Закордонні партнери

partnery-miznarodni

СПИСОК ЗАКОРДОННИХ ПАРТНЕРІВ

ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

УГОДИ-AGREEMENTS2021

 1. Свєнтокшиська Академія ім. Яна Кохановського в Кельце (Республіка Польща) / UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Угода1
 2. Варшавська академія спеціальної педагогіки (Республіка Польща) / AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Угода2
 3. Люблінський католицький університет (Республіка Польща) / KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Угода3
 4. Полонійна Академія в Ченстохові (Республіка Польща) / AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE Угода4
 5. Вища школа прикладної інформатики та менеджменту у Варшаві (Республіка Польща) / WIT WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA  Угода5
 6. Балтійський гуманітарний інститут в Кошаліні (Республіка Польща) / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE Угода6
 7. Вища школа міжнародної і регіональної співпраці в Бєльску Подляскім (Республіка Польща) / WYŻSZA SZKOŁA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I REGIONALNEJ IM. Z. GLOGERA (WSWMIR)  Угода7
 8. Вища школа економіки та інноватики в Любліні (Республіка Польща) / WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE (WSEI) Угода8
 9. Інститут туризму та рекреації Державної вищої технічно-економічної школи ім. кс. Б. Маркевіча в Ярославі (Республіка Польща) / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU, Instytut Turystyki i Rekreacji Угода9
 10. Вища школа міжнародних зв’язків і засобів масової інформації у Хелмі (Республіка Польща) / WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W CHEŁMIE  Угода10
 11. Гданська вища гуманітарна школа (Республіка Польща) / GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA Угода11
 12. Люблінська політехніка (МІЖНАРОДНІ СЕРТИФІКАТИ)(Республіка Польща) / POLITECHNIKA LUBELSKA 
 13. Державна вища професійна школа ім. Я. Гродка в Саноку (Республіка Польща) / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU  Угода13
 14. Факультет гуманітарних наук Варшавського університету сільського господарства (Республіка Польща) / SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Wydział Nauk Humanistycznych Угода14
 15. Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща) / UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Угода15
 16. Природничо-гуманітарний університет в Сєдльцах (Республіка Польща) / UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH Угода16
 17. Товариство «Фестиваль Бруно Шульца» в Любліні (Республіка Польща) / STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA W LUBLINIE
 18. Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) / UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, WYDZIAŁ PRAWA I EKONOMII Угода18
 19. Люблінська політехніка (Республіка Польща) / POLITECHNIKA LUBELSKA та Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (Україна) / KYIV NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY NAMED AFTER VADYM HETMAN Угода19
 20. Інститут соціології Державної вищої східноєвропейської школи у Перемишлі (Республіка Польща) / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU, Instytut Sociologii Угода20
 21. Державна вища технічно-економічна школа ім. кс. Б. Маркевіча в Ярославі (Республіка Польща) / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU Угода21
 22. Державна вища школа ім. проф. Станіслава Тарновського в Тарнобжегу (Республіка Польща) / PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU  Угода22
 23. Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти в Кракові (Республіка Польща) / UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE  Угода23
 24. Вища школа фінансів та менеджменту у Варшаві (Республіка Польща) / AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE (WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE) Угода24
 25. Східноєвропейська Мережа Університетів (Республіка Польща) / Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów  Угода25
 26. Підкарпатська вища школа ім. бл. Кс. Владислава Фіндиша в Ясло (Республіка Польща) / PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA W JAŚLE  Угода26
