Меню

Михаць Роман Миколайович

Михаць Роман Миколайович

Михаць Роман Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основний виконавець (старший науковий співробітник) наукової роботи молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка “Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939 – 1953 рр.): досвід і шляхи удосконалення” (номер державної реєстрації: 0120U101333, терміни виконання 2020-2022 рр.

Автор 21 публікації.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5111-4188

Сфера наукових зацікавлень: спектаклі для дітей та юнацтва у репертуарі Львівського академічного музичного драматичного театру ім. Ю. Дрогобича.

Перелік публікацій
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України
 1. Михаць Р.Богдан-Юліан П’юрко: виконавський аспект діяльності / М. Михаць,
  Р. Михаць // Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського: Музичне виконавство і педагогіка: історія, теорія, інтерпретаційні аспекти композиторської творчості / Автори проекту, ред.- упор.: М.А. Давидов, В.Г. Сумароково. – К.: НМАУ, 2011. – Вип. 96.
 2. Михаць Р. Музично-сценічна творчість Михайла Вербицького (до 200-от літнього ювілею композитора) / М. Михаць, Р. Михаць// Молодь і ринок. – Дрогобич, 2014. – № 10 (117).
 3. Михаць Р.Музично-сценічна творчість Михайла Вербицького (до 200- літнього ювілею композитора) / М. Михаць, Р. Михаць // Молодь і ринок. – Дрогобич,  –  № 11 (118).
 4. Михаць Р. Становлення професійного театру в Дрогобичі: історичний дискурс (до 75-ти річчя заснування Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича) / Р. Михаць // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2016. – №3 (134).
 5. Михаць Р. Просвітницький дискурс професійного українського театру Галичини /
  Р. Михаць // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені
  В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. № 1 (56), 2017.
Публікації за кордоном
 1. Михаць Р. Національно-просвітницька концепція діяльності Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича: історичний аспект / Р. Михаць // Z 40 Zbior artykulow naukowych. «Pedagogika, Wspolczsne problem I perspektywy rozwoju» (30.01.2017 – 31.01.2017) – Warschawa, 2017.
Публікації у наукових виданнях
 1. Михаць Р. До питання музичного репертуару театру / Р. М. Михаць // Журнал “Театральна бесіда”. – Дрогобич, 2013. – № 2 (32).
 2. Михаць Р. Передумови створення та сценічне життя першої української опери “Запорожець за Дунаєм” Семена Гулака-Артемовського /Р. М. Михаць, М. Г. Михаць // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції / ред.-упор. П.Гушоватий, З.Гнатів. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013.
 3. Михаць Р.Театральна музика о. Михайла Вербицького (до 200-от літнього ювілею композитора) / М. Михаць, Р. Михаць  // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 2014.
 4. Михаць Р. Музично-сценічна (вокально-хорова) творчість композиторів Західної України другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2016.
 5. Михаць Р. Священики-музики Галичини другої половини ХІХ ст. у співпраці з першим театром товариства «Руська бесіда» у Львові // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20 – 21 жовтня 2016 року) / редкол. І. Л. Бермес, В. В. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 282 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/?page_id=5182.