Меню

Матійчин Ірина Мстиславівна

Матійчин Ірина Мстиславівна

Матійчин Ірина Мстиславівна – кандидат     мистецтвознавства, доцент.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Василіянське піснярство кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. як феномен галицької музичної культури».

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарів і конференцій. Автор 40 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: музично-виховне значення української духовної пісні.

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Матійчин І. Репертуар хорового класу // навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни „Хоровий клас і практикум роботи з хором” для студентів ОКР „Бакалавр”, ОКР „Спеціаліст”. Вип. І. [упор. Матійчин М.] – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 82 с.
 2. .Матійчин І. Репертуар хорового класу // навчальний посібник з дисципліни „Хоровий клас і практикум роботи з хором” для студентів ОКР „Бакалавр”. Вип. ІІ. [упор. Матійчин І.] – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2012. – 96 с.
 3. Матійчин І.Репертуар хорового класу: навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Диригування і практикум роботи з хором» (Змістовий модуль «Хоровий клас») [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво»*] / упорядник Ірина Матійчин. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2016. – 72 с.
 4. Матійчин І. Ластовецький М. Шкільний пісенний репертуар. 5 – 6-й клас / Ірина Матійчин, Микола Ластовецький // навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Методика музичного виховання. – Дрогобич. Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. – 34 с.

Публікації у наукових фахових виданнях,
затверджених МОН України

 1. Матійчин І.Отець Лев Джулинський в історії розвитку української духовної пісні кінця ХІХ – початку ХХ ст.  / І. Матійчин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – № 1. – 2011. – 230 с.
 2. Матійчин І.Хоровий диригент Ігор Жук (штрихи до портрета) / І. Матійчин // Молодь і ринок. – № 9 (80). – 2011. – 160 с.
 3. Матійчин І. До питання зародження нового етапу духовної пісні в Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. / І. Матійчин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – С. 94 –
 4. Матійчин І. Пісенна творчість отця Володимира Стеха у контексті його релігійно-просвітницької діяльності / І. Матійчин // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97).
 5. Матійчин І. Василіянські піснетворці – зачинателі нового етапу розвитку української духовної пісні / І. Матійчин // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105).
 6. Матійчин І.Паралітургійна спрямованість василіянської пісенності / І. Матійчин // Наукові записки ТДПУ. Серія: мистецтвознавство. – Тернопіль, 2014. – № 2.
 7. Матійчин І.Василіянська пісня кінця ХІХ ст. через призму мовних процесів /
  І. Матійчин // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, − №9 (128).
 8. Матійчин І.Використання збірників церковних пісень як посібників для музичного виховання школярів (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / І. Матійчин // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2016. − №1 (132).
 9. Матійчин І. Журнал «Позакласний час» як інформативне джерело для вчителя музичного мистецтва / І. Матійчин // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, − №3 (146).

Публікації у наукових виданнях

 1. Матійчин І.Актуалізація духовнопісенної творчості як вияв суспільно-історичної свідомості українців Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.  / І. Матійчин  // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – № 12 (119).
 2. Матійчин І. Диференціювання диригентських жестів (методологічний аспект) Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20 – 21 жовтня 2016 року) / редкол. І. Л. Бермес,
  В. В. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 282 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182.