Меню

Сливка Любов Зеновіївна

Сливка Любов Зеновіївна – кандидат філологічних наук. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Тлумачення буття української жінки у творчості Олени Теліги: смислові аспекти”. Авторка понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: літературознавство, перекладознавство

Контактні засоби зв’язкуliubovslyvka@ukr.net 

 

Перелік публікацій

Публікації у наукових фахових виданнях
  1. Рецепція та інтерпретація українського класичного письменства у метадискурсі Ю.Бачі // Молодь і ринок. 2014. № 4. С.147-151 .
  2. Естетичний ідеал жінки-митця в творчості Олени Теліги // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / за ред. Л.В.Грицик. К.: Логос, 2015. С. 209-217.
  3. Родинний сенс жіночого буття у творчості Олени Теліги // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. Тернопіль, 2015. Вип. 43. С. 147–157.
  4. Осягнення жіночої свободи в художніх творах Олени Теліги // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. Вип. 142. С.101-106.
  5. Жінка і Бог в інтерпретації О. Теліги: релігійний аспект // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б.І. Чернівці: Рута, 2015. Вип. 770: Слов’янська філологія. С. 142-148
  6. Політичний та націологічний аспекти феномену свободи в літературно-критичних і публіцистичних творах Олени Теліги // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. Черкаси, 2016. № 1. С. 59-67.
Статті у зарубіжних виданнях
  1. Життєвий та творчий шлях Юрія Бачі: метакритичний аспект //  Spheres of culture. Lublin, 2013. № 6. С. 77-86.
  2. Жіноче закорінення у батьківщину і націю у текстах Олени Теліги  //  Spheres of culture. Lublin, 2015. № 11. С. 151-159.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
  1. Любовні мотиви в епістолярії О.Теліги // Молодий вчений. 2016. № 10 (37). С. 74–84. (Index Copernicus)