Меню

Сливка Любов Зеновіївна

СЛИВКА Любов Зеновіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Тлумачення буття української жінки у творчості Олени Теліги: смислові аспекти”. Авторка понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: літературознавство, перекладознавство

Контактні засоби зв’язкуliubovslyvka@dspu.edu.ua

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Сливка Л.З. Рецепція та інтерпретація українського класичного письменства у метадискурсі Ю.Бачі // Молодь і ринок. – 2014. – № 4. – С. 147-151 .
 2. Сливка Л.З. Естетичний ідеал жінки-митця в творчості Олени Теліги // Теорія літератури: концепції, інтерпретації / за ред. Л.В.Грицик. – К.: Логос, 2015. – С. 209-217.
 3. Сливка Л.З. Родинний сенс жіночого буття у творчості Олени Теліги // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2015. – Вип. 43. – С. 147–157.
 4. Сливка Л.З. Осягнення жіночої свободи в художніх творах Олени Теліги // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 142. – С. 101-106.
 5. Сливка Л.З. Жінка і Бог в інтерпретації О. Теліги: релігійний аспект // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2015. – Вип. 770: Слов’янська філологія. – С. 142-148
 6. Сливка Л.З. Політичний та націологічний аспекти феномену свободи в літературно-критичних і публіцистичних творах Олени Теліги // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2016. – № 1. – С. 59-67.
 7. Сливка Л.З. Особливості функціонування термінологічної лексики у романі Дж.К. Роулінг «Гаррі Поттер та Смертельні Реліквії». Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 22, т. 1. С. 185-191. (Index Copernicus International)
 8. Сливка Л.З. Проблеми перекладу українською мовою англомовних термінів-неологізмів у військовій галузі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2022. № 54. С. 212-217. (Index Copernicus International)
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Сливка Л.З. Життєвий та творчий шлях Юрія Бачі: метакритичний аспект // Spheres of culture. – Lublin, 2013. – № 6. – С. 77-86.
 2. Сливка Л.З. Жіноче закорінення у батьківщину і націю у текстах Олени Теліги // Spheres of culture.– Lublin, 2015. – № 11. – С. 151-159.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Сливка Л.З. Любовні мотиви в епістолярії О.Теліги // Молодий вчений.– 2016. – № 10 (37). – С. 74–84.