Меню

ВИХОВНА РОБОТА І СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

В інституті іноземних мов виховна робота зі студентською молоддю здійснюється дирекцією й кураторами академічних груп. До їхньої компетенції належить планування загальноінститутських культмасових заходів, проведення виховних та інформаційних годин, організація групових відвідин закладів культури регіону, різноманітних подорожей і мандрівок.

Разом з тим, ключову роль в організації студентського дозвілля відіграє студентське самоврядування інституту, яке складається з двох взаємопов’язаних гілок  – студентського деканату і профбюро.

Студентський деканат відзначається чіткою, продуманою структурою, що покликана охопити усі сфери студентського життя, виявити багатьох здібних студентів і залучити їх до співуправління інститутом. Разом з основним виборним органом Радою старостату, що об’єднує старост академічних груп, структурним підрозділом деканату є низка відділів, наділених своїми правами та функціями:

  • відділ освіти і наукизаймається питаннями навчальної діяльності студентів інституту (успішність, відвідування занять) та включає в себе студентів, здібних до наукової діяльності. Відділ організовує студентські конференції, координує написання студентами наукових проектів, їх участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах;

  • інформаційний відділоб’єднує юних кореспондентів інституту, замітки яких періодично з’являються на сторінках часопису трудового колективу університету “Франківець” та місцевих газет. В інституті налагоджено видання англомовної газети “English Teacher”, дописувачами та редакторами якої є самі студенти. Відділ поширює актуальну інформацію студентського самоврядування шляхом виготовлення оголошень і стіннівок, активної роботи в соціальних мережах, а також займається художнім оформленням святкувань;
  • соціальний відділопікується соціально незахищеними представниками студентства (сироти, інваліди, чорнобильці, малозабезпечені, діти з багатодітних сімей) шляхом надання їм консультацій і соціальної допомоги. Крім того, відділ підтримує волонтерський рух, організовуючи благочинні акції і співпрацюючи з дитячими закладами Дрогобиччини (Товариство дітей-інвалідів «Надія», дитячий будинок «Оранта» та ін.);

  • відділ культури і мистецтвоб’єднують студентів різних обдарувань і зацікавлень, які вносять вагому лепту в організацію дозвілля, забезпечуючи духовний розвиток студентства, популяризацію культури, національних традицій. Відділ ініціює та проводить різноманітні святкування, що вже стали гарною традицією: День інституту, День працівника освіти, День англійської, німецької, французької та польської мов, День студента, Дебют першокурсників, Красуня інституту та ін.;
  • до відділу спорту і туризмувходять молоді спортсмени інституту, учасники й переможці студентської універсіади з різноманітних видів спорту (футбол, волейбол, настільний теніс, шахи тощо), члени університетських спортивних об’єднань. Відділ пропагує здоровий спосіб життя, зокрема популяризує активний туризм.

Інститут гордий своєю командою КВН “Інфаркт”, яка шість разів ставала чемпіоном університетського фестивалю КВН з часу його проведення.

Молоді науковці інституту заснували у 2014 році Наукове товариство студентів і аспірантів ім. В. Надім’янова. Члени товариства займаються розробкою наукових проектів і пошуком ґрантів, успішно беруть участь у предметних олімпіадах та конкурсах (зокрема, у щорічному загальноуніверситетському конкурсі “Ерудит”), а також регулярно публікують розвідки на сторінках збірника праць молодих науковців “Наукові записки Інституту іноземних мов”.

У 2015 році в інституті виникла ще одна студентська організація – культурно-просвітницька студія “Сіль землі”, метою діяльності якої є сприяння всебічному розвитку молодої особистості, поглиблене вивчення української культури і популяризація її надбань, виявлення і промоушн юних талантів. Студія організовує різноманітні культурно-масові заходи: лекції, семінари, цікаві зустрічі (в тому числі з відомими людьми), вечірки, подорожі, а також розповсюджує корисні матеріали в Інтернет-просторі.

Окремою гілкою студентського самоврядування є профспілкова організація студентів. Зі вступом до університету всі студенти стають членами Профспілки працівників освіти і науки України. Кожна академічна група обирає профорга. Профоргів очолює голова профбюро інституту, котрий представляє інститут у профспілці студентів університету. Разом із членами студентського деканату профспілкові активісти організовують студентське дозвілля,  а також сприяють розв’язанню проблем студентського життя, зокрема займаються питаннями проживання у гуртожитках й надання соціальних допомог.

Завдяки налагодженій співпраці з зарубіжними навчальними закладами студенти Інституту іноземних мов мають змогу брати участь у літніх мовних школах при вишах західноєвропейських країн, проходити короткострокові стажування за кордоном (наприклад, при Віденському педагогічному інституті) чи паралельно здобувати вищу освіту у Польщі (у рамках програми “Подвійний диплом”). Гарною традицією вже стала організація щорічних лінгвокраїнознавчих поїздок до Австрії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Чехії, в яких беруть участь студенти інституту з числа кращих.