Меню

Стецик Марія Степанівна

Стецик Марія Степанівна

Марія Стецик – кандидат філологічних наук, доцент

1998 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика новел Василя Стефаника в контексті художнього перекладу (на матеріалі російських перекладів)». Автор понад 70 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: художній дискурс (лінгвопоетичні студії).

Контактні засоби зв’язку: marija.stetsyk@dspu.edu.ua

 

 

Перелік публікацій:
Посібники з грифом університету:
 1. Стецик М.,Куцик О., Колечко М. Порівняльна типологія східнослов’янських мов. Практикум. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 38 с.
 2. Стецик М.С., Баранська Л.Б. Стилістика української мови: матеріали для практичних занять та самостійної роботи. – Дрогобич, 2017. – 87 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:
 1. Стецик М.С. «Глаголи вічного життя» в художній візії Ліни Костенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя від дня народження професора В.Г.Скотного «Актуальні проблеми філософії освіти: загально філософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018 р.–   С. 171 – 179.
 2. Стецик М.С.Фрагменти перекладознавчих студій над поетикою назви Василя Стефаника // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць.– Випуск 1 (39). – Ужгород, 2018. –С. 42– 47.
 3. Стецик М.С.«Пісне, моя ти сердечна дружино!» (символема «пісня» в поетичних текстах Івана Франка) // Нагуєвицькі читання: Збірник наукових праць / Ред. кол. П.Іванишин (голова), О.Баган (заст. голови), Б.Лазорак (заст. голови) та ін. Дрогобич: Посвіт, 2019. Вип. 5. С.82– 95.
 4. Стецик М.С. «Уся Україна – суцільний Майдан» (знаковий топонімікон поезії Майдану). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство)» : Збірник наукових праць. Дрогобич, 2019. № 11. С. 133 – 139. (у співавторстві)
 5. Стецик М.С. Цитатно-ремінісцентний (інтертекстуальний) вимір поетичного дискурсу Майдану. Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 78 – 88.
 6. Стецик М. «Поезії дивнії чари». Поема Івана Франка «Мойсей»: фрагменти текстової стереометрії / НАН України. Інститут Івана Франка; [відповід.ред. А.Швець; наук.ред.: К.Дронь, І.Котик, М.Лапій; передм. А.Швець; редкол. : Є.Нахлік (гол.) та ін. ]. Львів, 2020. С.129 – 142.
 7. Стецик М.С.Лінгвоментальний феномен слово-мова в художньому світі Ліни Костенко / Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). № 13, 2020. С. 177–182.
 8. Стецик М.С., Іваночко Г. О., Дацко С. Колористикон новелістичного дискурсу Василя Стефаника/ Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Дрогобич, 2021. № 16. C. 127–132.
 9. Стецик М. С. Традиційна поетична лексика в міліарному контексті (на матеріалі художніх дискурсів Бориса Гуменюка)/ Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство):   зб. наук. праць. Дрогобич, 2022. № 17. C. 121–127.
 10. Стецик М. С., Мицак І. «Прийдуть з України верби і тополі» (Студії над лінгвостилістикою фольклоризованих пісенних дискурсів)/ Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Дрогобич, 2022. № 17. C. 127–135.
 11. Стецик М.С., Мицак І.В., «А ми тую червону калину підіймемо» (Семантико-стилістичний потенціал лексем-дендронімів у фольклоризованих пісенних дискурсах)/ Рідне слово в етнокультурному вимірі : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: По́світ, 2022. C. 173–187.