Меню

Шагала Леся Богданівна

Шагала Леся БогданівнШагала Леся Богданівна – старший викладач. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Педагогіна діяльність Ярослава Грицковяна в контексті розвитку українського шкільництва в Польщі (1956-2010 рр.)”. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: педагогічна діяльність представників українського шкільництва в Польщі, функціонування українських культурно-освітніх осередків в інонаціональному середовищі, проблеми рідномовного навчання та виховання, вивчення іноземних мов різновіковими категоріями учнів

Контактні засоби зв’язку: sha_le@ukr.net

Перелік публікацій
Монографії
 1. Шагала Л.Б. Сутність шкільництва в інонаціональному середовищі. Бібліографічний покажчик праць Ярослава Грицковяна. – Дрогобич: Коло, 2012. – 140 с.
 2. Шагала Л.Б., Зимомря М. Педагогічний доробок Ярослава Грицковяна: контекст українського шкільництва у Польщі / Леся Шагала, Микола Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 216 с.
Посібники з грифом університету
 1. Шагала Л.Б. Практика усного та писемного мовлення: здоровий спосіб життя: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: видавничо-редакційний відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Шагала Л.Б., Добрянський І., Наумець О. Адаптація іноземних студентів до навчання в українських ВНЗ в контексті європейського простору вищої освіти / Ігор Добрянський, Ольга Наумець, Леся Шагала // Молодь і ринок. – 2013. – № 5 (100).
 2. Шагала Л.Б. Концепція педагогічних засад Ярослава Грицковяна на тлі українського шкільництва (1956-2006) // Молодь і ринок. – 2014. – № 1 (108). – С.75-79.
 3. Шагала Л.Б. Взаємодія закладів українського шкільництва та громадських організацій у процесі збереження національної ідентичності в полікультурному середовищі / Л. Шагала // Молодь і ринок. – 2015. – № 8 (127). – С. 141 – 146.
 4. Шагала Л. Роль Ярослава Грицковяна у розбудові українського шкільництва у Польщі / Леся Шагала // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – Вип. 43. – С. 52 – 55.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Shahala L., Zymomrya M., Nimylovych O. Pedagogical Accents of Musical Lviv. Context of Ukrainian and Polish Co-operation (1852 – 1944) // Education of Tomorrow. Education and Upbringing in the Educational School System. – Sosnowiec: Wyzsza Szkola “Humanitas”, 2013. – C. 343–355.
 2. Шагала Л.Б. Educational activity of Jarosław Hryckowian in the history of the Ukrainian school system in Poland // Jak mozliwy jest dialog. – Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, 2014, – С. 356–
 3. Шагала Л.Б., Зимомря М.І. Czynnik języka ojczystego w kontekście nauczania języka obcego // Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza “Atut”, 2015. – S. 273–288.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Шагала Л. Б. Реалізація духовних запитів українців у Польщі в умовах інонаціонального середовища // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 290 – 295.
 2. Шагала Л. Б. Забезпечення освітніх потреб представників української громади у центрах шкільництва у Польщі // Молодь і ринок. – 2018. – № 10 (165). – С. 78 – 84.
 3. Шагала Л. Б. Розвиток культурно-освітніх традицій українського шкільництва у Польщі // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 251 – 256. (Index Copernicus)