Foreign partners

partnery-miznarodni

THE LIST OF THE FOREIGN PARTNERS OF

DROHOBYCH IVAN FRANKO STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

УГОДИ-AGREEMENTS

 

 1. UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH / THE JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY (JKU) IN KIELCE
 2. AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ / THE MARIA GRZEGORZEWSKA UNIVERSITY
 3. KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II / THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN
 4. AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE / POLONIA UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA
 5. WIT WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA / WARSAW SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY
 6. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE / STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN KOSZALIN
 7. WYŻSZA SZKOŁA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I REGIONALNEJ IM. Z. GLOGERA (WSWMIR) / HIGHER SCHOOL OF INTERNATIONAL AND REGIONAL COOPERATION Z. GLOGERA (WSWMIR)
 8. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE (WSEI) / UNIVERSITY OF ECONOMICS AND INNOVATION IN LUBLIN
 9. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU, Instytut Turystyki i Rekreacji / STATE HIGHER SCHOOL OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS IN JAROSŁAW, Institute of Tourism and Recreation
 10. WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W CHEŁMIE / UNIVERSITY OF INTERNATIONAL RELATIONS AND SOCIAL COMMUNICATION
 11. GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA / GDANSK HIGHER SCHOOL OF HUMANITIES
 12. POLITECHNIKA LUBELSKA / LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (INTERNATIONAL CERTIFICATES)
 13. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU / THE JAN GRODEK STATE VOCATIONAL ACADEMY IN SANOK
 14. SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Wydział Nauk Humanistycznych / WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES, Faculty of Humanities
 15. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE / MARIA CURIE-SKLODOWSKA UNIVERSITY IN LUBLIN
 16. UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH / SIEDLCE UNIVERSITY OF NATURAL SCIENCES AND HUMANITIES
 17. STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA W LUBLINIE / BRUNO SCHULZ FESTIVAL SOCIETY IN LUBLIN
 18. UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, WYDZIAŁ PRAWA I EKONOMII / JAN DLUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA
 19. POLITECHNIKA LUBELSKA / LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY та Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (Україна) / KYIV NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY NAMED AFTER VADYM HETMAN
 20. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEU-ROPEJSKA W PRZEMYŚLU, Instytut Sociologii / THE EAST EUROPEAN STATE UNIVERSITY IN PRZEMYŚL, Sociology Institute
 21. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU / STATE HIGHER SCHOOL OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS IN JAROSŁAW
 22. PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU / STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL MEMORIAL OF PROF. STANISLAW TARNOWSKI IN TARNOBRZEG
 23. UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE / PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKOW
 24. AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE (WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE) / UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW
 25. Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów / Eastern-European University Network
 26. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA W JAŚLE / The Subcarpathian Findysz Higher School in Jaslo
 27. UNIWERSYTET WARSZAWSKI / UNIVERSITY OF WARSAW та Маріупольський державний університет (Україна) / MARIUPOL STATE UNIVERSITY
 28. AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE (BIOTECHNOLOGIA) / POLONIA UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA (BIOTECHNOLODGY)
 29. ZARZĄDZANIE, INSTYTUT POLITECHNICZNY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W KROŚNIE / COLLEGIUM OF MANAGEMENT POLYTECHNIC INSTITUTE OF STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN KROSNO
 30. PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH / THE STATE AGENCY FOR THE PREVENTION OF ALCOHOL-RELATED PROBLEMS (PARPA) та БФ «Карітас» СДЄ УГКЦ (Україна) / Foundation “Caritas SDD UGCC”
 31. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY / THE WITELON STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN LEGNICA
 32. UNIWERSYTET RZESZOWSKI / UNIVERSITY OF RZESZÓW
 33. UNIWERSYTET WROCŁAWSKI / THE UNIVERSITY OF WROCLAW
 34. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY / KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY IN BYDGOSZCH
 35. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU / The East European State University in Przemyśl
 36. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA / UNIVERSITY OF LOWER SILESIA
 37. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa / WSPIA University of Rzeszow
 38. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE / STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN KONIN
 39. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI / UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA
 40. AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE „Podwójny dyplom” / POLONIA UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA “Double diploma”
 41. UNIWERSYTET ŁÓDZKI / UNIVERSITY OF LODZ
 42. UCZELNIA JANA WYŻYKOWSKIEGO / JAN WYŻYKOWSKI UNIVERSITY
 43. PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE WIEN / UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION VIENNA
 44. PARIS LODRON UNIVERSITÄT SALZBURG / THE PARIS LODRON UNIVERSITY OF SALZBURG
 45. PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE STEIERMARK / THE UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION STYRIA
 46. PRIVATE PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIÖZESE LINZ / PRIVATE UNIVERSITY OF EDUCATION, DIOCESE OF LINZ
 47. RADIASIYA PROBLEMLƏRI INSTITUTU AZƏRBAYCAN MILLI ELMLƏR AKADEMIYASI FIZIKA-RIYAZIYYAT VƏ TEXNIKA ELMLƏRI BÖLMƏSI / INSTITUTE OF RADIATION PROBLEMS, ANAS, AZERBAIJAN
 48. DISOP
 49. HOGESCHOOL VIVES, KORTRIJK / VIVES UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 50. VZW ORADEA / NGO Oradea
 51. УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ “БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”, ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ / BARANOVICHI STATE UNIVERSITY, FACULTY OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
 52. ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ARU
 53. VIA UNIVERSITY COLLEGE, DENMARK
 54. SIA “INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA” ISMA / ISMA UNIVERSITY
 55. RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (RTU) / RIGA TECHNICAL UNIVERSITY
 56. INTERNATIONALES HOCHSCHULINSTI­TUT (IHI) ZITTAU / INTERNATIONAL INSTITUTE (IHI) ZITTAU
 57. TECHNISCHE HOCHSCHULE KÖLNTH KÖLN / UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 58. THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK / TOMPKINS CORTLAND COMMUNITY COLLEGE
 59. UNIVERSITY OF PISA (ITALY)