Меню

Козицька Марія Зорянівна

Козицька Марія Зорянівна

Козицька Марія Зорянівна – старший лаборант, викладач кафедри, аспірант. Тема дисертаційного дослідження: Специфіка функціонування і розвитку камерно-оркестрового мистецтва Дрогобиччини (друга половина ХХ – початок ХХІ століть).

Перелік публікацій

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних(крім РІНЦ) :

  1. Козицька М.З., Марченко Є. Музичний аспект в концепції розвиваючого навчання швейцарського педагога-гуманіста Йогана Песталоцці / Марченко Є., Козицька М. // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2019. – С. 291-304.
  2. Козицька М.З., Марченко Є. Історичні витоки зародження та розвитку музичного виховання у німецьких кантонах Швейцарії // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького держаного педагогічного університету ім. І.Франка / Редактори-упорядники В Ільницький, А Душний, І.Зимомря. – Дрогобич, 2017. – Вип. 17. С.78-86.
  3. Козицька М. З.  До історії зародження камерно-оркестрового виконавства Дрогобиччини // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Вип. 32 / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов ; редкол.: Г. П. Чміль, В. Г. Виткалов, О. С. Афоніна та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне : РДГУ, 2019. С.42-47.

 на міжнародних конференціях :

  1. Козицька М. Творча діяльність народного ансамблю скрипалів «Чарівні мелодії» //Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет – конференції (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018 року) [Електронний ресурс] /Редкол. : І.Л. Бермес, В.В. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені івана Франка, 2018. – С. 266-272.
  2. Козицька М.З. Українське струнно-смичкове мистецтво у науковому світлі кінця ХХ- початку ХХІ століття / М.Козицька // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матер. ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [ред.-упор. А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.108-110.