Меню

Розлуцький Ігор Миколайович

Розлуцький Ігор МиколайовичРОЗЛУЦЬКИЙ Ігор Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент. 2021 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Проблема модерного дискурсу в літературно-критичній творчості Миколи Євшана: основні аспекти”. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: історія української та зарубіжної літератури початку ХХ ст., зокрема модерністський та національні дискурси у художньому тексті.

Контактні засоби зв’язку: rim2007@dspu.edu.ua

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 • Розлуцький І. Аспекти модерності у художньому слові українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття (На матеріалі літературно-критичної спадщини Миколи Євшана). Українська література ХІХ – ХХІ століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: Колективна монографія. Дрогобич, 2022. С. 31–53.

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Розлуцький І. Ідейно-естетичні параметри польської літератури у літературно-критичному дискурсі Миколи Євшана // Проблеми слов’янознавства. – 2013. – № 62. – С. 90-100.
 • Розлуцький І. Фольклористичний дискурс Миколи Євшана // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 138-143.
 • Розлуцький І. Що таке Фольклор? // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С 143-152.
 • Розлуцький І. Іван Франко та Микола Євшан: традиційне і модерне прочитання творчості польського письменства. Київські полоністичні студії. Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура. К.: Університет “Україна”, 2017. С. 411-417.
 • Розлуцький І. Націософський дискурс у творчості Миколи Євшана. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 28. Т. 3. С. 63–70.
 • Розлуцький І. Національне як ціннісний орієнтир у творчості Миколи Євшана. Молодь і ринок. 2022. № 2 (200). С. 129–133.
 • Розлуцький І. Фольклористичний аспект у світоглядному становленні літературно-критичного дискурсу М. Євшана. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2022. Вип. 49. Т. 2. С. 64–71.
 • Розлуцький І.М., Розлуцька А.Г. Аспекти національного наративу у творчості о. Кирила Cелецького. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2022. Вип. 22. Т. 1. С. 236–242.

Статті у зарубіжних виданнях:

 • Розлуцький І. Польсько-українські естетичні взаємовпливи крізь призму літературно-критичного доробку Миколи Євшана // Spheres of culture. – Lublin, 2012. – Vol. III. – С. 187-193.
 • Rozłucky I. Iwan Franko. Szkice o literaturze // Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka / pod red. dr Jana Matkowskiego i Ihora Rozłuckiego. – Warszawa–Drohobycz, 2016. – 389 s.