Меню

Середня освіта (Мова і література) – Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Навчально-методичне забезпечення освітніх програм
“Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))”,
“Середня освіта (Мова і література (англійська, французька))”,
“Середня освіта (Мова і література (англійська, польська))”,
“Середня освіта (Мова і література (французька, англійська))”,
“Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))”
другого (магістерського) рівня вищої освіти
Перелік компонент:

Готська мова

Загальне мовознавство

Загальнотеоретичний курс англійської мови

Загальнотеоретичний курс німецької мови

Загальнотеоретичний курс польської мови

Загальнотеоретичний курс французької мови

Комунікативна граматика англійської мови (В2)

Комунікативна граматика німецької мови (В2)

Комунікативна граматика польської мови (В2)

Комунікативна граматика французької мови (В2)

Країнознавство Великої Британії

Країнознавство Німеччини/Австрії

Країнознавство Польщі

Країнознавство Франції

Культура усного та писемного мовлення (англійська)

Культура усного та писемного мовлення (німецька)

Культура усного та писемного мовлення (французька)

Лінгводидактика

Література Великої Британії

Література Німеччини/Австрії

Література Польщі

Література Франції

Методика навчання англійської мови та літератури в школі

Методика навчання німецької мови та літератури в школі

Методика навчання польської мови та літератури в школі

Методика навчання французької мови та літератури в школі

Методологія наукових досліджень

Порівняльна типологія англійської та української мов

Порівняльна типологія німецької та української мов

Порівняльна типологія французької та української мов

Практичний курс англійської мови

Практичний курс німецької мови

Практичний курс польської мови

Практичний курс французької мови

Теорія літератури та компаративістика

Аналітичне читання англійських текстів (В2)

Аналітичне читання німецьких текстів (В2)

Аналітичне читання польських текстів (В2)

Аналітичне читання французьких текстів (В2)

Філософія освіти