Меню

Середня освіта (Мова і література) – скорочений термін – Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Навчально-методичне забезпечення освітньої програми
“Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))”
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
(скорочений термін навчання)
Перелік компонент:

Вступ до германського мовознавства

Ділова німецька мова

Загальне мовознавство

Іноземна мова і міжкультурна комунікація

Історія англійської мови

Історія зарубіжної літератури

Комунікативна граматика німецької мови

Країнознавство Великої Британії

Лексикологія англійської мови

Література Великої Британії

Основи соціолінгвістики

Порівняльна педагогіка

Практика усного і писемного мовлення (англійська)

Практична граматика англійської мови

Практичний курс німецької мови

Стилістика та інтерпретація тексту (англійська)

Теоретична граматика англійської мови

Теоретична фонетика англійської мови

Теорія і практика педагогічної комунікації

Теорія і практика перекладу (англійська)

Теорія літератури

Шкільний курс англійської мови та методика її навчання

Шкільний курс німецької мови та методика її навчання

Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку

Етноорієнтована методика навчання іноземної мови

Американська література постмодернізму

Аналітичне читання німецьких текстів

Українська мова (за професійним спрямуванням)