Меню

Винарчик Марія Петрівна

Винарчик Марія ПетрівнаВинарчик Марія Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, інститутський керівник практики. У 2014 році захистила дисертацію «Розвиток білінгвальної освіти у середніх навчальних закладах Франції (70-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)». Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: європейська система освіти, білінгвальна освіта у Франції, педагогічна майстерність вчителя

Контактні засоби зв’язку: marie-vynarchyk@online.ua

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Винарчик М. П. Формування лінгвокраїнознавчої та соціокультурної компетенції школярів: з педагогічного досвіду учителя-методиста французької мови гімназії м. Самбір Стисло Марії Дмитрівни / М. П. Винарчик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – 28 с.
 2. Винарчик М. П. Німецька мова. Тексти для домашнього читання / М. П. Винарчик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 68 с.
 3. Винарчик М. П. Практичний курс французької мови: тексти для домашнього читання / М. П. Винарчик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 92 с.
 4. Винарчик М. П. Педагогічна практика / М. П. Винарчик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 128 с.
 5. Винарчик М. П. Теоретична фонетика французької мови: методичні рекомендації / М. П. Винарчик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 46 с.
 6.  Винарчик М. Позакласна робота з французької мови / Марія Винарчик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 74 с.
 7. Винарчик М. Порівняльна типологія французької та української мов / Марія Винарчик // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 52 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Винарчик М. П. Зміст і організація білінгвальної освіти у Франції / М. П. Винарчик // Молодь і ринок. – 2009. – № 9 (56). – С. 86–89.
 2. Винарчик М. П. Креативна діяльність педагога в умовах білінгвальної освіти / М. П. Винарчик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2009. – Вип. 28. – С. 17–21.
 3. Винарчик М. П. Організаційно-педагогічні засади діяльності білінгвальних секцій (франкомовний контекст) / М. П. Винарчик // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 37–46.
 4. Винарчик М. П. Полікультурне виховання у контексті білінгвальної освіти / М. П. Винарчик // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 19: Педагогіка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – С. 104–113.
 5. Винарчик М. П. Роль учителя у формуванні мотиваційної сфери школярів при вивченні іноземної мови в коледжах та ліцеях Франції / М. П. Винарчик // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2009. – № 4–5. – С. 24–30.
 6. Винарчик М. П. Європейська школа як модель білінгвального навчання / М. П. Винарчик // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2010. – № 3–4. – С. 24–29.
 7. Винарчик М. П. Майстерність вчителя в умовах білінгвізму / М. П. Винарчик // Молодь і ринок. – 2010. – № 1–2 (60–61). – С. 144–148.
 8. Винарчик М. П. Розвиток міжкультурних компетенцій школярів в умовах білінгвальної освіти / М. П. Винарчик // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. – Серія: Педагогічні науки. – Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 201–206.
 9. Винарчик М. П. Творче використання досвіду білінгвальної освіти у Франції в умовах реформування вітчизняної освіти / М. П. Винарчик, О. М. Марусик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. – Київ – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. 26 – С. 3–14.
 10. Винарчик М. П. Моральне виховання французьких школярів крізь призму гуманістичної педагогіки / М. П. Винарчик, О. В. Хміль // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Серія: Педагогіка і психологія. – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 231–238.
 11. Винарчик М. П. Французька школа ХІХ століття у педагогічній спадщині / М. П. Винарчик // Вісник Львівського університету. – Серія: Іноземні мови. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Вип. 19. – С. 330–334.
 12. Винарчик М. П. Міжкультурна спрямованість білінгвальної освіти / М. П. Винарчик // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 29. – Ч. І. Педагогіка. – С. 4–11.
 13. Винарчик М. П. Оцінювання якості білінгвальної освіти у європейській школі / М. П. Винарчик // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 10. – Ч. І. – С. 274–279.
 14. Винарчик М.П. Проблема співвідношення мови і культури в умовах білінгвальної освіти / Марія Винарчик. Серія : Педагогіка і психологія / Зб. наукових праць. – Харків, 2016. – Вип. 353. – С. 3 – 10. http://doi.org/10.5281/zenodo.57545