 27. Варшавський університет (Республіка Польща) / UNIWERSYTET WARSZAWSKI та Маріупольський державний університет (Україна) / MARIUPOL STATE UNIVERSITY   Угода27
 28. Полонійна Академія в Ченстохові (Біотехнологія) (Республіка Польща) / AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE (BIOTECHNOLOGIA)   Угода28
 29. Коледж менеджменту, Політехнічний інститут Державної вищої професійної школи в Кросно (Республіка Польща) / ZARZĄDZANIE, INSTYTUT POLITECHNICZNY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W KROŚNIE Угода29
 30. Польська державна агенція розв’язання алкогольних проблем (PARPA) (Республіка Польща) / PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (PARPA) та БФ «Карітас» СДЄ УГКЦ (Україна) / Foundation “Caritas SDD UGCC”
 31. Легницька вища професійна школа ім. Вітелона (Республіка Польща) / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY Угода31
 32. Жешівський Університет (Республіка Польща) / UNIWERSYTET RZESZOWSKI Угода32
 33. Вроцлавський університет (Республіка Польща) / UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Угода33
 34. Університет Казимира Великого у Бидгощі (Республіка Польща), Блок «Основи профілакт. ризикованих видів поведінки дітей та молоді» / UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY Угода34
 35. Державна вища східноєвропейська школа у Перемишлі (Республіка Польща) / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU Угода35
 36. Вища школа Дольношльонска у Вроцлаві (Республіка Польща) / DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Угода36
 37. Університет права та адміністрації в Жешові (Республіка Польща) / WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa  Угода37
 38. Державна вища професійна школа в Коніні (Республіка Польща) / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE Угода38
 39. Зеленогурський університет (Республіка Польща) / UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Угода39
 40. Полонійний університет в Ченстохові, ”Подвійне навчання” (Республіка Польща) / AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE „Podwójny dyplom”
 41. Лодзький університет (Республіка Польща) / UNIWERSYTET ŁÓDZKI Угода41
 42. Вищий навчальний заклад Яна Вижиковського (Республіка Польща) / UCZELNIA JANA WYŻYKOWSKIEGO Угода42
 43. Віденський Педагогічний Інститут (Австрія) / PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE WIEN Угода43
 44. Зальцбурзький університет ім. Париса Лодрона (Австрія) / PARIS LODRON UNIVERSITÄT SALZBURG Угода44
 45. Педагогічний інститут Штирії (Грац) (Австрія) / PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE STEIERMARK  Угода45
 46. Приватний університет освіти, Лінц (Австрія) / PRIVATE PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIÖZESE LINZ Угода46
 47. Інститут радіаційних проблем НАН Азербайджану (Азербайджан) / RADIASIYA PROBLEMLƏRI INSTITUTU AZƏRBAYCAN MILLI ELMLƏR AKADEMIYASI FIZIKA-RIYAZIYYAT VƏ TEXNIKA ELMLƏRI BÖLMƏSI Угода47
 48. Міжнародна неурядова організація DISOP (Бельгія) / DISOP
 49. Університетський коледж VIVES, м. Котрійк (Бельгія) / HOGESCHOOL VIVES, KORTRIJK Угода49
 50. Фундація ОРАДЕА (Бельгія-Румунія) / VZW ORADEA
 51. Університет Єпископа Гроссетеста (Великобританія) / BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY Угода 51
 52. Англія Раскін Університет (Великобританія) / ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ARU Угода52
 53. Університетський коледж VIA (Данія) / VIA UNIVERSITY COLLEGE, DENMARK Угода53
 54. Університет ISMA (Латвія) / SIA “INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA” ISMA Угода54
 55. Ризький державний університет; кафедра фізики напівпровідників (Латвія) / RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (RTU)
 56. Міжнародний інститут в Ціттау (Німеччина) / INTERNATIONALES HOCHSCHULINSTI­TUT (IHI) ZITTAU Угода56
 57. Університет прикладних наук Кельну (Німеччина) / TECHNISCHE HOCHSCHULE KÖLN (TH KÖLN) Угода57
 58. Суспільний коледж державного університету в Нью-Йорку (США) / THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, TOMPKINS CORTLAND COMMUNITY COLLEGE  Угода60
 59. Пізанський університет (Італія)/THE UNIVERSITY OF PISA, ITALY  Угода61