Меню

Стець (Дицьо) Галина Володимирівна

Стець Галина Володимирівна

Стець Галина Володимирівна  – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію «Тенденції розвитку методики викладання музики у загальноосвітніх школах України ( друга половина ХХ− початок ХХІ століття)».

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарів  і конференцій. Автор 25 публікацій. Сфера наукових зацікавлень: розвиток методики викладання музичного мистецтва в загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ− початок ХХІ століття).

Публікації

Посібники з грифом університету

 1. Стець Г. Репертуар хорового класу (Випуск І): навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Диригування і практикум роботи з хором» (змістовий модуль «Хоровий клас) [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво»] / Галина Стець. ̶  Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016.   ̶  76 с.
 2. Стець Г. Вокальні твори для дуету (Випуск І) / Галина Стець // ̶ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017.  ̶  74с.

Публікації у зарубіжних виданнях

 1. Стець Г. Тенденції сучасної загальної музичної освіти дітей в Україні // Новые технологии в образовании: Материалы XVI Международной научно-практической конференции (8 января 2014 г., Таганрог): Сборник научных трудов / Научный ред. И.А.Рудакова. ─ М.: Издательство Спутник+, 2014.

Публікації у міжнародних

науково-метричних базах даних

 1. Стець Г. В. Сучасні підходи до формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва / Г. Стець // Науковий журнал «ScienseRise» № 2/5 (19) 2016.

 

Публікації у наукових фахових виданнях,

                                   затверджених МОН України

 1. Стець Г. Методологічні принципи та закономірності викладання музики в школах України на порубіжні ХХ – ХХІ ст. // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 10 (93).
 2. Стець Г. Особливості та зміст музичного навчання і виховання у вітчизняних загальноосвітніх закладах всередині ХХ ст. // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104).
 3. Стець Г. Музичне виховання в Україні: ретроспективний аналіз // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. – Ніжин, 2013. – № 1.
 4. Стець Г. Гуманізація як одна з тенденцій методики навчання музики другої половини XX─ початку XXΙ століття // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. ─ Випуск 16 (6). Частина ІІ. ─ К.: НПУ, 2014.
 5. Стець Г. Використання інноваційних технологій у вокально-хоровому вихованні / Г. Стець // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. –  № 8 (127).
 6. Стець Г. Використання інноваційних технологій у вокально-хоровому вихованні / Г. Стець // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. –  № 8 (127).
 7. Стець Г. Структура професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва / Г. Стець // Молодь і ринок. − 2017. − №7 (150).

Публікації у наукових виданнях

 1. Стець Г. “По діброві вітер виє”, “Ой, у лузі червона калина”, “Темненькая нічка”, “Чом ти не прийшов” // Народна пісня на уроках музичного мистецтва у загальноосвітній школі. Випуск № 2. Методичні рекомендації / упор. П.Гушоватий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013.
 2. Стець Г. Методологічні засади музичного розвитку особистості на основі колективної співацької діяльності. // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 7.─Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013.
 3. Стець Г. Життя, віддане музиці ( до 10-річчя з дня смерті Богдана- Юрія  Янівського ).// Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич.─ Дрогобич:Видавничий відділ. – 2014..
 4. Стець Г. Перлина рідної культури ( до 135- річчя від дня народження Василя Безкоровайного ).// Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік /  Упор. Ю. Кишакевич.─ Дрогобич: Видавничий відділ.─ 2014
 5. Стець Г. Використання інформаційних технологій як одна з тенденцій розвитку методики музичного навчання // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 8. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014.
 6. Стець Г. Людина-легенда, що пройшла „З піснею через світ”. (До 140-річчя від дня народження Олександра Кошиця) / Г. В.  Стець // Календар класного керівника на 2015−2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. − Дрогобич: Видавничий відділ − 2015.
 7. Стець Г. Він тільки музикою жив (До 150-річчя від дня народження Дениса Січинського) ) / Г. Стець // Календар класного керівника на 2015−2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. − Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім.І. Франка − 2015.
 8. Стець Г. Сучасні тенденції розвитку методики викладання музики / Г. Стець  // Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених «Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання». − Дрогобич, 2015. − Вип.
 9. Стець Г. Людина-легенда, що пройшла „З піснею через світ”. (До 140-річчя від дня народження Олександра Кошиця) / Г. В.  Стець // Календар класного керівника на 2015−2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. − Дрогобич: Видавничий відділ − 2015.
 10. Стець Г. Він тільки музикою жив (До 150-річчя від дня народження Дениса Січинського) / Г. Стець // Календар класного керівника на 2015−2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. − Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім.І. Франка − 2015.
 11. Стець Г. Сучасні тенденції розвитку методики викладання музики / Г. Стець // Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених «Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання». − Дрогобич, 2015. − Вип. 9.
 12. Стець Г. Основоположник української класичної музики (До 105 річниці з дня смерті Миколи Лисенка) / Г. Стець // Календар класного керівника на 2016−2017 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. − Дрогобич: Видавничий відділ − 2016.
 13. Стець Г. Микола Лисенко – фундатор національної композиторської школи / Г. Стець // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Хорове мистецтво України та його подвижники ( м. Дрогобич, 20-21 жовтня 2016 року). − Дрогобич:  Видавничий відділ − 2016. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182
 14. Стець Г. Мойсей української музики ХХІ століття (До 80-річчя від дня народження Мирослава Скорика) / Г. Стець // Календар класного керівника на 2017−2018 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. − Дрогобич: Видавничий відділ, 2017.