Меню

Медвідь Тетяна Олександрівна

Медвідь Тетяна Олександрівна

Медвідь Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію «Розвиток музичного навчання в загальноосвітніх закладах України в кінці ХХ – на поч. ХХІст.».

Учасник всеукраїнських і міжнародних конференцій та семінарів. Автор 21  публікації.

Сфера наукових зацікавлень: розвиток музичної освіти в навчальних закладах України в кінці ХХ – на поч. ХХІст.

Перелік публікацій
Монографії
 1. Медвідь Т. Становлення та розвиток загальної музичної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): монографія / Тетяна Медвідь // – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 254 с.

Посібники з грифом університету

 1. Медвідь Т. Зошит із музичного мистецтва 1 клас. – Практичний посібник з музичного мистецтва. ‒ Дрогобич: Вимір, 2014. – 22 с.
 2. Медвідь Т. Зошит із музичного мистецтва 2 клас. – Практичний посібник з музичного мистецтва. ‒ Дрогобич: Вимір, 2014. – 26 с.
 3. Медвідь Т. Зошит із музичного мистецтва 3 клас. – Практичний посібник з музичного мистецтва. ‒ Дрогобич: Вимір, 2014. – 26 с.
 4. Медвідь Т. Зошит із музичного мистецтва 4 клас. – Практичний посібник з музичного мистецтва. ‒ Дрогобич: Вимір, 2014. – 22 с.
 5. Медвідь Т., Гушоватий П. «Шкільний пісенний репертуар. 1 – 2 клас»: навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Методика музичного виховання» [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво*] / Петро Гушоватий, Тетяна Медвідь. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2016. – 30 с.
 6. Медвідь Т., Гушоватий П. Шкільний пісенний репертуар, 3 – 4 класи: навчально-методичний посібник / Тетяна Медвідь, Петро Гушоватий // – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2016. – 30 с.

Публікації у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Медвідь Т. Перспективи розвитку загальної музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття / Т. Медвідь // Zbor raportow naukowych. Pedagogika. Teoria. Praktyka. – Варшава, 2014.
 2. Медвідь Т. Становлення загальної музичної освіти в Україні у другій половині ХХ століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2016. – №16.

 

Публікації у зарубіжних виданнях

 1. Медвідь Т.Перспективи розвитку загальної музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття / Т. О. Медвідь //  Zbor raportow naukowych. Teoria. Praktyka. – Варшава, 2014.

Публікації у наукових фахових виданнях,
затверджених МОН України

 1. Медвідь Т. Розвиток музичної освіти у школах України у 70-ті роки ХХ ст. /
  Т. Медвідь // Молодь і ринок. – № 11 (82). – 2011.
 2. Медвідь Т. Розвиток музичної освіти в Україні у 80-ті роки ХХ століття в контексті реформи загальноосвітньої школи / Т. Медвідь // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 10 (93).
 3. Медвідь Т.Стан загальної музичної освіти України в період відродження національної школи (90-ті роки ХХ століття) / Т. Медвідь // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105).
 4. Медвідь Т. О. Шевченкова пісня на уроках музичного мистецтва / Т. О. Медвідь // Мистецтво та освіта. – 2014. –  № 24 (74).
 5. Медвідь Т. О. Модернізація музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття / Т. О. Медвідь // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2016. − №1 (132).
 6. Медвідь Т. Основні етапи розвитку загальної музичної освіти України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття / Т. Медвідь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: збірник наукових праць. – Серія 14 «Теорія і методика мистецької освіти». – Вип. 20 (25). – К.: НПУ ім.М. П. Драгоманова, 2016.
 7. Медвідь Т. Еволюція загальної музичної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Т. Медвідь // Мистецтво та освіта: науково-методичний журнал. – 2017. – № 2 (84).

Публікації у наукових виданнях

 1. Медвідь Т. Народна пісня в загальноосвітній школі // упор. П. Гушоватий „Народна пісня на уроках музики в загальноосвітній школі”: методичні рекомендації. ‒ Випуск 1. –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012.
 2. Медвідь Т. Сутність і зміст загальної музичної освіти на сучасному етапі // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: збірник матеріалів Першого Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Дрогобич, 2016.