Меню

Добуш Юрій Васильович

Добуш Юрій Васильович

Добуш Юрій Васильович – доцент.

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарів і конференцій. Автор 23 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: естетичне і духовне виховання студентської молоді в хорових колективах інституту музичного мистецтва на зразках української та зарубіжної класичної музики

Посібники з грифом університету

 1. Добуш Ю., Фриз П., Шафета В.Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом // навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2012. – 90 с.
 2. Добуш Ю.Диригенту-початківцю // методичні рекомендації. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013. – 20 с.
 3. Гнатів З., Добуш Ю. Хоровий клас і практикум роботи з хором (однорідні хори) [упор. З.Гнатів, Ю.Добуш]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 72 с.
 4. Добуш Ю., Гнатів З. Хоровий клас і практикум роботи з хором (однорідні хори). / Упоряд. Ю. Добуш, З. Гнатів]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 2. – 54 с.
 5. Добуш Ю. Хоровий клас і практикум роботи з хором (однорідний жіночий хор) / Юрій Добуш. – Дрогобич: Видавничй відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 46 с.
 6. Добуш Ю. Хоровий клас і практикум роботи з хором (мішаний хор) / Юрій Добуш // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 36 с.
 7. Добуш Ю. Хоровий клас і практикум роботи з хором (мішаний хор) Випуск ІІ / Юрій Добуш // Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка. – Дрогобич, 2018. – 52 с.
 8. Добуш Ю. В., Гушоватий П. В. Лемківські народні пісні в обробці А.Кос-Анатольського. Навчально-методичний посібник / П.Гушоватий, Ю.Добуш. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, 2019. ­– 58 с.
 9. Ю. Добуш, П. Гушоватий, З. Гнатів Хоровий репертуар для самостійної роботи студентів. Твори для жіночого хору: Навчальний посібник (для самостійної роботи) з навчальної дисципліни «Хоровий клас і практикум роботи з хором» (для студентів ЗВО) / ред.-упор П.Гушоватий, З.Гнатів, Ю.Добуш. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – 120с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України

 1. Добуш Ю. Олександр Кошиць і хорова культура у діаспорі / Ю. В. Добуш // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2011. – № 10 (81).
 2. Добуш Ю. Хорова творчість А.Веделя в контексті сучасного процесу едукації / Ю. В. Добуш // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету „Україна”. – Київ, 2012. – № 5.
 3. Добуш Ю.Педагогічна діяльність І.Гриневецького в контексті розвитку шкільництва Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. В. Добуш // “Молодь і ринок”. – Дрогобич, 2013. – № 12 (95).
 4. Добуш Ю.Обрядово-календарний зимовий цикл в житті та побуті українського народу / Ю. В. Добуш // “Молодь і ринок”. – Дрогобич, 2013. – № 5 (100).
 5. Добуш Ю.Медіатизація українського музичного обрядового фольклору як спосіб продукування, естетизації і транслювання соціального досвіду / Ю. В. Добуш,  П. І. Турянський // Молодь і ринок – Дрогобич, 2013. – № 12 (107).
 6. Добуш Ю.Пісенні символи України: національно-культурний досвід поколінь  / Ю. В. Добуш, П. І. Турянський  // „Молодь і ринок”. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106).
 7. Добуш Ю.Вокально-хорова творчість галицьких композиторів для дітей кінця ХІХ – поч.. ХХ ст.: педагогічний аспект / Ю.  Добуш,  П. Турянський // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2016. − №1 (132).
 8. Добуш Ю. Вокально-хорова підготовка школярів: особливості, інноваційні підходи
  / Ю. Добуш // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2017. − № 2 (145).

 

Публікації у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Добуш Ю. Творчі досягнення дитячих хорових колективів Львівщини періоду Незалежності України / Ю. Добуш // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2018. – Вип. 4. – С. 51 – 59. (Google Scholar)
 2. Добуш Ю.В. Теоретичні умови аналізу репертуарного ресурсу дитячого хорового виконавства в його історичній ретроспективі (на матеріалі кантати для дітей «Сонячне коло» Л. В. Дичко) // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. ст. Вип. 53 / Харків. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського: ред..-упоряд. Л. В. Русакова; ред.. Ю. П. Величко, Я. О. Сердюк. Харків: ХНУМ, 2019. – С. 21 – 38.  http://num.kharkiv.ua/share/intermusic/vypusk53.pdf

 

Публікації  у наукових виданнях

 1. Добуш Ю. Розвиток інтелектуальних здібностей – важливий засіб формування гуманістичних якостей майбутніх педагогів  / Ю.  Добуш,  П. Турянський  // Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів.  – Дрогобич,
 2. Добуш Ю. Наково-дослідницька робота вчителя музичного мистецтва в загальноосвітній школі / Ю. Добуш // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність збірник матеріалів Другого Міжнародного науково-практичного семінару. – Дрогобич, 2017. – С. 352 – 358.
 3. Добуш Ю.В. Розвиток ідей музично-естетичного виховання в історії європейської педагогіки // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018 року) / Редкол.: І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – С. 257 – 265.
 4. Добуш Ю. Методична підготовка вчителів музичного мистецтва загальноосвітньої школи / Ю. Добуш // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: збірник матеріалів Четвертого Міжнародного науково-практичного семінару. – Дрогобич, 2018. – С. 186 – 192.