синкевич // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – Київ: Міленіум, 2012. – № 3. – С. 179 – 183.
 4. Синкевич Н.Організація української хорової діяльності у Східній Галичині від витоків до 1939 року (соціокультурний вплив) / Н. Синкевич // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104). – 86 – 90.
 5. Синкевич Н. Соціокультурні функції хорового мистецтва української діаспори Заходу / Н. Синкевич // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105). – С. 86 – 91.
 6. Синкевич Н. Сакральний компонент архетиповості українського хорового мистецтва / Н. Синкевич // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавства. В.13. – 2013. – С. 16 – 23.
 7. Синкевич Н. Теоретико-методологічні засади систематизації соціокультурних функцій українського хорового мистецтва / Н. Синкевич // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: У 2-х т. – Рівне, 2014. – Вип. 20. –  Т. 1. – С. 206 – 210.
 8. Синкевич Н. Творчість Лева Туркевича в контексті соціокультурного функціонування українського хорового мистецтва діаспори / Н. Синкевич // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 94 – 101.
 9. Синкевич Н. Хорова творчість Андрія Гнатишина для молоді / Н. Синкевич // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавства. В. – 2017. – С. 95 – 103. https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Вісник-18.pdf

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Синкевич Н.,Різник О. Значення творчості Я. Ярославенка у музично-естетичному вихованні в загальноосвітній школі / Н. Синкевич, О. Різник // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Матеріали П’ятого всеукраїнського науково-практичного семінару. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С. 60 – 65.
 2. Синкевич Н. Засновник першого українського професійного хору на західно-українських теренах ( До 30-річчя від дня смерті Дмитра Котка) / Н. Т. Синкевич // Календар класного керівника на 2012-2013 навчальний рік. Посібник для учителів. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2012. – С. 78 – 80.
 3. Синкевич Н., Кубай Т. Антін Рудницький і українське хорове мистецтво // Н. Синкевич, Т. Кубай // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Матеріали Сьомого всеукраїнського науково-практичного семінару. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С.145 –15
 4. Синкевич Н., Логин Л. Організаційні форми хорового виконавства в українській діаспорі СШФ та Канади // Н. Синкевич, Л. Логин // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Матеріали Сьомого всеукраїнського науково-практичного семінару. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 160 –172.
 5. Синкевич Н. Олександр Кошиць – репрезентатор української співочої культури закордоном (до 70-ї річниці з дня смерті) / Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік. Посібник для учителів. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 48 – 52.
 6. Синкевич Н. Матковська О. Хормейстерська діяльність о. Білона як приклад організаційно-розбудовчого етапу розвитку хорового мистецтва Північної Америки /
  Н. Синкевич, О. Матковська // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 8. –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 186 – 193.
 7. Синкевич Н. Лев Туркевич – видатний український диригент / Н. Синкевич // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції Мистецька культура: історія, теорія, методологія. – Львів, 2015. – С. 77 – 81.
 8. Синкевич Н. Геній хорового мистецтва – Павло Муравський (До першої річниці від дня смерті) / Н. Синкевич //Календар класного керівника на 2015 – 2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2015. – С. 42 – 44.
 9. Синкевич Н. Борис Лятошинський – видатний представник української музичної культури (До 120 – ї річниці від дня народження) / Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2015 – 2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2015. – С. 85 – 87.
 10. Синкевич Н. Внесок Миколи Колесси до діяльності СУПРОМу в контексті соціокультурної ситуації 1930-х років у Галичині Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20 – 21 жовтня 2016 року) / редкол. І. Л. Бермес, В. В. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 282 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182.
 11. Синкевич Н. Лицар ордена св. Григорія – диригент, співак, композитор Євген-Орест Садовський (До 105-річчя від дня народження) / Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2017 – 2018 навчальний рік. Посібник для учителів. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – С. 160 – 163.
 12. Синкевич Н. Орфей української музики – Ярослав Ярославенко (До 60-річчя від дня смерті) / Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2017 – 2018 навчальний рік. Посібник для учителів. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – С. 185 – 187.
 13. Синкевич Н. Кирило Стеценко – видатний представник українського музичного мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ століть (До 95-річчя від дня смерті) / Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2016 – 2017 навчальний рік. Дрогобич. – 2016. С. 151 –154.
 14. Синкевич Н. Диригент «Хору солов’їв» – Лев Туркевич / Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2016 – 2017 навчальний рік. Дрогобич. – 2016. – С. 71 – 75.
 15. Синкевич Н. Внесок духовенства до розвитку хорового мистецтва в українській діаспорі Заходу // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VII Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018 року). –Дрогобич: : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – С. 48 – 55.

18.Синкевич Н., Штука В. Національно-виховні засади творчої, педагогічної і громадської діяльності Кирила Стеценка / Н. Синкевич, В. Штука // Хорове мистецтво та його подвижники: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 – ­20 жовтня 2017 року). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – С. 95­ –106.

19.Синкевич Н., Данчевська Г. Особливості хорового письма Євгена Вахняка // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції Мистецька культура: історія, теорія, методологія. Львів, 2018. – С. 79 – 82.