Меню

Ковальчук Оксана Петрівна

Ковальчук Оксана ПетрівнаКовальчук Оксана Петрівна – старший викладач. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: особливості вживання лексичних одиниць та розвитку мовленнєвої діяльності в процесі викладання іноземної мови

Контактні засоби зв’язку: oksanafrench@ukr.net

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Ковальчук О. П. Комп’ютерний практикум з французької мови (на матеріалах комп’ютерної навчальної програми): навчальний посібник / В. П. Кемінь, О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич: Коло, 2002. – 58 с.
 2. Ковальчук О. П. Учіться розмовляти французькою мовою: навчально-методичний посібник / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич: Сурма, 2008. – 88 с.
 3. Ковальчук О. П. Практичний курс французької мови. Моя книга казок: навчально-методичний посібник / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – 170 с.
 4. Ковальчук О. П. Практичний курс французької мови. Подорож Нільса: навчально-методичний посібник / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 41 с.
 5. Ковальчук О. П. Практичний курс французької мови. Магазини. В універмазі. У гастрономі: навчально-методичний посібник / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2013. – 70 с.
 6. Ковальчук О. П. Практична фонетика французької мови. Діалоги. Коментарі. Вправи: навчально-методичний посібник / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2015. – 86 с.
 7. Ковальчук О. П. Практична фонетика французької мови. Вимова звуків. Орфографія. Вправи: навчально-методичний посібник / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 80 с.
 8. Ковальчук О. П. Практика усного і писемного мовлення (французька мова): Париж та його визначні місця. Французьке кіномистецтво: навчально-методичний посібник / О. П. Ковальчук, Л. М. Сипа. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 72 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Ковальчук О. П. Дидактичні принципи, що застосовуються в процесі викладання іноземної мови / О. П. Ковальчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць. – К.: РВВ Київського національного лінгвістичного університету, 2008. – Вип. 37. – С. 15–20.
 2. Ковальчук О. П. Порівняльна типологія навчання пунктуації французької та української мов / О. П. Ковальчук // Молодь і ринок. – 2009. – № 8 (55) – С. 115–118.
 3. Ковальчук О. П. Методична типологія лексики французької та української мов / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць. – К.: РВВ Київського національного лінгвістичного університету, 2009. – Вип. 40. – С. 157–160.
 4. Ковальчук О. П. Психологічні та лінгвістичні особливості діалогічного мовлення на початковому та середньому етапах навчання французької мови / О. П. Ковальчук // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (2). – С. 499–503.
 5. Ковальчук О. П. Типологічні особливості лексичної семантики французької та української мов / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 24. – С. 135–138.
 6. Ковальчук О. П. Вправи для розвитку діалогічного мовлення на початковому та середньому етапах навчання французької мови / О. П. Ковальчук, О. В. Хміль // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013 – Вип. 33. – С. 193–195.
 7. Ковальчук О. П. Застосування принципу опори на рідну мову в процесі викладання французької мови на початковому етапі навчання / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 39. – С. 41–43.
 8. Ковальчук О. П. Пізнавально-комунікативний підхід у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 40. – С. 41–43.
 9. Ковальчук О. П. Проблема утворення і вживання неологізмів у поезії та прозових творах французької літератури / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015 – Вип. 40. – С. 41–43.
 10. Ковальчук О. П. Казка та реальність у творчості Антуана де Сент-Екзюпері / О. П. Ковальчук // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 12. – С. 35–42.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Ковальчук О. П. Мотивація як складова частина професійної спрямованості навчання майбутніх вчителів, що вивчають французьку мову як другу іноземну / О. О. Юзьвяк, О. П. Ковальчук // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 299–303.
 2. Ковальчук О. П. Романтичні традиції та філософська тематика казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» / О. П. Ковальчук // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 201–207.
 3. Ковальчук О. П. Проблема вживання коми в різних граматичних конструкціях французької мови / О. П. Ковальчук // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 76–79.
 4. Ковальчук О. П. Функціональні особливості лексичних одиниць у французькій та українській мовах / О. П. Ковальчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Одеса, 2019. – Вип. 38. – С. 93–96.