Меню

Голубінка (Голубінка) Христина Миронівна

Пелех (Голубінка) Христина Миронівнастарший викладач.

Працює над дисертаційним дослідженням «Вокально-хорова творчість Б.-Ю. Янівського: жанрово-стильові моделі».

Учасник всеукраїнських і міжнародних конференцій та семінарів.

Сфера наукових зацікавлень: вокально-хорова творчість у жанрово-стильових різновидах Б.-Ю. Янівського. Прикмети діяльності хорового диригента у творчо-художньому аспекті.

 

 

Посібники з грифом університету

 1. Голубінка Х. М. Хоровий клас і практикум роботи з хором / упорядник, вступна стаття, методичні рекомендації Христини Голубінки. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. Част. І. 50 с.
 2. Голубінка Х. М.Хоровий клас і практикум роботи з хором / упорядник, вступна стаття, методичні рекомендації Христини Голубінки. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. Част. ІІ. 76 с.

 

Публікації у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Голубінка Х. М. Збірник пісень «Сторононько моя» Богдана-Юрія Янівського: особливості музичної мови. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Серія : Мистецтвознавство – Тернопіль: 2017. №1. С. 126–134.
 2. Голубінка Х. М. Взаємодія поезії і музики (на прикладі вокальних творів Б.-Ю. Янівського на вірші Б. Стельмаха). Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Вип. 26 / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов. Рівне, 2018. С. 35–40.
 3. Голубінка Х. М. Vocal Frankiana of Bohdan-Yuriy Yanivskyi. Культура і сучасність : альманах. К. : Міленіум, 2018. № 1. С. 243–249.

 

За кордоном

 1. Golubinka K. The patriotical theme in the creative work of B.-Yu. Yanivskyi (by the example of the choral work «Truth is not killed»). Na pograniczach: z odległej i bliskiej przeszłości. Studia o stosunkach kulturowych : Seria: Na pograniczach Kultur i Narodów. Sanok, 2019. Tom XII. S. 81–90.

 

Перелік публікацій

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України

 1. Голубінка Х.М. Штрихи до творчого портрета диригента Івана Небожинського. Молодь і ринок. Дрогобич, 2012. № 10 (93). 149-152.
 2. Голубінка Х. М. Молодіжний хор «Осанна» храму св.Анни міста Борислава: до 20-річчя творчої діяльності. Молодь і ринок. Дрогобич, 2013. № 9 (104). С. 127–130.
 3. Голубінка Х. М.Специфіка і втілення художнього образу у диригентському мистецтві. Молодь і ринок. Дрогобич, 2014. № 10 (117). С. 144–146.
 4. Голубінка Х.М. Артистизм, емоційність, інтуїція як вагомі складові диригентського мистецтва. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2015. №9 (128). С. 141–143.
 5. Голубінка Х. М. Постать Богдана-Юрія Янівського у світлі періодичних видань. Українська музика : науковий часопис. Ч. 4. (26). Львів, 2017. С.71−79.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Голубінка Х. М. «Біла айстра любови» – дарунок Зеновія Лавришина Ірині Сеник (до 90-ї річниці з дня народження поетеси). Тези доповідей І Міжнародного наукового форуму Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє / заг. ред. С. Щудло. Дрогобич : «Трек ЛТД», 2016. С. 38–40.
 2. Голубінка Х. М. Стильові особливості вокальних творів Богдана-Юрія Янівського на вірші Ілька Колодія. Хорове мистецтво України та його подвижники: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19−20 жовтня 2017 року). Дрогобич, 2017. С. 144−152.
 3. Голубінка Х. М. Тема материнської любові та її втілення у вокальній творчості Б.-Ю. Янівського (на прикладі балади «Колискова для матері»). Innovative approaches to the development of science : Materials of international scientific and practical conference June 1, 2018 in Dublin, Ireland : зб. наук. праць «ЛὉГОΣ». – 2018. – Part 2. – P. 18−20.
 4. Голубінка Х. М. Використання українського фольклору у пісні «Верховинська колисанка» Богдана-Юрія Янівського. Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (м. Київ, 1–2 листопада 2018 року). Київ, 2018. С. 21–22.
 5. Голубінка Х. М. Спортивна тема у вокальній творчості Богдана-Юрія Янівського (на прикладі пісні-заклички «Карпати, Карпати!»). Хорове мистецтво України та його подвижники : Матеріали VІІ Міжнародної, наукової інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018 року). Дрогобич, 2018. С. 94−98.
 6. Голубінка Х. М. Голубінка Х. М. Театральна спадщина Богдана-Юрія Янівського (на прикладі творчості Лесі Українки). Україністика: нові імена в науці : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (Бахмут, 22–23 квітня 2020 р.). / Горлівський інститут іноземних мов. Бахмут : ГІІМ, 2020. С. 47–49.
 7. Голубінка Х. М. «В пустелі сизих вечорів» − дарунок Богдана-Юрія Янівського Ліні Костенко (до 90-річчя поетеси). Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 20 листопада 2020 року). Львів, 2020. С. 72−75.

 

Інше

 1. Голубінка Х. М. Участь у Міжнародному стажуванні за кордоном за програмою академічної мобільності ERASMUS+ Польща, м. Жешув, Жешувський університет, Музичний факультет (19−23 лютого 2018 р.). Було проведено курс лекцій (12 год) на тему: «Диригентсько-хорове мистецтво України ХІХ початку ХХІ століття» (сертифікат);
 2. Голубінка Х. М. Участь у Міжнародному інформаційному тижні програми ЄС ERASMUS+ в Україні кластерний семінар «Забезпечення якості освітніх програм у відповідності до рекомендацій Болонського процесу, Європейського простору вищої освіти та законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» 7 листопада 2018 р., Київ (сертифікат)
 3. Голубінка Х. М. Участь у семінарі «Шептицький для освітян». Український католицький університет, 7 жовтня 2020 р. (3 год, сертифікат)