 15. Винарчик М.П. Бакалаврат у французькій білінгвальній освіті / Марія Петрівна Винарчик // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2019. – Вип. 4 (160). – С. 244 – 248. https://doi.org/10.5281/zenodo.3614613
 16. Винарчик М.П. Білінгвальна освіта і викладання культур: австрійський контекст / Марія Петрівна Винарчик // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (19) 20. – С. 138 – 143. http://doi.org/10.32342/2522-4115-2020-1-19-15
 17. Винарчик М.П. Сучасні проблеми мультилінгвальної європи: освітній контекст / Марія Петрівна Винарчик // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. – Дніпро, 2020. – № 2 (20). – С. 161 – 167. https://doi.org/10.32342/2522-4115-2020-2-20-18
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Винарчик М. П. Билингвальное образование во Франции / М. П. Винарчик // Педагогические науки. – М.: «Спутник+», 2013. – № 6 (63). – С. 144–148.
 2. Винарчик М. П. Особенности билингвального учебного процесса во Франции / М. П. Винарчик // Наука в современном информационном обществе: материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 7–8 ноября 2013 г.). – North Charleston: GreateSpace, 2013. – S. 90–92.
 3. Vynarchyk M. Le concept de bilinguisme: raccourci pédagogique / М. Vynarchyk // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – Częstochowa, 2015. – 14. – S. 67–83.
 4. Vynarchyk M. Studenskie praktyki pedagogiczne Państwowego Universytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franki w Drogobyczu i Akademii Polonijnej w Częstochowie : analiza porównawcza / Маriya Vynarchyk // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – Częstochowa, 2015. Vol. 15. – S. 9 – 30.
 5. Vynarchyk M. L’enseignement bilingue au contexte du Conseil de lEurope / Маriya Vynarchyk // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – Częstochowa, 2016. Vol. 16. – S. 37 – 49.
 6. Винарчик М.П. Проблема інтеграції іммігрантів в умовах білінгвальної освіти у соціокультурному вимірі Франції / Марія Петрівна Винарчик // POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER:AdultsChildrenand Families in a War SituationInternational Scientific and Practical Edition. – Vol. II. – Warsawa –KyivPAN – Gnosis, 2018. – S. 604 – 613.
 7. Винарчик М. Білінгвальна освіта в Україні і Польщі: франкофонний контекст / Pedagogika. Studia i Rozprawy, Uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 2021, t. xxx, s.191–201.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Vynarchyk M. Pluralisme et francophonie selon les concepts développés / М. Vynarchyk, U. Pankiv // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 33–37.
 2. Винарчик М. П. Міжкультурний діалог у контексті Білої Книги Ради Європи / М. П. Винарчик // Молодь і ринок. – 2019. – № 7 (174). – С. 88–92.
 3. Винарчик М. Проблема розвитку навичок багатомовності в європейському освітньому контексті / Марія Винарчик // Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство»  International Scientific Journal of Universities and Leadership. – Київ, 1(9), 2020. – С. 109 – 117.  https://doi.org/10.31874/2520-6702-2020-9-1-109-117
 4. Винарчик М. Електронне мовне портфоліо в білінгвальній освіті як новітній метод презентації іншомовної діяльності учня / Марія Винарчик // Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство» International Scientific Journal of Universities and Leadership. – Київ, 2(10), 2020. – С. 113 – 119. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2020-10-2-113-119
 5. Винарчик М.П. Європейський досвід використання мовного паспорта як інноваційного інструменту фіксування мовних досягнень учнів і студентів / Марія Петрівна Винарчик // Науковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Серія: Педагогіка. Соціальна робота): наук. журн. / [редкол.: В. В. Нечипоренко (голов. ред.) та ін..]. Запоріжжя: Вид-во комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 2020. Вип. 2(3). С. 7-14.
 6. Винарчик М. Білінгвальна освіта в Німеччині: франкомовний контекст // Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство» International Scientific Journal of Universities and Leadership. Київ, 2(13), 2022. С. 81–88. doi.org/10.31874/2520-6702-2022-13-81-88
 7. Винарчик М.П. Роль інноваційних освітніх платформ у вивченні французької мовиНауковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy.(Серія: Педагогіка. Соціальна робота) : наук. журн. / [редкол.: В.В. Нечипоренко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: Вид-во комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 2022. Вип. 1(6). С. 7–15. DОІ : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-6-1